سبد خرید شما خالی است.
۱۸۶ تصنیف قدیمی

۱۸۶ تصنیف قدیمی
سال انتشار : 1385

به روایت عبدالله دوامی

گردآوری: فرامرز پایور

خواننده: محسن کرامتی

کمانچه: پریسا کاشفی

 

اجرای تمام تصانیف روایت‌شده توسط استاد عبدالله دوامی و آوانگاری شده توسط استاد فرامرز پایور (در ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی. تهران: ماهور، ۱۳۷۵) با صدای محسن کرامتی و به همراه کمانچه‌ی پریسا کاشفی. این مجموعه همه‌ی تصانیف قدیمی را که مهم‌ترین راوی تصانیف قاجار به نسل‌های بعدی منتقل کرده به صورتی حتی الامکان وفادارانه ارائه می‌دهد. موارد معدود انحراف از متن و تغییراتی که ضروری تشخیص داده شده‌اند در دفترچه‌ی سی‌دی آمده‌اند. محسن کرامتی در این اجراها از «میان قطعه‌های سازی» صرف نظر کرده است تا هم به متن آوانگاری شده وفادار باشد و هم از اطناب کلام دوری گزیند.

M. CD 209

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
بیات اصفهان (۱) 1:25 3.27 MB 419 تومان
بیات اصفهان (2) 1:23 3.20 MB 419 تومان
بیات اصفهان (3) 2:57 6.77 MB 419 تومان
بیات اصفهان (4) 2:12 5.06 MB 419 تومان
بیات اصفهان (5) 1:46 4.06 MB 419 تومان
بیات اصفهان (6) 2:58 6.79 MB 419 تومان
بیات اصفهان (7) 1:31 3.51 MB 419 تومان
بیات اصفهان (8) 1:48 4.13 MB 419 تومان
عشاق (اوج) بیات اصفهان (۹) 2:09 4.96 MB 419 تومان
بیات اصفهان (10) 3:30 8.03 MB 419 تومان
بیات اصفهان (11) 1:42 3.91 MB 419 تومان
بیات اصفهان (12) 2:35 5.92 MB 419 تومان
بیات اصفهان (13) 1:57 4.47 MB 419 تومان
بیات راجه (۱۴) 1:13 2.79 MB 419 تومان
بیات اصفهان (15) 1:29 3.40 MB 419 تومان
بیات اصفهان (16) 2:12 5.07 MB 419 تومان
بیات اصفهان (17) 2:47 6.38 MB 419 تومان
بیات اصفهان (18) 1:57 4.47 MB 419 تومان
شوشتری (راز و نیاز) (۱۹) 1:29 3.42 MB 419 تومان
بیات اصفهان (20) 1:24 3.23 MB 419 تومان
بیداد (همایون) (۲۱) 1:29 3.43 MB 419 تومان
همایون (۲۲) 1:39 3.79 MB 419 تومان
شوشتری (۲۳) 1:21 3.13 MB 419 تومان
شوشتری (24 1:31 3.50 MB 419 تومان
شوشتری (25) 1:25 3.26 MB 419 تومان
بیداد (همایون) (26) 1:25 3.24 MB 419 تومان
شوشتری (27) 1:39 3.78 MB 419 تومان
همایون (28) 2:12 5.07 MB 419 تومان
شوشتری (29) 1:13 2.82 MB 419 تومان
بیداد (همایون) (30) 1:11 2.72 MB 419 تومان
بیداد (همایون) (31) 1:08 2.63 MB 419 تومان
بیداد (همایون) (32) 2:13 5.08 MB 419 تومان
همایون (33) 2:13 5.08 MB 419 تومان
شوشتری (34) 1:21 3.09 MB 419 تومان
شوشتری (35) 1:42 3.92 MB 419 تومان
همایون (36) 1:22 3.15 MB 419 تومان
همایون (37) 1:40 3.82 MB 419 تومان
شوشتری (38) 0:44 1.69 MB 419 تومان
شوشتری (39) 2:11 5.03 MB 419 تومان
همایون (40) 0:41 1.59 MB 419 تومان
افشاری (۱۵۸) 1:16 2.93 MB 419 تومان
افشاری (159) 2:04 4.76 MB 419 تومان
افشاری (160) 2:05 4.79 MB 419 تومان
افشاری (161) 1:26 3.31 MB 419 تومان
افشاری (162) 0:41 1.58 MB 419 تومان
افشاری (163) 2:00 4.61 MB 419 تومان
