ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

صد سال سنتور

صد سال سنتور

گزیده ای از شیوه های سنتورنوازی در دوران معاصر

  • کد اثر : MCD-76
  • سال انتشار : 1380
درباره اثر :

مجموعه ی ۱۵ اجرای گزیده و شنیدنی از صدسال هنر سنتورنوازی در موسیقی ایرانی که در آن آثاری از میرزا علی اکبر شاهی، حسن خان، حبیب سماعی، ابوالحسن صبا، قباد ظفر، مرتضی عبدالرسولی، نورعلی برومند، طلیعه کامران، حسین صبا، حسین ملک، رضا ورزنده، منصور صارمی، فرامرز پایور، مجید کیانی و پرویز مشکاتیان آمده است. این مجموعه نیز مانند دیگر گزیده های این سلسله از آثار، با نخستین ضبط های نوازندگان بزرگ این سده آغاز می شود و دو مکتب بزرگ سنتورنوازی، یعنی مکتب قدما (که نمایندگان عمده اش محمدصادق خان، حبیب سماع حضور و حبیب سماعی هستند) و مکتب جدید (با مکتب شاگردان و پیروان علینقی وزیری و ابوالحسن صبا) را دربرمی گیرد. 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

میرزا علی‌اکبر شاهی (شور)

2:59
7 MB
9,000 تومان
2

حسن‌خان (آواز راست، دوگاه، رنگ)

5:56
13.8 MB
9,000 تومان
3

حبیب سماعی (شور، ماهور)

8:52
20.5 MB
9,000 تومان
4

ابوالحسن صبا (ابوعطا)

5:34
12.9 MB
9,000 تومان
5

ابوالحسن صبا (ابوعطا «تصنیف چهره به چهره»)

6:07
14.2 MB
9,000 تومان
6

نورعلی برومند (بیات اصفهان)

6:36
15.3 MB
9,000 تومان
7

مرتضی عبدالرسولی (ماهور)

5:38
13.1 MB
9,000 تومان
8

قباد ظفر (شور)

8:58
20.7 MB
9,000 تومان
9

طلیعه کامران (همایون)

9:53
22.8 MB
9,000 تومان
سی دی شماره 2
1

حسین صبا (سه‌گاه)

5:20
12.4 MB
9,000 تومان
2

حسین ملک (سه‌گاه)

3:31
8.3 MB
9,000 تومان
3

رضا ورزنده (سه‌گاه)

9:06
21 MB
9,000 تومان
4

منصور صارمی (بیات اصفهان)

7:08
16.5 MB
9,000 تومان
5

فرامرز پایور (همایون)

12:30
28.8 MB
9,000 تومان
6

مجید کیانی (بیات کرد)

7:41
17.8 MB
9,000 تومان
7

پرویز مشکاتیان (سه‌گاه)

10:17
23.7 MB
9,000 تومان

عزیز
خوش آمدید