ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ساقه‌ی خشک بهار ۳

ساقه‌ی خشک بهار ۳

براساس ردیف عبدالله دوامی

  • کد اثر : MCD-634
  • بارکد : 0791101187393
  • سال انتشار : 1402
هنرمندان :
  • تار: سیاوش ایمانی
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم سیاوش ایمانی می‌خوانیم: «هدف از انتخاب این کارگان، جدای اهمیت و غنای موسیقایی‌اش، نبود نمونه‌ی اجرایی-منتشر شده- برای ساز تار بود. ترجمه‌ی این ردیف- براساس کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی، گردآوری استاد فرامرز پایور- به زبان تار به مثابه تجربه‌ای چالش‌ برانگیز بود. بازاجرایی یک متن مقرر ازپیش‌موجود موسیقایی (در این‌جا ردیف) این امکان را فراهم می‌کند تا مجری با واکاوی اثری برجسته، فارغ از ساختار، به زیبایی‌شناسی متن توجه نماید و حاصل را به چیزی از جنس هنر تبدیل کند. در این راه حتا ممکن است تحولی در کارگانِ اجرایی سازِ تخصصی شکل بگیرد.»

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

دشتستانی (آواز دشتی)

0:27
4.3 MB
3,000 تومان
2

حاجیانی (آواز دشتی)

0:42
4.9 MB
3,000 تومان
3

بیدگلی (آواز دشتی)

0:43
4.9 MB
3,000 تومان
4

اوج (آواز دشتی)

0:59
5.5 MB
3,000 تومان
5

گیلکی (آواز دشتی)

1:38
7 MB
3,000 تومان
6

کوچه باغی یا غم انگیز (آواز دشتی)

0:48
5.2 MB
3,000 تومان
7

سملی (آواز دشتی)

0:46
5.1 MB
3,000 تومان
8

درآمد (دستگاه نوا)

2:04
8 MB
3,000 تومان
9

گردانیه (دستگاه نوا)

1:09
5.9 MB
3,000 تومان
10

نغمه (دستگاه نوا)

1:12
6 MB
3,000 تومان
11

نیشابورک (دستگاه نوا)

1:27
6.6 MB
3,000 تومان
12

عشاق (دستگاه نوا)

1:36
7 MB
3,000 تومان
13

راجع (دستگاه نوا)

1:31
6.8 MB
3,000 تومان
14

عراق (دستگاه نوا)

1:25
6.5 MB
3,000 تومان
15

نهفت و خجسته (دستگاه نوا)

1:12
6.1 MB
3,000 تومان
16

ملک حسینی (دستگاه نوا)

1:15
6.2 MB
3,000 تومان
17

حسینی (دستگاه نوا)

1:29
6.7 MB
3,000 تومان
18

نیریز کبیر (دستگاه نوا)

1:10
6 MB
3,000 تومان
19

رهاب (دستگاه نوا)

0:57
5.5 MB
3,000 تومان
20

مسیحی (دستگاه نوا)

0:28
4.4 MB
3,000 تومان
21

ناقوس (دستگاه نوا)

0:22
4.1 MB
3,000 تومان
22

تخت طاقدیس (دستگاه نوا)

0:33
4.6 MB
3,000 تومان
23

شاه ختایی (دستگاه نوا)

1:16
6.2 MB
3,000 تومان
24

درآمد (آواز بیات اصفهان)

1:33
6.8 MB
3,000 تومان
25

جامه دران (آواز بیات اصفهان)

1:08
5.9 MB
3,000 تومان
26

بیات شیراز و تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان)

1:45
7.3 MB
3,000 تومان
27

بیات راجع و تحریر دوتایکی (آواز بیات اصفهان)

1:07
5.9 MB
3,000 تومان
28

گوشه ی عراق و تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان)

1:54
7.7 MB
3,000 تومان
29

اوج و دوتیکه (آواز بیات اصفهان)

