سبد خرید شما خالی است.
۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران

۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران
سال انتشار : 1392

به انتخاب دکتر داریوش صفوت

سه تار: داریوش صفوت، امین پاشا صمدیان

به کوشش ستاره صفوت

 

این مجموعه شامل قطعاتی است که در کتاب ۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی ملی ایران منتشر شده است. قسمت اعظم آهنگ‌ها را دکتر داریوش صفوت طی حدود ده سال، ضمن تدریس، برای شاگردانش نواخته و نتیجتاً روی نوار کاست ضبط شده و محفوظ مانده است. تمام قطعات در فرم‌های پیش‌درآمد، رِنگ، چهارمضراب و تصنیف دسته‌بندی شده‌اند. در مورد صاحب اثر به اطلاعات روی نت‌ها اکتفا شده و سعی شده‌ است نت‌ها همان‌طور که بوده‌اند منتقل شوند. قطعاتی که با اجرای دکتر صفوت پیدا نشدند به‌وسیله‌ی یکی از شاگردانش دکتر امین‌پاشا صمدیان اجرا شده‌اند. در اغلب قسمت‌ها قطعه با سرعت کم اجرا شده‌ است تا مضراب‌ها و تزیین‌ها به خوبی شنیده شوند.

M. CD 374

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه‌ی ماهور 2:18 5.28 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور 3:24 7.78 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور 4:50 11.10 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور 2:09 4.94 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور 1:14 2.86 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور 1:38 3.78 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور 2:34 5.90 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا 3:12 7.34 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی 3:39 8.38 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری 3:02 6.95 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری 2:59 6.85 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری 3:39 8.37 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 5:40 12.97 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 4:31 10.36 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 5:44 13.15 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر) 2:33 5.86 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه 1:33 3.58 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (کلوب اردیبهشت) 4:50 11.08 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 6:17 14.40 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 1:55 4.39 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 4:01 9.23 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد همایون 8:21 19.15 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد شوشتری 2:28 5.67 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 5:07 11.75 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 3:25 7.83 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 3:16 7.50 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد راست‌پنجگاه 5:23 12.35 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور (حربی) 3:41 8.44 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور قدیم (شهر آشوب) 3:28 7.95 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور (قهر و آشتی) 1:55 4.40 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور 2:23 5.46 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور 3:47 8.69 MB 3/000 تومان
سه ضربی ماهور 1:20 3.06 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور (رنگ حالتی) 1:52 4.28 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور (شهر آشوب) 1:48 4.13 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور (نوید بهار) 0:47 1.83 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور (یادگار) 0:59 2.28 MB 3/000 تومان
رنگ شور (گرایلی) 4:08 9.47 MB 3/000 تومان
رنگ شور (گرایلی شستی 1) 1:45 4.03 MB 3/000 تومان
رنگ شور (گرایلی شستی 2) 2:52 6.59 MB 3/000 تومان
رنگ شور (ضرب اصول) 2:48 6.41 MB 3/000 تومان
رنگ شور (هَشدَری) 1:01 2.36 MB 3/000 تومان
رنگ شور (هَشدَری) 0:18 713.33 KB 3/000 تومان
رنگ شور (شهر آشوب) 16:49 38.50 MB 3/000 تومان
رنگ شور 2:21 5.40 MB 3/000 تومان
رنگ سه قسمتی شور 2:36 5.95 MB 3/000 تومان
رنگ شور 3:39 8.36 MB 3/000 تومان
رنگ ابوعطا 3:23 7.75 MB 3/000 تومان
رنگ ابوعطا 1:53 4.33 MB 3/000 تومان
رنگ دشتی 2:01 4.65 MB 3/000 تومان
رنگ دشتی (در قفس) 1:41 3.88 MB 3/000 تومان
