سبد خرید شما خالی است.
آواهای سرزمین ایران

آواهای سرزمین ایران
سال انتشار : 1384

سبک ها و فنون آوازی در ایران

متن: ساسان فاطمی

 

 

 

مجموعه ای از فنون و سبک های آوازی در سرتاسر ایران که با استفاده از ضبط های موجود (منتشرشده و نشده) تهیه شده است. متن تحلیلی دفترچه ی سی دی نوشته ی ساسان فاطمی است.

M. CD 139

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
گیلان: گوره (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 1:03 2.44 MB 3/000 تومان
صدای چوپان: فرمان به گله و غیره (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 2:12 5.06 MB 3/000 تومان
لالایی لری، عشایرالشتر (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 2:11 5.01 MB 3/000 تومان
عروسی بختیاری (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 3:00 6.90 MB 3/000 تومان
سنندج: مددخوانی (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 1:17 2.94 MB 3/000 تومان
تربت‌جام: ذکر طریقت نقشبندیه (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 2:58 6.82 MB 3/000 تومان
خراسان: رقص بجنوردی (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 3:32 8.12 MB 3/000 تومان
ترکمن‌صحرا: ذکر خنجر و پرخوانی (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 2:03 4.71 MB 3/000 تومان
بلوچستان: ذکرهای مراسم مالد (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 1:17 2.96 MB 3/000 تومان
سنندج: ذکرهای خانقاه قادریه (ویله‌ها: فریادها، همهمه، سوت، کِل، ذکر) 2:10 4.97 MB 3/000 تومان
بلوچستان: ذکر (فنون آوازی، رنگ و طنین) 1:35 3.63 MB 3/000 تومان
میناب-هرمزگان: مولودخوانی (فنون آوازی، رنگ و طنین) 3:41 8.44 MB 3/000 تومان
جنوب ایران: دای کاتو (فنون آوازی، رنگ و طنین) 3:35 8.22 MB 3/000 تومان
مازندران: کتولی (فنون آوازی، رنگ و طنین) 2:15 5.16 MB 3/000 تومان
مشهد: غزلخوانی (فنون آوازی، رنگ و طنین) 3:41 8.46 MB 3/000 تومان
مشهد: نقالی، رستم و اسفندیار (فنون آوازی، رنگ و طنین) 1:51 4.24 MB 3/000 تومان
جنوب ایران: ذکر (فنون آوازی، رنگ و طنین) 2:21 5.41 MB 3/000 تومان
بوشهر: شروه‌خوانی (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:18 5.29 MB 3/000 تومان
بوشهر: نظامی‌خوانی و شروه‌خوانی (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:58 6.81 MB 3/000 تومان
لرستان: مور لَکی ۱ (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:17 7.54 MB 3/000 تومان
لرستان: مور لَکی ۲ (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:01 6.92 MB 3/000 تومان
لرستان: مور لَکی ۳ (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:59 6.83 MB 3/000 تومان
لرستان: مویه (فنون‌آوازی، تزئینات) 1:49 4.19 MB 3/000 تومان
اورامان: هوره (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:08 7.19 MB 3/000 تومان
اورامان: سیاچَمانه (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:18 7.56 MB 3/000 تومان
شمال خراسان: جَجوخان (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:02 6.95 MB 3/000 تومان
آواز کلاسیک: سه‌گاه (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:28 5.67 MB 3/000 تومان
کرمان: گودی (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:43 6.22 MB 3/000 تومان
مازندران: کتولی ۱ (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:56 6.74 MB 3/000 تومان
مازندران: کتولی ۲ (فنون‌آوازی، تزئینات) 1:15 2.89 MB 3/000 تومان
مازندران: امیری (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:18 5.28 MB 3/000 تومان
مشهد: مثنوی مسکین (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:21 7.67 MB 3/000 تومان
خراسان: ذکر حاجی‌مجنون‌شاه (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:30 8.01 MB 3/000 تومان
ترکمن‌صحرا: یگیده (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:05 7.07 MB 3/000 تومان
بختیاری: گوگِریوَ ‌(فنون‌آوازی، تزئینات) 3:54 8.96 MB 3/000 تومان
سنندج: مدح (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:27 5.63 MB 3/000 تومان
دزفول: فائز (فنون‌آوازی، تزئینات) 1:40 3.84 MB 3/000 تومان
میناب: شروه‌خوانی (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:59 6.86 MB 3/000 تومان
آذربایجان شرقی: غربتی (فنون‌آوازی، تزئینات) 2:29 5.71 MB 3/000 تومان
ترکمن‌صحرا: ساریلیم گلیر (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:12 7.36 MB 3/000 تومان
ترکمن‌صحرا: توسر غرض (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:30 8.04 MB 3/000 تومان
ترکمن‌صحرا: تشنید (فنون‌آوازی، تزئینات) 3:33 8.14 MB 3/000 تومان
لرستان: شاهنامه‌خوانی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 2:39 6.09 MB 3/000 تومان
مشهد: نقالی، رستم و اشکبوس (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 3:23 7.77 MB 3/000 تومان
خراسان: داستان شاه‌بهرام (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 5:48 13.28 MB 3/000 تومان
آذربایجان شرقی: دئیشمه‌ی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 3:36 8.25 MB 3/000 تومان
بلوچستان: ذکر (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 1:40 3.85 MB 3/000 تومان
اوستا‌خوانی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 3:21 7.70 MB 3/000 تومان
لرستان: مشک‌زنی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 2:36 5.98 MB 3/000 تومان
سنندج: ذکر خانقاه قادریه (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 0:53 2.03 MB 3/000 تومان
بلوچستان (بمپور): کردی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 2:29 5.69 MB 3/000 تومان
خراسان: بحر طویل (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 3:06 7.11 MB 3/000 تومان
گیلان: جان لیلی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 0:43 1.67 MB 3/000 تومان
مهاباد: بیت‌خوانی ۱ (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 4:10 9.54 MB 3/000 تومان
مهاباد: بیت‌خوانی ۲ (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 1:46 4.06 MB 3/000 تومان
نقده: بیت‌خوانی (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 2:51 6.56 MB 3/000 تومان
بلوچستان: شِئر (سبک‌های آوازی، نقلی، نیمه‌گفتاری و آوازی) 7:21 16.82 MB 3/000 تومان
لرستان: مشک‌زنی (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 1:13 2.81 MB 3/000 تومان
لرستان: برنج‌کوبی (گَشتَک) (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 2:14 5.14 MB 3/000 تومان
بختیاری: عزاداری (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 1:56 4.45 MB 3/000 تومان
بلوچستان: ذکر (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 2:37 6.00 MB 3/000 تومان
کرمان: حنابندان (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 1:43 3.95 MB 3/000 تومان
میناب: مولودخوانی (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 2:45 6.32 MB 3/000 تومان
قشقایی: خسرو (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 1:22 3.13 MB 3/000 تومان
بلوچستان: نولَکی (سبک‌های آوازی، آواز و همراهی‌هایش) 3:25 7.82 MB 3/000 تومان

آثار مشابه