ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ساقه‌ی خشک بهار ۲

ساقه‌ی خشک بهار ۲

براساس ردیف عبدالله دوامی

  • کد اثر : MCD-538
  • سال انتشار : 1397
  • تار و آواز: سیاوش ایمانی
  • تمبک: سینا خشک‌بیجاری
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم سیاوش ایمانی می‌خوانیم:«هدف از انتخاب این کارگان، جدای اهمیت و غنای موسیقایی‌اش، نبود نمونه‌ی اجرایی-منتشر شده- برای ساز تار بود. ترجمه‌ی این ردیف- براساس کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی، گردآوری استاد فرامرز پایور- به زبان تار به مثابه تجربه‌ای چالش‌ برانگیز بود، چرا که در طول زمان- از انتشار سی‌دی قبلی (ساقه‌ی خشک بهار ۱) تا امروز- تغییراتی در نحوه‌ی اجرا (به کارگیری شیوه‌های گوناگون در بستر کلّی هنر تارنوازی در بیان آواز، تحریر‌ها، تزیین‌ها، اجرای ریز و …) صورت گرفته است. بازاجرایی یک متن مقرر ازپیش‌موجود موسیقایی (در این‌جا ردیف) این امکان را فراهم می‌کند تا مجری با واکاوی اثری برجسته، فارغ از ساختار، به زیبایی‌شناسی متن توجه نماید و حاصل را به چیزی از جنس هنر تبدیل کند. در این راه حتا ممکن است تحولی در کارگانِ اجرایی سازِ تخصصی شکل بگیرد.»

 

قطعه ها :
1

درآمد (دستگاه همایون)

0:49
3.7 MB
2,000 تومان
2

درآمد چکاوک (دستگاه همایون)

0:18
2.5 MB
2,000 تومان
3

چکاوک (دستگاه همایون)

1:01
4.1 MB
2,000 تومان
4

لیلی و مجنون (دستگاه همایون)

1:10
4.4 MB
2,000 تومان
5

شوشتری، دزفولی (دستگاه همایون)

0:58
4 MB
2,000 تومان
6

بختیاری، موالف (دستگاه همایون)

1:14
4.6 MB
2,000 تومان
7

گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون)

0:12
2.2 MB
2,000 تومان
8

راز و نیاز (دستگاه همایون)

0:43
3.4 MB
2,000 تومان
9

نی‌داوود (دستگاه همایون)

1:20
4.8 MB
2,000 تومان
10

بیداد، داد (دستگاه همایون)

1:06
4.3 MB
2,000 تومان
11

اوج (دستگاه همایون)

0:40
3.3 MB
2,000 تومان
12

موالیان (دستگاه همایون)

1:29
5.2 MB
2,000 تومان
13

تصنیف قدیمی- همایون (دستگاه همایون)

2:44
8 MB
2,000 تومان
14

درآمد اول (دستگاه ماهور)

0:37
3.2 MB
2,000 تومان
15

پنجه‌شعری (دستگاه ماهور)

0:57
4 MB
2,000 تومان
16

داد، ساربنگ (دستگاه ماهور)

1:37
5.5 MB
2,000 تومان
17

حصار (دستگاه ماهور)

1:17
4.7 MB
2,000 تومان
18

ابول (دستگاه ماهور)

0:42
3.4 MB
2,000 تومان
19

آذربایجانی (دستگاه ماهور)

0:41
3.4 MB
2,000 تومان
20

نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور)

0:45
3.5 MB
2,000 تومان
21

مرادخانی (دستگاه ماهور)

0:36
3.1 MB
2,000 تومان
22

چهارپاره (نصیرخانی) (دستگاه ماهور)

0:42
3.4 MB
2,000 تومان
23

فیلی (دستگاه ماهور)

1:01
4.1 MB
2,000 تومان
24

شکسته، فرود (دستگاه ماهور)

1:11
4.5 MB
2,000 تومان
25

خاوران (دستگاه ماهور)

1:31
5.3 MB
2,000 تومان
26

دلکش (دستگاه ماهور)

1:31
5.3 MB
2,000 تومان
27

عراق، محّیر، حزین (دستگاه ماهور)

1:41
5.6 MB
2,000 تومان
28

راک (دستگاه ماهور)

0:53
3.8 MB
2,000 تومان
29

صفیر (دستگاه ماهور)

0:20
2.5 MB
2,000 تومان
30

فرود (دستگاه ماهور)

0:21
2.6 MB
2,000 تومان
31

راک عبدالله (دستگاه ماهور)

0:49
3.7 MB
2,000 تومان
32

راک کشمیر (دستگاه ماهور)

0:51
3.7 MB
2,000 تومان
33

نیشابورک (دستگاه ماهور)

0:51
3.7 MB
2,000 تومان
34

نیریز (دستگاه ماهور)

0:55
3.9 MB
2,000 تومان
35

مثنوی (دستگاه ماهور)

1:48
5.9 MB
2,000 تومان
36

ساقی‌نامه (دستگاه ماهور)

2:22
7.2 MB
2,000 تومان
37

صوفی‌نامه (دستگاه ماهور)

1:05
4.3 MB
2,000 تومان
38

تصنیف ماهور منسوب به آقاعلی‌اکبر فراهانی (دستگاه ماهور)

3:03
8.8 MB
2,000 تومان
39

درآمد (آواز ابوعطا)

0:25
2.7 MB
2,000 تومان
40

رامکلی، تحریر نایب اسدالله، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)

1:42
5.7 MB
2,000 تومان
41

حجاز، تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا)

1:19
4.8 MB
2,000 تومان
42

چهارپاره، ترک (در چهارپاره)، اوج (در چهارپاره) (آواز ابوعطا)

2:03
6.5 MB
2,000 تومان
43

خسرو شیرین (آواز ابوعطا)

1:00
4.1 MB
2,000 تومان
44

گبری (آواز ابوعطا)

0:40
3.3 MB
2,000 تومان
45

مثنوی (آواز ابوعطا)

1:48
5.9 MB
2,000 تومان
46

تصنیف قدیمی- ابوعطا (آواز ابوعطا)

3:08
8.9 MB
2,000 تومان

عزیز
خوش آمدید