افشاری (164) 1:29 3.43 MB 419 تومان
افشاری (165) 2:32 5.81 MB 419 تومان
افشاری (166) 2:38 6.05 MB 419 تومان
افشاری (167) 2:24 5.50 MB 419 تومان
افشاری (168) 1:37 3.72 MB 419 تومان
افشاری (169) 1:34 3.59 MB 419 تومان
افشاری (170) 1:33 3.55 MB 419 تومان
افشاری (171) 2:05 4.77 MB 419 تومان
افشاری (172) 2:33 5.86 MB 419 تومان
افشاری (173) 1:38 3.75 MB 419 تومان
افشاری (174) 2:06 4.84 MB 419 تومان
افشاری (175) 2:54 6.65 MB 419 تومان
افشاری (176) 1:42 3.90 MB 419 تومان
افشاری (177) 0:51 1.98 MB 419 تومان
افشاری (178) 1:52 4.29 MB 419 تومان
دشتی (۹۲) 1:55 4.42 MB 419 تومان
دشتی (93) 2:06 4.81 MB 419 تومان
دشتی (94) 2:39 6.07 MB 419 تومان
دشتی (95) 2:14 5.12 MB 419 تومان
دشتی (96) 2:17 5.24 MB 419 تومان
دشتی (97) 1:31 3.49 MB 419 تومان
دشتی (98) 2:18 5.27 MB 419 تومان
دشتی (99) 0:44 1.68 MB 419 تومان
دشتی (100) 1:21 3.10 MB 419 تومان
دشتی (101) 1:45 4.04 MB 419 تومان
دشتی (102) 1:40 3.83 MB 419 تومان
دشتی (103) 2:12 5.05 MB 419 تومان
دشتی (104) 1:31 3.48 MB 419 تومان
دشتی (105) 2:05 4.79 MB 419 تومان
دشتی (106) 1:56 4.43 MB 419 تومان
دشتی (107) 2:00 4.61 MB 419 تومان
دشتی (108) 2:17 5.24 MB 419 تومان
دشتی (109) 1:54 4.35 MB 419 تومان
ماهور (۵۶) 2:06 4.81 MB 419 تومان
ماهور (57) 1:46 4.06 MB 419 تومان
ماهور (58) 1:27 3.35 MB 419 تومان
ماهور (59) 0:51 1.97 MB 419 تومان
عراق (ماهور) (۶۰) 2:40 6.12 MB 419 تومان
ماهور (61) 1:59 4.56 MB 419 تومان
ماهور (62) 1:27 3.35 MB 419 تومان
عراق (ماهور) (63) 1:31 3.50 MB 419 تومان
ماهور (64) 1:32 3.54 MB 419 تومان
ماهور (65) 3:06 7.10 MB 419 تومان
ماهور (66) 2:39 6.07 MB 419 تومان
ماهور (67) 2:04 4.75 MB 419 تومان
ماهور (68) 1:36 3.69 MB 419 تومان
خاوران (ماهور) (۶۹) 1:26 3.30 MB 419 تومان
ماهور (70) 1:32 3.54 MB 419 تومان
ماهور (71) 3:57 9.07 MB 419 تومان
ماهور (72) 2:11 5.02 MB 419 تومان
ماهور (73) 1:22 3.13 MB 419 تومان
ماهور (74) 1:10 2.68 MB 419 تومان
خاوران (ماهور) (75) 1:30 3.45 MB 419 تومان
عراق (ماهور) (76) 1:43 3.94 MB 419 تومان
عراق (ماهور) 1:14 2.83 MB 419 تومان
عراق (ماهور) (77) 1:14 2.83 MB 419 تومان
ماهور (78) 1:53 4.32 MB 419 تومان
ماهور (79) 1:29 3.40 MB 419 تومان
راک (ماهور) (۸۰) 2:22 5.44 MB 419 تومان
راک (ماهور) (81) 1:43 3.96 MB 419 تومان
ابوعطا (۴۱) 0:56 2.15 MB 419 تومان
حجاز (ابوعطا) (۴۲) 2:14 5.13 MB 419 تومان
ابوعطا (43) 0:51 1.95 MB 419 تومان
ابوعطا (44) 1:30 3.46 MB 419 تومان
ابوعطا (45) 1:09 2.64 MB 419 تومان
ابوعطا (46) 1:51 4.24 MB 419 تومان
ابوعطا (47) 1:57 4.46 MB 419 تومان
ابوعطا (48) 0:56 2.16 MB 419 تومان
ابوعطا (49) 3:10 7.27 MB 419 تومان
ابوعطا (50) 1:36 3.69 MB 419 تومان
ابوعطا (51) 1:43 3.93 MB 419 تومان
ابوعطا (52) 1:14 2.82 MB 419 تومان
ابوعطا (53) 1:38 3.77 MB 419 تومان
