سبد خرید شما خالی است.
اتودهای چرنی، اپوس ۵۹۹

اتودهای چرنی، اپوس ۵۹۹
سال انتشار : 1385

پیانو: دلبر حکیم آوا

 

 

تأثیر دیرپای چِرنی که تا به روزگار ما دوام آورد در اتودها و تمرین هایش برای پیانو خلاصه می شود که طی نسل‌های متمادی استادان و آموزگاران سرتاسر جهان آنها را آزموده و آموزانده اند. این اتودهای طبقه بندی‌شده و به تدریج دشوار شونده هنوز برای همه‌ی علاقه‌مندان نوازندگی پیانوی کلاسیک استفاده‌ی فراوان دارند. با توجه به محبوبیت اپوس ۵۹۹ در ایران، با وجود فرم مختصر، ساده و کامل و ملودی‌های واضح و زیبایی که در ساخت قطعات آن به کاررفته، باید گفت که این اپوس تکنیک‌های متعدد لازم برای پایه‌گذاری نوازندگی را به هنرجو پیشنهاد می‌کند. سی‌دی اتودهای چِرنی، اپوس ۵۹۹، برای کمک به هنرجویان موسیقی در آموزش اتودهای آن تهیه شده است. در مجموعه‌ی حاضر دلبر حکیم آوا، پیانیست برجسته‌ی تاجیک، قطعات دفتر نخستین آموزگار، اپوس 599، را نواخته است.

M. CD 205

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
اتود ۱ 0:40 1.53 MB 299 تومان
اتود ۲ 1:08 2.63 MB 299 تومان
اتود ۳ 0:35 1.36 MB 299 تومان
اتود ۴ 0:34 1.30 MB 299 تومان
اتود ۵ 0:30 1.15 MB 299 تومان
اتود ۶ 0:29 1.12 MB 299 تومان
اتود 7 0:16 635.45 KB 299 تومان
اتود 8 0:23 919.89 KB 299 تومان
اتود 9 0:15 613.02 KB 299 تومان
اتود 10 0:23 908.68 KB 299 تومان
اتود 11 0:29 1.13 MB 299 تومان
اتود 12 0:28 1.10 MB 299 تومان
اتود 13 0:28 1.07 MB 299 تومان
اتود 14 0:27 1.06 MB 299 تومان
اتود 15 0:28 1.10 MB 299 تومان
اتود 16 0:32 1.24 MB 299 تومان
اتود 17 0:30 1.17 MB 299 تومان
اتود 18 0:35 1.35 MB 299 تومان
اتود 19 0:21 840.37 KB 299 تومان
اتود 20 0:22 897.46 KB 299 تومان
اتود 21 0:30 1.15 MB 299 تومان
اتود 22 0:19 754.73 KB 299 تومان
اتود 23 0:24 947.42 KB 299 تومان
اتود 24 0:23 926.01 KB 299 تومان
اتود 25 0:29 1.11 MB 299 تومان
اتود 26 0:16 653.80 KB 299 تومان
اتود 27 0:19 755.75 KB 299 تومان
اتود 28 0:21 837.31 KB 299 تومان
اتود 29 0:33 1.27 MB 299 تومان
اتود 30 0:33 1.29 MB 299 تومان
اتود 31 0:23 919.89 KB 299 تومان
اتود 32 0:33 1.30 MB 299 تومان
اتود 33 0:33 1.28 MB 299 تومان
اتود 34 0:21 841.39 KB 299 تومان
اتود 35 0:28 1.10 MB 299 تومان
اتود 36 0:26 1.02 MB 299 تومان
اتود 37 0:22 875.04 KB 299 تومان
اتود 38 0:22 867.90 KB 299 تومان
اتود 39 0:24 959.66 KB 299 تومان
اتود 40 0:17 675.21 KB 299 تومان
اتود 41 0:27 1.06 MB 299 تومان
اتود 42 0:25 995.34 KB 299 تومان
اتود 43 0:30 1.18 MB 299 تومان
اتود 44 0:27 1.05 MB 299 تومان
اتود 45 0:35 1.36 MB 299 تومان
اتود 46 0:26 1.01 MB 299 تومان
اتود 47 0:19 777.16 KB 299 تومان
اتود 48 0:29 1.11 MB 299 تومان
اتود 49 0:28 1.07 MB 299 تومان
اتود 50 0:23 906.64 KB 299 تومان
اتود 51 0:28 1.09 MB 299 تومان
اتود 52 0:31 1.20 MB 299 تومان
اتود 53 0:22 894.41 KB 299 تومان
اتود 54 0:28 1.09 MB 299 تومان
اتود 55 0:29 1.11 MB 299 تومان
اتود 56 0:32 1.25 MB 299 تومان
اتود 57 0:24 963.73 KB 299 تومان
اتود 58 0:18 738.42 KB 299 تومان
اتود 59 0:30 1.16 MB 299 تومان
اتود 60 0:23 918.88 KB 299 تومان
اتود 61 0:27 1.07 MB 299 تومان
اتود 62 0:34 1.32 MB 299 تومان
اتود 63 0:22 892.37 KB 299 تومان
اتود 64 0:30 1.15 MB 299 تومان
اتود 65 0:21 859.74 KB 299 تومان
اتود 66 0:31 1.19 MB 299 تومان
اتود 67 0:22 890.33 KB 299 تومان
اتود 68 0:25 1,006.55 KB 299 تومان
اتود 69 0:27 1.05 MB 299 تومان
اتود 70 0:24 950.48 KB 299 تومان
اتود 71 0:34 1.34 MB 299 تومان
اتود 72 0:30 1.15 MB 299 تومان
اتود 73 0:29 1.13 MB 299 تومان
اتود 74 0:36 1.41 MB 299 تومان
اتود 75 0:58 2.21 MB 299 تومان
اتود 76 0:32 1.24 MB 299 تومان
اتود 77 0:27 1.04 MB 299 تومان
اتود 78 0:58 2.22 MB 299 تومان
اتود 79 0:28 1.09 MB 299 تومان
اتود 80 0:36 1.39 MB 299 تومان
اتود 81 0:33 1.27 MB 299 تومان
اتود 82 0:22 875.04 KB 299 تومان
اتود 83 0:21 859.74 KB 299 تومان
اتود 84 0:24 945.38 KB 299 تومان
اتود 85 0:26 1.01 MB 299 تومان
اتود 86 0:34 1.32 MB 299 تومان
اتود 87 0:24 960.68 KB 299 تومان
اتود 88 0:26 1.01 MB 299 تومان
اتود 89 0:17 673.17 KB 299 تومان
اتود 90 0:17 669.09 KB 299 تومان
اتود 91 0:18 713.95 KB 299 تومان
اتود 92 0:24 963.73 KB 299 تومان
اتود 93 0:17 672.15 KB 299 تومان
اتود 94 0:16 661.95 KB 299 تومان
اتود 95 0:21 822.02 KB 299 تومان
اتود 96 0:14 577.33 KB 299 تومان
اتود 97 0:24 964.75 KB 299 تومان
اتود 98 0:26 1.00 MB 299 تومان
اتود 99 0:40 1.53 MB 299 تومان

آثار مشابه