رنگ دشتی (به یاد گذشته) 0:49 1.88 MB 3/000 تومان
تمرین دشتی 1:14 2.82 MB 3/000 تومان
رنگ دشتی 1:13 2.81 MB 3/000 تومان
رنگ افشاری 5:38 12.91 MB 3/000 تومان
رنگ افشاری 1:19 3.02 MB 3/000 تومان
رنگ افشاری 1:49 4.17 MB 3/000 تومان
رنگ افشاری (رقص چوپی قاسم آبادی) 2:16 5.21 MB 3/000 تومان
رنگ بیات ترک 2:59 6.83 MB 3/000 تومان
رنگ بیات ترک 2:21 5.41 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه (رنگ دلگشا) 4:29 10.26 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه 2:09 4.94 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه 2:47 6.40 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه 1:55 4.40 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه (کلوب اردیبهشت) 1:41 3.88 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه (سامانی) 1:36 3.67 MB 3/000 تومان
ضربی سه‌گاه (بهار مست) 1:07 2.59 MB 3/000 تومان
رنگ مخالف سه‌گاه 1:18 3.01 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه (لزگی) 2:16 5.19 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه (حاشیه) 4:44 10.83 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه (متن) 2:22 5.42 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه (شهر آشوب) 11:48 27.03 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه (رنگ ناز) 2:22 5.42 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه 3:50 8.78 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه 1:43 3.93 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه 3:45 8.61 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه (پهلوانان فومنی مقام) 0:25 991.91 KB 3/000 تومان
رنگ همایون (رنگ فرح) 5:49 13.34 MB 3/000 تومان
رنگ همایون (شهر آشوب) 8:36 19.71 MB 3/000 تومان
رنگ همایون 3:55 8.98 MB 3/000 تومان
رنگ همایون 1:36 3.69 MB 3/000 تومان
رنگ همایون 2:08 4.89 MB 3/000 تومان
رنگ شوشتری 1:10 2.67 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان (فرح انگیز) 5:07 11.74 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان (پریچهر و پریزاد) 2:47 6.40 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان (غنی و فقیر) 2:05 4.78 MB 3/000 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 2:59 6.87 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان 2:00 4.61 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان 6:31 14.92 MB 3/000 تومان
رنگ نوا (نستاری) 5:52 13.45 MB 3/000 تومان
رنگ نوا و شهرآشوب 4:02 9.25 MB 3/000 تومان
رنگ راست‌پنجگاه (حربی) 3:44 8.57 MB 3/000 تومان
رنگ راست‌پنجگاه (شهر آشوب) 4:41 10.72 MB 3/000 تومان
چهارمضراب ماهور 1:33 3.57 MB 3/000 تومان
چهارمضراب ماهور 1:17 2.94 MB 3/000 تومان
چهارمضراب ماهور 3:59 9.15 MB 3/000 تومان
چهارمضراب شور 3:41 8.47 MB 3/000 تومان
چهارمضراب دشتی (کاروان) 4:38 10.61 MB 3/000 تومان
چهارمضراب دشتی 2:36 5.95 MB 3/000 تومان
چهارمضراب افشاری 1:20 3.06 MB 3/000 تومان
چهارمضراب چهارگاه 1:57 4.49 MB 3/000 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 0:53 2.03 MB 3/000 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 1:23 3.20 MB 3/000 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 1:49 4.17 MB 3/000 تومان
چهارمضراب نوا 2:00 4.58 MB 3/000 تومان
چهارمضراب نوا (نهفت) 0:53 2.05 MB 3/000 تومان
ماهور (ساقی‌نامه) 1:43 3.97 MB 3/000 تومان
تصنیف ماهور (تاب بنفشه) 2:53 6.61 MB 3/000 تومان
تصنیف ماهور (ای تیر غمت) 2:07 4.86 MB 3/000 تومان
تصنیف ماهور (ز من نگارم) 2:55 6.69 MB 3/000 تومان
تصنیف ماهور (مرغ سحر) 2:43 6.24 MB 3/000 تومان
تصنیف ماهور (زندگی) 4:17 9.83 MB 3/000 تومان
تصنیف دشتی (از خون جوانان وطن) 1:12 2.75 MB 3/000 تومان
تصنیف دشتی (نوای نی) 2:15 5.15 MB 3/000 تومان
تصنیف بیات ترک (قصد جفاها) 1:53 4.32 MB 3/000 تومان
تصنیف سه‌گاه، مخالف (چه خوش صید دلم کردی) 1:49 4.17 MB 3/000 تومان
تصنیف سه‌گاه، مخالف (تو مو می‌بینی) 2:53 6.60 MB 3/000 تومان
تصنیف سه‌گاه (عروس گل) 1:25 3.27 MB 3/000 تومان
تصنیف سه‌گاه (من بی‌دل) 3:18 7.57 MB 3/000 تومان
تصنیف چهارگاه (از دلم بی‌خبری) 1:23 3.20 MB 3/000 تومان
تصنیف چهارگاه (زد لشگر گل) 2:54 6.67 MB 3/000 تومان
تصنیف چهارگاه 3:33 8.13 MB 3/000 تومان
همایون (ساقی‌نامه) 2:45 6.30 MB 3/000 تومان
تصنیف شوشتری (سلسله‌ی موی دوست) 0:50 1.91 MB 3/000 تومان

آثار مشابه