2:02
8 MB
3,000 تومان
30

سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)

2:03
8 MB
3,000 تومان
31

مثنوی (آواز بیات اصفهان)

2:07
8.1 MB
3,000 تومان
32

صوفی نامه (آواز بیات اصفهان)

2:28
9 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 2
1

درآمد اول (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:48
5.1 MB
3,000 تومان
2

درآمد دوم (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:51
5.3 MB
3,000 تومان
3

پنجه شعری و راست (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:42
4.9 MB
3,000 تومان
4

پروانه (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:36
4.7 MB
3,000 تومان
5

نغمه و تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:51
5.3 MB
3,000 تومان
6

روح افزا (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:46
5 MB
3,000 تومان
7

پنج گاه (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:38
4.7 MB
3,000 تومان
8

عشاق و سپهر (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:50
5.2 MB
3,000 تومان
9

نیریز و سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

1:32
6.8 MB
3,000 تومان
10

بیات عجم، محیّر و قرچه (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

1:19
6.3 MB
3,000 تومان
11

مبرقع (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:34
4.6 MB
3,000 تومان
12

طرز (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

1:38
7.1 MB
3,000 تومان
13

لیلی مجنون (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:54
5.4 MB
3,000 تومان
14

ماوراء النهر (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

1:14
6.1 MB
3,000 تومان
15

ماوراء النهر نوع دیگر (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:59
5.6 MB
3,000 تومان
16

راک (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

1:02
5.7 MB
3,000 تومان
17

صفیر (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:39
4.8 MB
3,000 تومان
18

راک عبدالله (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

0:54
5.4 MB
3,000 تومان
19

راک کشمیر (دستگاه راست‌پنج‌گاه)

1:15
6.2 MB
3,000 تومان
20

درآمد (دستگاه سه گاه)

1:03
5.7 MB
3,000 تومان
21

زابل (دستگاه سه گاه)

1:07
5.9 MB
3,000 تومان
22

مویه (دستگاه سه گاه)

1:04
5.8 MB
3,000 تومان
23

شکسته مویه (دستگاه سه گاه)

0:58
5.5 MB
3,000 تومان
24

مخالف و زنگ شتر (دستگاه سه گاه)

1:49
7.5 MB
3,000 تومان
25

مغلوب (دستگاه سه گاه)

1:35
6.9 MB
3,000 تومان
26

مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه)

1:19
6.3 MB
3,000 تومان
27

درآمد خارا (دستگاه شور )

0:25
4.3 MB
3,000 تومان
28

درآمد شور (دستگاه شور )

0:37
4.7 MB
3,000 تومان
29

کرشمه (دستگاه شور )

0:41
4.9 MB
3,000 تومان
30

گوشه ی رهاوی (دستگاه شور )

0:28
4.4 MB
3,000 تومان
31

سلمک (دستگاه شور )

1:37
7 MB
3,000 تومان
32

قرچه و فرود متمم (دستگاه شور )

1:09
5.9 MB
3,000 تومان
33

رضوی،  تحریر نشیب و فراز، تحریر جواد خانی و فرود (دستگاه شور )

2:59
10.1 MB
3,000 تومان
34

زیرکش سلمک (دستگاه شور )

0:50
5.2 MB
3,000 تومان
35

عزال (دستگاه شور )

0:38
4.7 MB
3,000 تومان
36

حسینی (دستگاه شور )

0:36
4.7 MB
3,000 تومان
37

ملک حسین (دستگاه شور )

0:50
5.2 MB
3,000 تومان
38

دوبیتی (دستگاه شور )

0:30
4.4 MB
3,000 تومان
39

خارا و فرود متمم (دستگاه شور )

0:49
5.2 MB
3,000 تومان
40

شهناز (دستگاه شور )

1:01
5.6 MB
3,000 تومان
41

قجر و فرود به شور (دستگاه شور )

1:45
7.3 MB
3,000 تومان

عزیز
خوش آمدید