سبد خرید شما خالی است.
ساقه‌ی خشک بهار ۱

ساقه‌ی خشک بهار ۱
سال انتشار : 1394

به‌ روایت عبدالله دوامی

تار و آواز: سیاوش ایمانی

کمانچه: سهیل صادقی

تمبک: گهرناز مسائلی

 

ساقه‌ی خشک بهار اولین مجموعه از سری مجموعه‌ی ردیف آوازی دوامی به‌ روایت استاد فرامرز پایور است. لوح اول شامل دستگاه چهارگاه و آوازهای افشاری، بیات‌ ترک و کرد‌ بیات است. این اثر اولین اجرای منتشر  شده با ساز تار از ردیف استاد دوامی است. در اجرای اثر رویکرد آفرینش  محور بیشتر از آموزش محور مد‌نظر قرار گرفته است تا بتواند توفیق بیشتری در شنیدنی‌تر شدن اثر بیابد. همچنین در پایان هر قسمت از مجموعه، تصنیفی گنجانده شده که همراه کمانچه و تمبک اجرا شده است.

M. CD 414

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:43 6.23 MB 3/000 تومان
زابل، بسته‌نگار، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 2:28 5.68 MB 3/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.41 MB 3/000 تومان
حدی و پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.02 MB 3/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:50 4.22 MB 3/000 تومان
مخالف، کرشمه‌ی مخالف، میرزایی (دستگاه چهارگاه) 1:43 3.95 MB 3/000 تومان
مغلوب، نغمه‌ی مغلوب، حزان، پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 2:55 6.70 MB 3/000 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:41 6.16 MB 3/000 تومان
تصنیف چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 2:42 6.21 MB 3/000 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:22 3.15 MB 3/000 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:15 2.88 MB 3/000 تومان
میرزایی (آواز افشاری) 1:02 2.37 MB 3/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 1:33 3.57 MB 3/000 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:18 2.99 MB 3/000 تومان
مثنوی، شاه‌خطایی (آواز افشاری) 2:36 5.99 MB 3/000 تومان
تصنیف افشاری (آواز افشاری) 3:05 7.06 MB 3/000 تومان
درآمد سماع حضور، درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:41 1.58 MB 3/000 تومان
درآمد دوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 1:13 2.82 MB 3/000 تومان
درآمد سوم، حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:46 1.79 MB 3/000 تومان
جامه‌دران، محمد صادق خانی (آواز بیات ترک) 1:29 3.43 MB 3/000 تومان
دوگاه، مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 1:05 2.52 MB 3/000 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 0:55 2.10 MB 3/000 تومان
شهابی (آواز بیات ترک) 0:57 2.18 MB 3/000 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:41 3.88 MB 3/000 تومان
فیلی (آواز بیات ترک) 0:48 1.84 MB 3/000 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:48 1.84 MB 3/000 تومان
ابول (آواز بیات ترک) 0:54 2.08 MB 3/000 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 1:59 4.57 MB 3/000 تومان
تصنیف بیات ترک (آواز بیات ترک) 2:39 6.09 MB 3/000 تومان
درآمد، حزین (آواز کرد بیات) 2:59 6.85 MB 3/000 تومان
اوج، زنگ شتر، بسته‌نگار، حزین (آواز کرد بیات) 1:40 3.83 MB 3/000 تومان
تصنیف کرد بیات (آواز کرد بیات) 2:31 5.79 MB 3/000 تومان

آثار مشابه