سبد خرید شما خالی است.
مزامیر

مزامیر
سال انتشار : 1399

سنتور: علی بهرامی‌فرد
دوتار: مرتضی گودرزی

درباره‌ی این اثر، به قلم علی بهرامی‌فرد می‌خوانیم: «مزامیر منظومه‌ای است از درهم‌تنيدگی خنياهای كهن و زايش نغمه‌های نو بر بستر موسيقی يكی از غنی‌ترين مهدهای هنر اين سرزمين. گاه نغمات و بخش‌هايی از مقام‌ها با روايتی برگرفته از ادراك شخصی مجريان اثر نواخته شده و گاه قطعاتی بر اساس زيبايی‌شناسی و فواصل و جمله‌بندی موسيقی شمال خراسان و تركمن‌صحرا خلق و اجرا شده است. به هر روی، هدف از اين تركيب لزوما بازنوازی سنتی مقام‌ها نبوده، چراكه آنها بارها توسط استادان والامرتبه‌ی موسيقی اين نواحی روايت و اجرا شده‌اند. بلكه رويكرد اصلی اثر عيان‌كردن ظرفيت‌های بالقوه‌ی دو ساز برآمده از دو سيستم موسيقی متفاوت و بر‌هم‌نهی امكانات آنها در امتزاجی متناسب و متعادل است. در اين راستا، انتخاب سنتور دو كوك بم يازده خرك و دوتار معاصر در جهت نيل به همين مقصود بوده است، تا در عين پای‌بند بودن به ريشه‌های برآمده از سنت،  تركيب صوتی نامتعارف و نوينی شنیده شود.»

M. CD 589

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
حضور 12:19 28.95 MB 8/000 تومان
دُنِم دُنِم، درنا جان 11:19 26.64 MB 8/000 تومان
ققنوس 12:30 29.36 MB 8/000 تومان
بی‌مرزی 5:48 14.01 MB 8/000 تومان
حاجی قولاق، آلاقائیش 7:14 17.29 MB 8/000 تومان
گرایلی 8:09 19.42 MB 8/000 تومان
ضربی گرایلی 3:46 9.38 MB 8/000 تومان
زارنجی 4:39 11.38 MB 8/000 تومان
عشق می‌تازد 4:36 11.27 MB 8/000 تومان
دیگر نمی‌توانم 7:22 17.62 MB 8/000 تومان
رنگین کمان 6:48 16.30 MB 8/000 تومان

آثار مشابه