سبد خرید شما خالی است.
۱۸۶ تصنیف قدیمی

۱۸۶ تصنیف قدیمی
سال انتشار : 1385

به روایت عبدالله دوامی

گردآوری: فرامرز پایور

خواننده: محسن کرامتی

کمانچه: پریسا کاشفی

 

اجرای تمام تصانیف روایت‌شده توسط استاد عبدالله دوامی و آوانگاری شده توسط استاد فرامرز پایور (در ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی. تهران: ماهور، ۱۳۷۵) با صدای محسن کرامتی و به همراه کمانچه‌ی پریسا کاشفی. این مجموعه همه‌ی تصانیف قدیمی را که مهم‌ترین راوی تصانیف قاجار به نسل‌های بعدی منتقل کرده به صورتی حتی الامکان وفادارانه ارائه می‌دهد. موارد معدود انحراف از متن و تغییراتی که ضروری تشخیص داده شده‌اند در دفترچه‌ی سی‌دی آمده‌اند. محسن کرامتی در این اجراها از «میان قطعه‌های سازی» صرف نظر کرده است تا هم به متن آوانگاری شده وفادار باشد و هم از اطناب کلام دوری گزیند.

M. CD 209

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
بیات اصفهان (۱) 1:25 3.27 MB 399 تومان
بیات اصفهان (2) 1:23 3.20 MB 399 تومان
بیات اصفهان (3) 2:57 6.77 MB 399 تومان
بیات اصفهان (4) 2:12 5.06 MB 399 تومان
بیات اصفهان (5) 1:46 4.06 MB 399 تومان
بیات اصفهان (6) 2:58 6.79 MB 399 تومان
بیات اصفهان (7) 1:31 3.51 MB 399 تومان
بیات اصفهان (8) 1:48 4.13 MB 399 تومان
عشاق (اوج) بیات اصفهان (۹) 2:09 4.96 MB 399 تومان
بیات اصفهان (10) 3:30 8.03 MB 399 تومان
بیات اصفهان (11) 1:42 3.91 MB 399 تومان
بیات اصفهان (12) 2:35 5.92 MB 399 تومان
بیات اصفهان (13) 1:57 4.47 MB 399 تومان
بیات راجه (۱۴) 1:13 2.79 MB 399 تومان
بیات اصفهان (15) 1:29 3.40 MB 399 تومان
بیات اصفهان (16) 2:12 5.07 MB 399 تومان
بیات اصفهان (17) 2:47 6.38 MB 399 تومان
بیات اصفهان (18) 1:57 4.47 MB 399 تومان
شوشتری (راز و نیاز) (۱۹) 1:29 3.42 MB 399 تومان
بیات اصفهان (20) 1:24 3.23 MB 399 تومان
بیداد (همایون) (۲۱) 1:29 3.43 MB 399 تومان
همایون (۲۲) 1:39 3.79 MB 399 تومان
شوشتری (۲۳) 1:21 3.13 MB 399 تومان
شوشتری (24 1:31 3.50 MB 399 تومان
شوشتری (25) 1:25 3.26 MB 399 تومان
بیداد (همایون) (26) 1:25 3.24 MB 399 تومان
شوشتری (27) 1:39 3.78 MB 399 تومان
همایون (28) 2:12 5.07 MB 399 تومان
شوشتری (29) 1:13 2.82 MB 399 تومان
بیداد (همایون) (30) 1:11 2.72 MB 399 تومان
بیداد (همایون) (31) 1:08 2.63 MB 399 تومان
بیداد (همایون) (32) 2:13 5.08 MB 399 تومان
همایون (33) 2:13 5.08 MB 399 تومان
شوشتری (34) 1:21 3.09 MB 399 تومان
شوشتری (35) 1:42 3.92 MB 399 تومان
همایون (36) 1:22 3.15 MB 399 تومان
همایون (37) 1:40 3.82 MB 399 تومان
شوشتری (38) 0:44 1.69 MB 399 تومان
شوشتری (39) 2:11 5.03 MB 399 تومان
همایون (40) 0:41 1.59 MB 399 تومان
افشاری (۱۵۸) 1:16 2.93 MB 399 تومان
افشاری (159) 2:04 4.76 MB 399 تومان
افشاری (160) 2:05 4.79 MB 399 تومان
افشاری (161) 1:26 3.31 MB 399 تومان
افشاری (162) 0:41 1.58 MB 399 تومان
افشاری (163) 2:00 4.61 MB 399 تومان
