سبد خرید شما خالی است.
مجموعه‌های ایرانی آرشیو فُنوگرام برلین

مجموعه‌های ایرانی آرشیو فُنوگرام برلین
سال انتشار : 1397

اسناد صوتی تاریخی (۱۳۱۹-۱۳۰۲)

ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی، ساز و آواز علینقی وزیری در برلین

ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس، گیلان و مازندران، ۱۹۲۷ میلادی

ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ در تهران و اصفهان

 

درباره‌ی این اثر، به قلم ساسان فاطمی می‌خوانیم:«این آلبوم مجموعه‌ای است از ضبط‌هایی که در نیمه‌ی اول قرن بیستم، ‌از 1923 تا 1940، روی لوله‌های فنوگراف، توسط ربرت لاخمن، ‌مارتین ارنست کارل دامهُلتس و ویلهلم آیلرز،‌ از موسیقی‌های مختلف ایران انجام شده و در آرشیو فنوگرام برلین موجود است. این ضبط‌ها شامل اسناد صوتی مهمی از این دوره مثل ساز و آواز علینقی وزیری (ضبط‌شده در برلین)، ‌موسیقی مازندرانی و ترکمنی، اجرای موسیقی سنتی از جمله در محفلی موسیقایی در مازندران و موسیقی مردمی حوالی اصفهان است که از روی استوانه‌های فنوگراف موجود در آرشیو برلین روی حامل‌های امروزی پیاده شده‌اند.»

M. CD 500

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
آواز شور، نسخه‌ی اول (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:15 3.07 MB 4/000 تومان
آواز شور، نسخه‌ی دوم (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:44 4.20 MB 4/000 تومان
آواز شور، نسخه‌ی سوم (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:46 4.26 MB 4/000 تومان
آواز چهارگاه (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:38 3.97 MB 4/000 تومان
دشتی (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:44 4.17 MB 4/000 تومان
تصنیف در بیات شیراز (ساخته‌ی وزیری) 1:39 4.00 MB 4/000 تومان
تصنیف در بیات اصفهان (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:27 3.53 MB 4/000 تومان
آواز ضربی در افشاری (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:46 4.28 MB 4/000 تومان
آواز همایون (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:33 3.75 MB 4/000 تومان
رِنگ (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:42 4.10 MB 4/000 تومان
آواز با شعری از باباطاهر (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:44 4.17 MB 4/000 تومان
آواز نوا (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 1:37 3.92 MB 4/000 تومان
دو قطعه‌ی ترکمنی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 4:18 10.05 MB 4/000 تومان
دو قطعه‌ی ترکمنی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 4:04 9.53 MB 4/000 تومان
غم‌انگیز و تصنیف مریم‌بانو (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:08 7.39 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک و ابتدای تصنیفِ «رحم ای خدای دادگر» (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:51 9.05 MB 4/000 تومان
تصنیفِ «رحم ای خدای دادگر» از عارف قزوینی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:36 8.46 MB 4/000 تومان
شیوه‌ی اصفهان (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:31 8.26 MB 4/000 تومان
ابوعطا و تصنیفِ «بهار نو رسید ،» از رضا محجوبی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:32 8.32 MB 4/000 تومان
افشاری، تصنیف «بهار امید » از امیرجاهد (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 2:59 7.04 MB 4/000 تومان
کتولی و یک ترانه، آواز، لله‌وا و ساز کوبه‌ای (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:35 8.44 MB 4/000 تومان
کتولی کِله‌حال و یک ترانه، آواز و ساز کوبه‌ای (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:38 8.53 MB 4/000 تومان
نی و سازِ کوبه‌ای آهنگ رقص خراسانی (ضبط‌های مارتین ارنست کارل دامهُلتس) 3:39 8.56 MB 4/000 تومان
کتولی کِله‌حال و یک ترانه آواز و ساز کوبه‌ای (ضبط‌های رُبرت لاخمن در ۱۹۲۳ میلادی) 3:34 8.40 MB 4/000 تومان
آواز افشاری / مولوی، مثنوی معنوی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:35 8.41 MB 4/000 تومان
درآمد و بیدادِ همایون / سعدی، طیبات (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:37 8.49 MB 4/000 تومان
عشاق دشتی / حافظ (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:45 8.80 MB 4/000 تومان
شهنازِ شور / عمر خیام (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:37 8.50 MB 4/000 تومان
بیات ترک / سعدی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:58 9.28 MB 4/000 تومان
بیات ترک / مولوی، مثنوی معنوی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:53 9.10 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا / سعدی (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:24 7.98 MB 4/000 تومان
غم‌انگیزِ شور / حافظ (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:56 9.24 MB 4/000 تومان
قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:50 8.99 MB 4/000 تومان
قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:33 8.33 MB 4/000 تومان
قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:27 8.12 MB 4/000 تومان
قطعاتی از کارگان موسیقیدانان جشن‌ها در فریدن (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:25 8.05 MB 4/000 تومان
سه نمونه از شیارهای پالایش‌نشده (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 2:30 5.96 MB 4/000 تومان
سه نمونه از شیارهای پالایش‌نشده (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 3:48 8.90 MB 4/000 تومان
سه نمونه از شیارهای پالایش‌نشده (ضبط‌های ویلهلم آیلرز در ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰) 4:11 9.78 MB 4/000 تومان

آثار مشابه