سبد خرید شما خالی است.
ترانه‌های بنان

ترانه‌های بنان
سال انتشار : 1391

نامه‌های گمشده، باد نوبهاری، رویای هستی، قصه‌ی شب

 

 

مجموعه‌ای است از ترانه‌های بنان با آهنگسازی علینقی وزیر، عبدالله جهان‌پناه، محمود ذوالفنون، مهدی خالدی، محمود تاج‌بخش، مهدی مفتاح،‌ عبدالحسین شهنازی، منوچهر لشکری، حسینعلی ملاح، ایرج محلوجی، ابراهیم منصوری، حسینعلی وزیری‌تبار، مسعود میثاقیان و جواد معروفی. این مجموعه شامل آلبوم‌های نامه‌های گمشده (آواز دشتی، بیات اصفهان، ابوعطا و دستگاه سه‌گاه)، باد نوبهاری (دستگاه همایون، سه‌گاه و آواز ابوعطا، دشتی)، رویای هستی (آواز بیات اصفهان، دشتی، افشاری، شوشتری و دستگاه سه‌گاه، همایون، شور)، قصه‌ی شب (آواز دشتی، شوشتری و دستگاه سه‌گاه، همایون) است.

M. CD 361-364

قطعه ها

آثار مشابه