سبد خرید شما خالی است.
استادان موسیقی کلاسیک هند

استادان موسیقی کلاسیک هند
سال انتشار : 1384

راوی شانکار، پراساد چائوراسیا، ذاکرحسین، امجدعلی خان، ن. راجام، بسم‌الله خان، رام نارایان

 

 

 

 این مجموعه شامل دو سی‌دی است. در سی‌دی اول راگاهای کاوسی کانهرا، باگش ری و کامال شری، توسط راوی شانکار (سیتار)، هاری پراسادا چائوراسیا (بانسوری) و امجدعلی خان (سارود) اجرا می  شود و در سی‌دی دوم ذاکرحسین (طبلا)، راجام (ویلن)، بسم الله خان (شهنای)، و رام ناریان (سارنگی) به اجرای تالای تین تال، راگای بهائی راوی، راگای راگش واری و راگای میشرابهائی راوی می‌پردازند. دفترچه‌ی همراه به شرح مفصل قطعات و معرفی نوازندگان می‌پردازد.

KM. CD 34

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
راوی شانکارا (سی‌تار)، کاؤسی کانهرا (راگا) (قطعات: آلاپ، جود و جهالا) 20:46 47.56 MB 14/000 تومان
هاری پراساد جائوراسیا (بانسوری)، باگش‌ری (راگا)، تین‌تال (تالا) (قطعه گات مادهی یالایا) 29:38 67.85 MB 14/000 تومان
امجدعلی خان (سارود)، کامال شری (راگا)، جهاپ‌تال و تین‌تال (تالا) (قطعات آلاپ، ویلامبیت، دروت) 8:59 20.59 MB 14/000 تومان
ذاکر حسین (طبلا)، تین‌تال (تالا) 28:52 66.08 MB 14/000 تومان
ن. راجام (ویلن)، ددرادر راگای بهائی راوی، اک‌تال و تین‌تال (تالا) (قطعات آلاپ، ویلامبیت، مادهیالالیا، دروت) 9:45 22.34 MB 14/000 تومان
بسم‌الله‌خان (شهنای)، راگش واری (راگا)، جهاپ‌تال (تالا) (قطعات آلاپ، ویلامبیت) 20:36 47.17 MB 14/000 تومان
رام نارایان (سارنگی)، میشرابهائی راوی (راگا)، کهارواتال و تین‌تال (تالا) (قطعات ویلامبیت، دروت) 14:07 32.35 MB 14/000 تومان

آثار مشابه