سبد خرید شما خالی است.
شور و نوا

شور و نوا
سال انتشار : 1383

سنتور: بهناز ذاکری

تمبک: محمد اسماعیلی

دونوازی سنتور و تمبک 

 

 

گوش دادن به این مجموعه فرصتی است برای برآوردن چند منظور که شنیدن گوشه‌های اصلی دستگاه شور و دستگاه نوا و چهارمضرابی از ساخته‌های حبیب سماعی از آن جمله اند. دیگر آنکه، برخلاف شباهت‌های فراوان سبک سنتورنوازی بهناز ذاکری با دیگران، تفاوت‌های شیوه‌ی سنتورنوازی اش که در برخی قسمت‌ها برجسته‌تر است به شکلی محسوس، بیانی شخصی به ساز ذاکری داده است. نکته‌ی دیگر حائز اهمیت آهنگسازی در دستگاه نواست که به دلیل ساختار ریتمیک و ملودیک خاص خود کار را برای آهنگساز مشکل می‌کند. در این مجموعه پیش‌درآمد و چهارمضراب نوا، ضربی نهفت و رِنگ نوا از ساخته‌های بهناز ذاکری را می‌توان شنید.

KM. CD 17

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه و پیش‌درآمد شور 5:14 11.98 MB 3/129 تومان
درآمد، پنجه شعری، کرشمه، فرود 5:02 11.54 MB 3/129 تومان
چهارمضراب، شور مرکب 5:50 13.37 MB 3/129 تومان
شهناز، قرچه 1:30 3.47 MB 3/129 تومان
چهارمضراب شهناز از حبیب سماعی 1:54 4.35 MB 3/129 تومان
رضوی، حسینی، دوبیتی، نغمه و فرود به شور 4:55 11.26 MB 3/129 تومان
رنگ شور 2:39 6.08 MB 3/129 تومان
پیش‌درآمد نوا 4:56 11.33 MB 3/129 تومان
درآمد، گردانیه، نغمه (زنگ شتر)، بیات راجه 3:52 8.85 MB 3/129 تومان
چهارمضراب نوا 3:36 8.25 MB 3/129 تومان
نیشابورک، بوسیلک 2:43 6.22 MB 3/129 تومان
ضربی نهفت، فرود 4:47 10.96 MB 3/129 تومان
آواز نهفت، فرود 2:50 6.52 MB 3/129 تومان
رنگ نوا 2:26 5.59 MB 3/129 تومان

آثار مشابه