ابوعطا (54) 2:55 6.71 MB 419 تومان
حجاز (ابوعطا) (55) 2:13 5.07 MB 419 تومان
سه‌گاه (۱۱۰) 2:02 4.69 MB 419 تومان
زابل (سه‌گاه) (۱۱۱) 1:26 3.32 MB 419 تومان
مخالف (سه‌گاه) (۱۱۲) 2:07 4.85 MB 419 تومان
مخالف (سه‌گاه) (113) 1:00 2.30 MB 419 تومان
سه‌گاه (114) 3:07 7.17 MB 419 تومان
سه‌گاه (115) 1:07 2.56 MB 419 تومان
سه‌گاه (116) 2:29 5.71 MB 419 تومان
سه‌گاه (117) 1:34 3.59 MB 419 تومان
سه‌گاه (118) 1:41 3.89 MB 419 تومان
سه‌گاه (119) 2:06 4.83 MB 419 تومان
زابل (سه‌گاه) (120) 1:43 3.95 MB 419 تومان
سه‌گاه (121) 0:53 2.05 MB 419 تومان
سه‌گاه (122) 2:16 5.21 MB 419 تومان
سه‌گاه (123) 3:27 7.91 MB 419 تومان
سه‌گاه (124) 2:39 6.07 MB 419 تومان
سه‌گاه (125) 1:19 3.03 MB 419 تومان
سه‌گاه (126) 1:51 4.24 MB 419 تومان
شور (۱۳۶) 1:23 3.19 MB 419 تومان
شهناز (شور) (۱۳۷) 2:31 5.77 MB 419 تومان
رضوی (شور) (۱۳۸) 3:15 7.47 MB 419 تومان
شور (139) 0:51 1.95 MB 419 تومان
شور (140) 1:00 2.30 MB 419 تومان
شهناز (شور) (141) 1:51 4.27 MB 419 تومان
شهناز (شور) (142) 1:33 3.57 MB 419 تومان
شور (143) 3:37 8.28 MB 419 تومان
شور (144) 1:48 4.14 MB 419 تومان
شور (145) 0:58 2.24 MB 419 تومان
شور (146) 1:10 2.70 MB 419 تومان
شهناز (شور) (147) 2:00 4.61 MB 419 تومان
شور (148) 1:44 3.98 MB 419 تومان
شور (149) 1:49 4.19 MB 419 تومان
شور (150) 2:45 6.31 MB 419 تومان
شهناز (شور) (151) 2:30 5.76 MB 419 تومان
شور (152) 0:55 2.11 MB 419 تومان
شهناز (شور) (153) 1:58 4.50 MB 419 تومان
شهناز (شور) (154) 1:19 3.03 MB 419 تومان
شهناز (شور) (155) 1:16 2.91 MB 419 تومان
شهناز (شور) (156) 1:24 3.21 MB 419 تومان
شهناز (شور) (157) 0:42 1.63 MB 419 تومان
چهارگاه (۱۲۷) 1:50 4.21 MB 419 تومان
چهارگاه (128) 1:08 2.60 MB 419 تومان
زابل (چهارگاه) (۱۲۹) 1:28 3.38 MB 419 تومان
چهارگاه (130) 2:20 5.35 MB 419 تومان
چهارگاه (131) 2:13 5.11 MB 419 تومان
چهارگاه (132) 3:09 7.24 MB 419 تومان
زابل (چهارگاه) (133) 1:24 3.23 MB 419 تومان
چهارگاه (134) 1:56 4.46 MB 419 تومان
منصوری (چهارگاه) (۱۳۵) 1:33 3.58 MB 419 تومان
بیات ترک (۸۲) 1:27 3.34 MB 419 تومان
بیات ترک (83) 1:34 3.62 MB 419 تومان
بیات ترک (84) 2:35 5.94 MB 419 تومان
مهربانی (بیات ترک) (۸۵) 1:26 3.31 MB 419 تومان
بیات ترک (86) 2:20 5.36 MB 599 تومان
بیات ترک (87) 2:08 4.88 MB 419 تومان
بیات ترک (88) 2:40 6.11 MB 419 تومان
بیات ترک (89) 2:05 4.79 MB 419 تومان
بیات ترک (90) 1:37 3.71 MB 419 تومان
بیات ترک (91) 1:24 3.22 MB 419 تومان
رهاب (۱۷۹) 2:33 5.87 MB 419 تومان
مسیحی (نوا) (۱۸۰) 2:24 5.51 MB 419 تومان
رهاب (181) 0:46 1.78 MB 419 تومان
نوا (۱۸۲) 2:10 5.00 MB 419 تومان
نوا (183) 2:18 5.27 MB 419 تومان
نوا (184) 1:43 3.94 MB 419 تومان
نوا (185) 2:36 5.98 MB 419 تومان
تخت طاقدیس (نوا) (۱۸۶) 1:02 2.37 MB 419 تومان

آثار مشابه