افشاری (164) 1:29 3.43 MB 399 تومان
افشاری (165) 2:32 5.81 MB 399 تومان
افشاری (166) 2:38 6.05 MB 399 تومان
افشاری (167) 2:24 5.50 MB 399 تومان
افشاری (168) 1:37 3.72 MB 399 تومان
افشاری (169) 1:34 3.59 MB 399 تومان
افشاری (170) 1:33 3.55 MB 399 تومان
افشاری (171) 2:05 4.77 MB 399 تومان
افشاری (172) 2:33 5.86 MB 399 تومان
افشاری (173) 1:38 3.75 MB 399 تومان
افشاری (174) 2:06 4.84 MB 399 تومان
افشاری (175) 2:54 6.65 MB 399 تومان
افشاری (176) 1:42 3.90 MB 399 تومان
افشاری (177) 0:51 1.98 MB 399 تومان
افشاری (178) 1:52 4.29 MB 399 تومان
دشتی (۹۲) 1:55 4.42 MB 399 تومان
دشتی (93) 2:06 4.81 MB 399 تومان
دشتی (94) 2:39 6.07 MB 399 تومان
دشتی (95) 2:14 5.12 MB 399 تومان
دشتی (96) 2:17 5.24 MB 399 تومان
دشتی (97) 1:31 3.49 MB 399 تومان
دشتی (98) 2:18 5.27 MB 399 تومان
دشتی (99) 0:44 1.68 MB 399 تومان
دشتی (100) 1:21 3.10 MB 399 تومان
دشتی (101) 1:45 4.04 MB 399 تومان
دشتی (102) 1:40 3.83 MB 399 تومان
دشتی (103) 2:12 5.05 MB 399 تومان
دشتی (104) 1:31 3.48 MB 399 تومان
دشتی (105) 2:05 4.79 MB 399 تومان
دشتی (106) 1:56 4.43 MB 399 تومان
دشتی (107) 2:00 4.61 MB 399 تومان
دشتی (108) 2:17 5.24 MB 399 تومان
دشتی (109) 1:54 4.35 MB 399 تومان
ماهور (۵۶) 2:06 4.81 MB 399 تومان
ماهور (57) 1:46 4.06 MB 399 تومان
ماهور (58) 1:27 3.35 MB 399 تومان
ماهور (59) 0:51 1.97 MB 399 تومان
عراق (ماهور) (۶۰) 2:40 6.12 MB 399 تومان
ماهور (61) 1:59 4.56 MB 399 تومان
ماهور (62) 1:27 3.35 MB 399 تومان
عراق (ماهور) (63) 1:31 3.50 MB 399 تومان
ماهور (64) 1:32 3.54 MB 399 تومان
ماهور (65) 3:06 7.10 MB 399 تومان
ماهور (66) 2:39 6.07 MB 399 تومان
ماهور (67) 2:04 4.75 MB 399 تومان
ماهور (68) 1:36 3.69 MB 399 تومان
خاوران (ماهور) (۶۹) 1:26 3.30 MB 399 تومان
ماهور (70) 1:32 3.54 MB 399 تومان
ماهور (71) 3:57 9.07 MB 399 تومان
ماهور (72) 2:11 5.02 MB 399 تومان
ماهور (73) 1:22 3.13 MB 399 تومان
ماهور (74) 1:10 2.68 MB 399 تومان
خاوران (ماهور) (75) 1:30 3.45 MB 399 تومان
عراق (ماهور) (76) 1:43 3.94 MB 399 تومان
عراق (ماهور) 1:14 2.83 MB 399 تومان
عراق (ماهور) (77) 1:14 2.83 MB 399 تومان
ماهور (78) 1:53 4.32 MB 399 تومان
ماهور (79) 1:29 3.40 MB 399 تومان
راک (ماهور) (۸۰) 2:22 5.44 MB 399 تومان
راک (ماهور) (81) 1:43 3.96 MB 399 تومان
ابوعطا (۴۱) 0:56 2.15 MB 399 تومان
حجاز (ابوعطا) (۴۲) 2:14 5.13 MB 399 تومان
ابوعطا (43) 0:51 1.95 MB 399 تومان
ابوعطا (44) 1:30 3.46 MB 399 تومان
ابوعطا (45) 1:09 2.64 MB 399 تومان
ابوعطا (46) 1:51 4.24 MB 399 تومان
ابوعطا (47) 1:57 4.46 MB 399 تومان
ابوعطا (48) 0:56 2.16 MB 399 تومان
ابوعطا (49) 3:10 7.27 MB 399 تومان
ابوعطا (50) 1:36 3.69 MB 399 تومان
ابوعطا (51) 1:43 3.93 MB 399 تومان
ابوعطا (52) 1:14 2.82 MB 399 تومان
ابوعطا (53) 1:38 3.77 MB 399 تومان
