سبد خرید شما خالی است.
ساقه‌ی خشک بهار ۳

ساقه‌ی خشک بهار ۳
سال انتشار : 1402
شابک : 0791101187393

براساس ردیف عبدالله دوامی
تار: سیاوش ایمانی

درباره‌ی این اثر، به قلم سیاوش ایمانی می‌خوانیم: «هدف از انتخاب این کارگان، جدای اهمیت و غنای موسیقایی‌اش، نبود نمونه‌ی اجرایی-منتشر شده- برای ساز تار بود. ترجمه‌ی این ردیف- براساس کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی، گردآوری استاد فرامرز پایور- به زبان تار به مثابه تجربه‌ای چالش‌ برانگیز بود. بازاجرایی یک متن مقرر ازپیش‌موجود موسیقایی (در این‌جا ردیف) این امکان را فراهم می‌کند تا مجری با واکاوی اثری برجسته، فارغ از ساختار، به زیبایی‌شناسی متن توجه نماید و حاصل را به چیزی از جنس هنر تبدیل کند. در این راه حتا ممکن است تحولی در کارگانِ اجرایی سازِ تخصصی شکل بگیرد.»

M. CD 634

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دشتستانی (آواز دشتی) 1:43 4.35 MB 3/000 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:57 4.91 MB 3/000 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 1:58 4.93 MB 3/000 تومان
اوج (آواز دشتی) 2:14 5.54 MB 3/000 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 2:53 7.04 MB 3/000 تومان
کوچه باغی یا غم انگیز (آواز دشتی) 2:04 5.15 MB 3/000 تومان
سملی (آواز دشتی) 2:02 5.08 MB 3/000 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 3:19 8.01 MB 3/000 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 2:24 5.92 MB 3/000 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 2:27 6.04 MB 3/000 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 2:42 6.62 MB 3/000 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 2:51 6.97 MB 3/000 تومان
راجع (دستگاه نوا) 2:46 6.78 MB 3/000 تومان
عراق (دستگاه نوا) 2:40 6.54 MB 3/000 تومان
نهفت و خجسته (دستگاه نوا) 2:27 6.05 MB 3/000 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 2:30 6.16 MB 3/000 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 2:45 6.71 MB 3/000 تومان
نیریز کبیر (دستگاه نوا) 2:26 5.99 MB 3/000 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 2:12 5.46 MB 3/000 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 1:44 4.39 MB 3/000 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 1:37 4.13 MB 3/000 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:48 4.56 MB 3/000 تومان
شاه ختایی (دستگاه نوا) 2:31 6.19 MB 3/000 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 2:48 6.85 MB 3/000 تومان
جامه دران (آواز بیات اصفهان) 2:23 5.89 MB 3/000 تومان
بیات شیراز و تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان) 3:00 7.31 MB 3/000 تومان
بیات راجع و تحریر دوتایکی (آواز بیات اصفهان) 2:22 5.86 MB 3/000 تومان
گوشه ی عراق و تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) 3:09 7.65 MB 3/000 تومان
اوج و دوتیکه (آواز بیات اصفهان) 3:18 7.97 MB 3/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 3:18 8.00 MB 3/000 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 3:22 8.14 MB 3/000 تومان
صوفی نامه (آواز بیات اصفهان) 3:43 8.95 MB 3/000 تومان
درآمد اول )دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:03 5.13 MB 3/000 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:06 5.25 MB 3/000 تومان
پنجه شعری و راست (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 1:57 4.89 MB 3/000 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 1:51 4.67 MB 3/000 تومان
نغمه و تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:06 5.25 MB 3/000 تومان
روح افزا (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:01 5.05 MB 3/000 تومان
پنج گاه (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 1:53 4.74 MB 3/000 تومان
عشاق و سپهر (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:05 5.22 MB 3/000 تومان
نیریز و سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:48 6.83 MB 3/000 تومان
بیات عجم، محیّر و قرچه (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:34 6.30 MB 3/000 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 1:49 4.61 MB 3/000 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:54 7.05 MB 3/000 تومان
لیلی مجنون (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:09 5.36 MB 3/000 تومان
ماوراء النهر (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:29 6.12 MB 3/000 تومان
ماوراء النهر نوع دیگر (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:14 5.56 MB 3/000 تومان
راک (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:17 5.67 MB 3/000 تومان
صفیر (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 1:54 4.78 MB 3/000 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:10 5.38 MB 3/000 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنج‌گاه) 2:30 6.15 MB 3/000 تومان
درآمد (دستگاه سه گاه) 2:18 5.69 MB 3/000 تومان
زابل (دستگاه سه گاه) 2:23 5.88 MB 3/000 تومان
مویه (دستگاه سه گاه) 2:20 5.76 MB 3/000 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه گاه) 2:13 5.51 MB 3/000 تومان
مخالف و زنگ شتر (دستگاه سه گاه) 3:04 7.45 MB 3/000 تومان
مغلوب (دستگاه سه گاه) 2:50 6.93 MB 3/000 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه گاه) 2:34 6.31 MB 3/000 تومان
درآمد خارا (دستگاه شور ) 1:41 4.27 MB 3/000 تومان
درآمد شور (دستگاه شور ) 1:52 4.72 MB 3/000 تومان
کرشمه (دستگاه شور ) 1:56 4.86 MB 3/000 تومان
گوشه ی رهاوی (دستگاه شور ) 1:43 4.36 MB 3/000 تومان
سلمک (دستگاه شور ) 2:52 7.00 MB 3/000 تومان
قرچه و فرود متمم (دستگاه شور ) 2:25 5.94 MB 3/000 تومان
رضوی،  تحریر نشیب و فراز، تحریر جواد خانی و فرود (دستگاه شور ) 4:14 10.11 MB 3/000 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور ) 2:05 5.20 MB 3/000 تومان
عزال (دستگاه شور ) 1:53 4.74 MB 3/000 تومان
حسینی (دستگاه شور ) 1:51 4.67 MB 3/000 تومان
ملک حسین (دستگاه شور ) 2:06 5.23 MB 3/000 تومان
دوبیتی (دستگاه شور ) 1:45 4.43 MB 3/000 تومان
خارا و فرود متمم (دستگاه شور ) 2:04 5.17 MB 3/000 تومان
شهناز (دستگاه شور ) 2:17 5.64 MB 3/000 تومان
قجر و فرود به شور (دستگاه شور ) 3:00 7.31 MB 3/000 تومان

آثار مشابه