ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

مزامیر

مزامیر

  • کد اثر : MCD-589
  • سال انتشار : 1399
  • سنتور: علی بهرامی فرد
  • تار: مرتضی گودرزی
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم علی بهرامی‌فرد می‌خوانیم: «مزامیر منظومه‌ای است از درهم‌تنيدگی خنياهای كهن و زايش نغمه‌های نو بر بستر موسيقی يكی از غنی‌ترين مهدهای هنر اين سرزمين. گاه نغمات و بخش‌هايی از مقام‌ها با روايتی برگرفته از ادراك شخصی مجريان اثر نواخته شده و گاه قطعاتی بر اساس زيبايی‌شناسی و فواصل و جمله‌بندی موسيقی شمال خراسان و تركمن‌صحرا خلق و اجرا شده است. به هر روی، هدف از اين تركيب لزوما بازنوازی سنتی مقام‌ها نبوده، چراكه آنها بارها توسط استادان والامرتبه‌ی موسيقی اين نواحی روايت و اجرا شده‌اند. بلكه رويكرد اصلی اثر عيان‌كردن ظرفيت‌های بالقوه‌ی دو ساز برآمده از دو سيستم موسيقی متفاوت و بر‌هم‌نهی امكانات آنها در امتزاجی متناسب و متعادل است. در اين راستا، انتخاب سنتور دو كوك بم يازده خرك و دوتار معاصر در جهت نيل به همين مقصود بوده است، تا در عين پای‌بند بودن به ريشه‌های برآمده از سنت،  تركيب صوتی نامتعارف و نوينی شنیده شود.»

 


عزیز
خوش آمدید