سبد خرید شما خالی است.
دیدار

دیدار
سال انتشار : 1382

تـار: پیام جهانمانی

تمبک: بهزاد میرزایی

 

 

 

بداهه نوازی هنرمند جوان پیام جهانمانی در دستگاه چهارگاه و آوازهای بیات اصفهان و ابوعطا بر روی تار است. در بخشی از متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی استاد حسین علیزاده، آمده است:«با عشق و پشتکاریی که در او سراغ دارم امیدوارم تلاش و تداوم در کارش جاری بوده تا به حق در آینده یکی از تاریخ سازان موسیقی این سرزمین باشد.»

M. CD 155

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد (دستگاه چهارگاه) 2:36 5.96 MB 6/000 تومان
ضربی چهارگاه (دستگاه چهارگاه) 7:15 16.61 MB 6/000 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:33 5.85 MB 6/000 تومان
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه) 2:00 4.61 MB 6/000 تومان
شوشتری و فرود (دستگاه چهارگاه) 2:16 5.20 MB 6/000 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.38 MB 6/000 تومان
پنج ضربی (دستگاه چهارگاه) 5:45 13.19 MB 6/000 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 1:42 3.91 MB 6/000 تومان
رنگ (دستگاه چهارگاه) 3:15 7.47 MB 6/000 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 2:19 5.33 MB 6/000 تومان
ضربی (آواز بیات اصفهان) 6:51 15.70 MB 6/000 تومان
ضربی ابوعطا (آواز ابوعطا) 6:38 15.18 MB 6/000 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:45 4.04 MB 6/000 تومان
پنج ضربی (آواز ابوعطا) 3:12 7.35 MB 6/000 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:46 4.07 MB 6/000 تومان
تصنیف «گوش‌جان» 6:46 15.49 MB 6/000 تومان

آثار مشابه