ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۸

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۸

  • سال انتشار : 1402
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: آرش محافظ
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ ساسان فاطمی، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. طنین‌های معنوی در فرهنگ‌های موسیقاییِ آسیای میانه؛ اساطیر، رؤیاها و اخلاقیات. ژان دورینگ، ترجمه‌ی سعید کردمافی 2. مکتبِ قدیمِ شش‌مقامِ بخارا. آتانظر مَت‌یَکوب‌اُف، ترجمه‌ی آرش محافظ 3. میراثِ موسیقایی در تاجیکستان: انتقالِ خانوادگی و اجتماعی و بازنمودهای آن. آریَن زِواکو، ترجمه‌ی ساسان فاطمی 4. مختار بخشی و حافظه‌ی تاریخی‌اش. استیون بلام، ترجمه‌ی ساسان فاطمی 5. رُباب، سازِ ملّیِ افغانستان. جان بِیلی، ترجمه‌ی ساسان فاطمی 6. آوازها و روایت‌های نیایشی در خراسان: روایت معراج. آمنه یوسف‌زاده، ترجمه‌ی ساسان فاطمی 7. صحنه‌هایی چند از موسیقی در عراق. شهرزاد قاسم‌حسن، ترجمه‌ی آرش محافظ 8. قضیه‌ی «رنگِ فرح». بابک خضرائی 9. تأملی بر مفهومِ «مُد»؛ نقدی بر تعریفِ هَرُلد پاوِرز. ساسان فاطمی 10. سنّتِ تُرکیِ تقسیم. فکرت کاراکایا، ترجمه‌ی آرش محافظ 11. قوم‌نگاریِ شنودِ سحرشده. ویکتور آ. ستُیچیتا، ترجمه‌ی لیلا رسولی
گفتگو: 1. پنجاه‌سال پژوهشِ موسیقایی در ایران و توران؛ گفتگو با ژان دورینگ. مصاحبه و ترجمه‌ی آرش محافظ 2. آثارِ ژان دورینگ
یاد یاران: 1. به‌یادِ امین بِیهُم. ژان دورینگ، ترجمه‌ی آرش محافظ
نقد و بررسی: 1. درانداختنِ پرسش؛ درباره‌ی مجموعه‌ی آهنگسازی‌های ایرانیِ ژان دورینگ. آروین صداقت‌کیش 2. تا فصلی دیگر... سیدمحمد موسوی


عزیز
خوش آمدید