ابوعطا (54) 2:55 6.71 MB 399 تومان
حجاز (ابوعطا) (55) 2:13 5.07 MB 399 تومان
سه‌گاه (۱۱۰) 2:02 4.69 MB 399 تومان
زابل (سه‌گاه) (۱۱۱) 1:26 3.32 MB 399 تومان
مخالف (سه‌گاه) (۱۱۲) 2:07 4.85 MB 399 تومان
مخالف (سه‌گاه) (113) 1:00 2.30 MB 399 تومان
سه‌گاه (114) 3:07 7.17 MB 399 تومان
سه‌گاه (115) 1:07 2.56 MB 399 تومان
سه‌گاه (116) 2:29 5.71 MB 399 تومان
سه‌گاه (117) 1:34 3.59 MB 399 تومان
سه‌گاه (118) 1:41 3.89 MB 399 تومان
سه‌گاه (119) 2:06 4.83 MB 399 تومان
زابل (سه‌گاه) (120) 1:43 3.95 MB 399 تومان
سه‌گاه (121) 0:53 2.05 MB 399 تومان
سه‌گاه (122) 2:16 5.21 MB 399 تومان
سه‌گاه (123) 3:27 7.91 MB 399 تومان
سه‌گاه (124) 2:39 6.07 MB 399 تومان
سه‌گاه (125) 1:19 3.03 MB 399 تومان
سه‌گاه (126) 1:51 4.24 MB 399 تومان
شور (۱۳۶) 1:23 3.19 MB 399 تومان
شهناز (شور) (۱۳۷) 2:31 5.77 MB 399 تومان
رضوی (شور) (۱۳۸) 3:15 7.47 MB 399 تومان
شور (139) 0:51 1.95 MB 399 تومان
شور (140) 1:00 2.30 MB 399 تومان
شهناز (شور) (141) 1:51 4.27 MB 399 تومان
شهناز (شور) (142) 1:33 3.57 MB 399 تومان
شور (143) 3:37 8.28 MB 399 تومان
شور (144) 1:48 4.14 MB 399 تومان
شور (145) 0:58 2.24 MB 399 تومان
شور (146) 1:10 2.70 MB 399 تومان
شهناز (شور) (147) 2:00 4.61 MB 399 تومان
شور (148) 1:44 3.98 MB 399 تومان
شور (149) 1:49 4.19 MB 399 تومان
شور (150) 2:45 6.31 MB 399 تومان
شهناز (شور) (151) 2:30 5.76 MB 399 تومان
شور (152) 0:55 2.11 MB 399 تومان
شهناز (شور) (153) 1:58 4.50 MB 399 تومان
شهناز (شور) (154) 1:19 3.03 MB 399 تومان
شهناز (شور) (155) 1:16 2.91 MB 399 تومان
شهناز (شور) (156) 1:24 3.21 MB 399 تومان
شهناز (شور) (157) 0:42 1.63 MB 399 تومان
چهارگاه (۱۲۷) 1:50 4.21 MB 399 تومان
چهارگاه (128) 1:08 2.60 MB 399 تومان
زابل (چهارگاه) (۱۲۹) 1:28 3.38 MB 399 تومان
چهارگاه (130) 2:20 5.35 MB 399 تومان
چهارگاه (131) 2:13 5.11 MB 399 تومان
چهارگاه (132) 3:09 7.24 MB 399 تومان
زابل (چهارگاه) (133) 1:24 3.23 MB 399 تومان
چهارگاه (134) 1:56 4.46 MB 399 تومان
منصوری (چهارگاه) (۱۳۵) 1:33 3.58 MB 399 تومان
بیات ترک (۸۲) 1:27 3.34 MB 399 تومان
بیات ترک (83) 1:34 3.62 MB 399 تومان
بیات ترک (84) 2:35 5.94 MB 399 تومان
مهربانی (بیات ترک) (۸۵) 1:26 3.31 MB 399 تومان
بیات ترک (86) 2:20 5.36 MB 499 تومان
بیات ترک (87) 2:08 4.88 MB 399 تومان
بیات ترک (88) 2:40 6.11 MB 399 تومان
بیات ترک (89) 2:05 4.79 MB 399 تومان
بیات ترک (90) 1:37 3.71 MB 399 تومان
بیات ترک (91) 1:24 3.22 MB 399 تومان
رهاب (۱۷۹) 2:33 5.87 MB 399 تومان
مسیحی (نوا) (۱۸۰) 2:24 5.51 MB 399 تومان
رهاب (181) 0:46 1.78 MB 399 تومان
نوا (۱۸۲) 2:10 5.00 MB 399 تومان
نوا (183) 2:18 5.27 MB 399 تومان
نوا (184) 1:43 3.94 MB 399 تومان
نوا (185) 2:36 5.98 MB 399 تومان
تخت طاقدیس (نوا) (۱۸۶) 1:02 2.37 MB 399 تومان

آثار مشابه