ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

از گلستان عجم

از گلستان عجم

مجموعه‌ی هفت تصنیف و بیست پیشرو عجمی

  • کد اثر : MCD-591
  • سال انتشار : 1399
  • سرپرست اجرا: بهزاد میرزایی
  • به کوشش: محمدرضا درویشی
درباره اثر :

نوازندگان: سیامک جهانگیری، نی. سامر حبیبی، کمانچه آلتو
نگار بوبان، عود. ساناز نخجوانی، قانون
بهزاد میرزایی، دایره ی ترکی و آواز
اثر پیش رو مجموعه‌ای از بیست‏‌وهفت قطعه‏‌ی «عجمی» است. قطعات عجمی، به ساده‌ترین بیان، آثار منسوب به آهنگ‌سازان ایرانیِ دربار عثمانی، مقارن با دوران صفوی هستند. اگرچه عنوان عجمی ظاهراً به آثار همه‏‌ی آهنگ‌سازانِ غیرترک اطلاق می‌شده‌است، اما ظن غالب این است که این عنوان عمدتاً به آهنگ‌سازان حوزه‌ی ایران قدیم اشاره داشته است. از گلستان عجم، پس از شوق‌نامه، دومین اثری است که از نوازندگان گروه مراغی در زمینه‏‌ی موسیقی قدیم ایران‌زمین انتشار می‌یابد؛ اما این بار با نگاهی متفاوت به عناصر بنیادین موسیقی کهن و نیز رویکردی آزادتر، به‌‏خصوص در زمینه‌ی استفاده از امکانات نوین سازها در اجرای این قطعات.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

تصنیف در مقام راست، دور روان

4:15
11.2 MB
5,000 تومان
2

پیشرو در مقام اوج، دور فتح ­ضرب

3:37
9.8 MB
5,000 تومان
3

پیشرو در مقام بیاتی، دور دویک

4:10
11 MB
5,000 تومان
4

پیشرو در مقام صبا، دور ثقیل

8:31
21 MB
5,000 تومان
5

تصنیف در مقام راست، دور دویک

4:00
10.6 MB
5,000 تومان
6

پیشرو در مقام بوسلیک، دور ثقیل

6:24
16.1 MB
5,000 تومان
7

پیشرو در مقام چارگاه، دور دویک

3:26
9.3 MB
5,000 تومان
8

پیشرو در مقام حسینی، دور روان

4:16
11.2 MB
5,000 تومان
9

تصنیف در مقام سه­ گاه، دور جورجونا

4:37
12.1 MB
5,000 تومان
10

پیشرو در مقام محیر «یوروک دوگاه»، دور دویک

4:34
11.9 MB
5,000 تومان
11

پیشرو در مقام عزال «بوستان»، دور دویک

5:57
15.1 MB
5,000 تومان
12

پیشرو در مقام صبا «ناز و نیاز»، دور کبیر

3:41
9.9 MB
5,000 تومان
13

تصنیف در مقام نهاوند، دور سماعی

1:55
5.8 MB
5,000 تومان
سی دی شماره 2
1

پیشرو در مقام بیاتی، دور روان

2:56
8.2 MB
5,000 تومان
2

پیشرو در مقام صبا، دور فتح ­ضرب

3:11
8.8 MB
5,000 تومان
3

پیشرو در مقام ماهور، دور دویک

4:48
12.5 MB
5,000 تومان
4

تصنیف در مقام ماهور، دور صوفیان

2:57
8.2 MB
5,000 تومان
5

پیشرو در مقام نوا، دور فرع مخمس

3:48
10.2 MB
5,000 تومان
6

پیشرو در مقام بیاتی، دور صوفیان

5:17
13.6 MB
5,000 تومان
7

پیشرو در مقام ماهور، دور مخمس

5:06
13.2 MB
5,000 تومان
8

پیشرو در مقام پنجگاه «گلستان»، دور دویک

5:33
14.2 MB
5,000 تومان
9

تصنیف در مقام پنجگاه، دور سماعی

4:18
11.3 MB
5,000 تومان
10

پیشرو در مقام راست، دور نیم­ ثقیل

5:57
15.1 MB
5,000 تومان
11

پیشرو در مقام پنجگاه، دور ثقیل

5:31
14.1 MB
5,000 تومان
12

پیشرو در مقام نوا، دور کبیر

4:52
12.6 MB
5,000 تومان
13

پیشرو در مقام محیر «کومه»، دور دویک

6:20
15.9 MB
5,000 تومان
14

تصنیف در مقام حجاز، دور صوفیان

4:31
11.8 MB
5,000 تومان

عزیز
خوش آمدید