سبد خرید شما خالی است.
رقص قطره

رقص قطره
سال انتشار : 1393

تار: شورش رعنایی

تمبک: سید عمادالدین توحیدی

 

درباره‌ی این اثر، به قلم سیدعلیرضا میرعلینقی می‌خوانیم:«بخش اول این مجموعه حاوی ایده های شخصی نوازنده است که طیفی سیال و تعیین‌ناپذیر را بین بداهه نوازی آزاد و نواپردازی های معیّن نشان می دهد. بخش دوم مروری پُرشورش است بر سطحی گسترده از مطالبه‌ای که علاقه‌های ثابت و درونی مجری را تشکیل می‌دهد. اجرای موسیقی در بخش اول گاه می‌کوشد از قیدوبند روایتگری نغمه‌های آشنا و فواصل عادت شده فراتر برود و حالتی اکسپرسیو پیدا کند. در بخش دوم، انگیزه و هدف، متفاوت با بخش اول است. وجود این دو بخش متفاوت شاید نشانه‌ای است از وسعت مشرب و آزاداندیشی ای که تا چند دهه‌ی قبل تصور آن نیز نمی رفت.»

M. CD 408

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
شبنم (بخش اول: تک‌نوازی تار) 2:17 5.26 MB 5/000 تومان
رقص قطره (بخش اول: تک‌نوازی تار) 8:25 19.29 MB 5/000 تومان
راز مه (بخش اول: تک‌نوازی تار) 1:41 3.87 MB 5/000 تومان
غلیان (بخش اول: تک‌نوازی تار) 3:03 6.99 MB 5/000 تومان
رژیان (بخش اول: تک‌نوازی تار) 1:36 3.66 MB 5/000 تومان
اوینار (عاشق) (بخش اول: تک‌نوازی تار) 4:02 9.27 MB 5/000 تومان
هق هق (بخش اول: تک‌نوازی تار) 1:44 3.99 MB 5/000 تومان
رقص عشق (بخش اول: تک‌نوازی تار) 3:53 8.92 MB 5/000 تومان
مقدمه راز (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 2:10 4.98 MB 5/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 7:02 16.11 MB 5/000 تومان
درآمد (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 3:14 7.44 MB 5/000 تومان
زابل (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 3:01 6.93 MB 5/000 تومان
مویه و ضربی مویه (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 4:20 9.93 MB 5/000 تومان
مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 1:54 4.38 MB 5/000 تومان
ضربی مخالف (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 10:08 23.23 MB 5/000 تومان
حصار (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 1:41 3.87 MB 5/000 تومان
مستی (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 3:51 8.84 MB 5/000 تومان
خروش (بخش دوم: دونوازی تار و دف) 4:30 10.34 MB 5/000 تومان

آثار مشابه