ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

گزیده‌ای از موسیقی شبه‌جزیره‌ی عربستان

گزیده‌ای از موسیقی شبه‌جزیره‌ی عربستان

  • کد اثر : KMCD-37
  • سال انتشار : 1384
  • گردآوری و متن: سیمون ژارژی
درباره اثر :

 با همکاری ماری  ـ ژرژ کُساد ـ ژارژی

 

 

مجموعه‌ای از موسیقی‌های متنوع شبه جزیره‌ی عربستان (کویت، امارات متحده‌ی عربی، بحرین و یمن) شامل موسیقی بادیه نشین ها، موسیقی صیادان مروارید و موسیقی شهری (صوت). قسمت اول، یعنی موسیقی بادیه نشین ها، انواعی مثل سخری، قصیده و غزل را ارائه می‌دهد و قسمت سوم بر صوت‌های بحرینی، شامی، عدنیه و صنعانی متمرکز است. قسمت دوم به یکی از جالب‌ترین موسیقی‌های منطقه که توسط صیادان مروارید هنگام کار اجرا می شود اختصاص دارد. این موسیقی که امروزه رو به فراموشی می رود، همه‌ی مراحل این فعالیت را، از لنگر کشیدن گرفته تا بادبان کشیدن، پاروزدن و نیز غواصی برای جستن مروارید (که توسط همراهان در عرشه‌ی کشتی اجرا می‌شود)، همراهی می‌کند. موسیقی صیادان مروارید اساساً آوازی (به صورت تک خوانی و هم خوانی) است و با سازهای کوبه‌ای یا کف زدن همراهی می‌شود.

 

قطعه ها :
1

سخری (موسیقی بادیه‌نشین‌ها)

3:18
7.9 MB
6,000 تومان
2

قصیده (موسیقی بادیه‌نشین‌ها)

3:58
9.4 MB
6,000 تومان
3

غزل (موسیقی بادیه‌نشین‌ها)

3:13
7.7 MB
6,000 تومان
4

فرسنی (موسیقی بادیه‌نشین‌ها)

4:33
10.7 MB
6,000 تومان
5

عرضه (موسیقی بادیه‌نشین‌ها)

3:26
8.2 MB
6,000 تومان
6

تنزیله (موسیقی غواصان مروارید «نهمه»)

1:25
3.6 MB
6,000 تومان
7

ذهیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه»)

2:55
7 MB
6,000 تومان
8

یا مال، ذهیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه»)

4:18
10.2 MB
6,000 تومان
9

یا حمله، فجیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه»)

3:53
9.2 MB
6,000 تومان
10

تنزیله فجیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه»)

4:51
11.4 MB
6,000 تومان
11

صوت بحرینی (موسیقی شهری «صوت»)

3:23
8.1 MB
6,000 تومان
12

صوت شامی (موسیقی شهری «صوت»)

5:53
13.8 MB
6,000 تومان
13

بسته عدنیه (موسیقی شهری «صوت»)

4:58
11.7 MB
6,000 تومان
14

صوت صنعانی (موسیقی شهری «صوت»)

3:22
8 MB
6,000 تومان
15

مطوّل (موسیقی شهری «صوت»)

7:34
17.6 MB
6,000 تومان
16

سریع (موسیقی شهری «صوت»)

7:58
18.5 MB
6,000 تومان

عزیز
خوش آمدید