ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی ۱۱

تک‌نوازی تنبور نورعلی الهی ۱۱

پژواک و تکریم

  • کد اثر : MCD-650
  • بارکد : 0601570246074
  • سال انتشار : 1403
  • تنبور: نورعلی الهی
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم ژان دورینگ می‌خوانیم: «تنبور، به‌رغمِ سادگی، سازِ کاملی‌ست که همراهی کوبه‌ای‌ها چيزی به آن اضافه نمی‌کند، چراکه ضربه‌های دستِ راست روی ساز ريتم را با وضوح بي‌نقصی مشخص می‌کند و اجرای انواع دگره‌های دلخواه را ممکن می‌سازد. از همين روست که تنبورِ کُردی، و بخصوص تنبورِ استاد، به ندرت با دف همراه می‌شود و در آن مواردِ نادر هم همراهی دف براي پشتيبانی از صدای خواننده يا به رقص درآوردنِ جمع است. تنبور خود سازی کامل است، و در عينِ حال، مکملی بی‌نقص براي آواز...در بعضی فرهنگ‌ها، از اين ساز در اجرای موسيقی عبادی و مقدس هم بهره می‌گيرند.  

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

پژواک: سوييت سحری

7:53
18.8 MB
12,000 تومان
2

. پژواک: سوييت ساروخانی

6:22
15.3 MB
12,000 تومان
3

پژواک: سوييت شاه‌حسينی

6:46
16.2 MB
12,000 تومان
4

پژواک: چپی/ چوپی

6:18
15.2 MB
12,000 تومان
5

پژواک: سوييت شيخ اميری

4:55
12 MB
12,000 تومان
6

پژواک: زيرِ دستان

3:53
9.7 MB
12,000 تومان
7

پژواک: سوييتِ فرنگی

7:08
17.1 MB
12,000 تومان
سی دی شماره 2
1

تکريم: سوييتِ جلوشاهی

7:33
18 MB
12,000 تومان
2

تکريم: يا شاه تو با من باشی

7:44
18.5 MB
12,000 تومان
3

تکريم: تار

0:45
2.5 MB
12,000 تومان
4

تکريم: سوييتِ قطار

6:40
16 MB
12,000 تومان
5

تکريم: بالادستان

3:39
9.1 MB
12,000 تومان
6

تکريم: طرز

2:28
6.4 MB
12,000 تومان
7

تکريم: شکسته

3:32
8.8 MB
12,000 تومان
8

تکريم: بابا سرهنگی و بابا ناووسی

5:22
13 MB
12,000 تومان
9

تکريم: دو بالا و کريم‌ خانی

3:22
8.4 MB
12,000 تومان
10

تکريم: سوييتِ گل و خار

5:04
12.4 MB
12,000 تومان

عزیز
خوش آمدید