سبد خرید شما خالی است.
از گلستان عجم

از گلستان عجم
سال انتشار : 1399

مجموعه‌ی هفت تصنیف و بیست پیشرو عجمی
سرپرست اجرا: بهزاد میرزایی
به کوشش محمدرضا درویشی
نوازندگان: سیامک جهانگیری، نی. سامر حبیبی، کمانچه آلتو
نگار بوبان، عود. ساناز نخجوانی، قانون
بهزاد میرزایی، دایره ی ترکی و آواز
اثر پیش رو مجموعه‌ای از بیست‏‌وهفت قطعه‏‌ی «عجمی» است. قطعات عجمی، به ساده‌ترین بیان، آثار منسوب به آهنگ‌سازان ایرانیِ دربار عثمانی، مقارن با دوران صفوی هستند. اگرچه عنوان عجمی ظاهراً به آثار همه‏‌ی آهنگ‌سازانِ غیرترک اطلاق می‌شده‌است، اما ظن غالب این است که این عنوان عمدتاً به آهنگ‌سازان حوزه‌ی ایران قدیم اشاره داشته است. از گلستان عجم، پس از شوق‌نامه، دومین اثری است که از نوازندگان گروه مراغی در زمینه‏‌ی موسیقی قدیم ایران‌زمین انتشار می‌یابد؛ اما این بار با نگاهی متفاوت به عناصر بنیادین موسیقی کهن و نیز رویکردی آزادتر، به‌‏خصوص در زمینه‌ی استفاده از امکانات نوین سازها در اجرای این قطعات.

M. CD 591

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
تصنیف در مقام راست، دور روان 4:48 11.18 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام اوج، دور فتح ­ضرب 4:10 9.75 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام بیاتی، دور دویک 4:43 10.99 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام صبا، دور ثقیل 9:04 20.96 MB 5/000 تومان
تصنیف در مقام راست، دور دویک 4:33 10.61 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام بوسلیک، دور ثقیل 6:57 16.12 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام چارگاه، دور دویک 3:59 9.31 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام حسینی، دور روان 4:49 11.24 MB 5/000 تومان
تصنیف در مقام سه­ گاه، دور جورجونا 5:11 12.05 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام محیر «یوروک دوگاه»، دور دویک 5:08 11.93 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام عزال «بوستان»، دور دویک 6:30 15.09 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام صبا «ناز و نیاز»، دور کبیر 4:15 9.91 MB 5/000 تومان
تصنیف در مقام نهاوند، دور سماعی 2:28 5.84 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام بیاتی، دور روان 3:29 8.18 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام صبا، دور فتح ­ضرب 3:44 8.76 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام ماهور، دور دویک 5:21 12.46 MB 5/000 تومان
تصنیف در مقام ماهور، دور صوفیان 3:30 8.22 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام نوا، دور فرع مخمس 4:21 10.15 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام بیاتی، دور صوفیان 5:51 13.58 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام ماهور، دور مخمس 5:40 13.16 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام پنجگاه «گلستان»، دور دویک 6:06 14.17 MB 5/000 تومان
تصنیف در مقام پنجگاه، دور سماعی 4:51 11.29 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام راست، دور نیم­ ثقیل 6:30 15.08 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام پنجگاه، دور ثقیل 6:04 14.10 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام نوا، دور کبیر 5:25 12.59 MB 5/000 تومان
پیشرو در مقام محیر «کومه»، دور دویک 6:53 15.95 MB 5/000 تومان
تصنیف در مقام حجاز، دور صوفیان 5:04 11.80 MB 5/000 تومان