سبد خرید شما خالی است.
۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران

۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران
سال انتشار : 1392

به انتخاب دکتر داریوش صفوت

سه تار: داریوش صفوت، امین پاشا صمدیان

به کوشش ستاره صفوت

 

این مجموعه شامل قطعاتی است که در کتاب ۱۲۴ قطعه‌ی برگزیده از موسیقی ملی ایران منتشر شده است. قسمت اعظم آهنگ‌ها را دکتر داریوش صفوت طی حدود ده سال، ضمن تدریس، برای شاگردانش نواخته و نتیجتاً روی نوار کاست ضبط شده و محفوظ مانده است. تمام قطعات در فرم‌های پیش‌درآمد، رِنگ، چهارمضراب و تصنیف دسته‌بندی شده‌اند. در مورد صاحب اثر به اطلاعات روی نت‌ها اکتفا شده و سعی شده‌ است نت‌ها همان‌طور که بوده‌اند منتقل شوند. قطعاتی که با اجرای دکتر صفوت پیدا نشدند به‌وسیله‌ی یکی از شاگردانش دکتر امین‌پاشا صمدیان اجرا شده‌اند. در اغلب قسمت‌ها قطعه با سرعت کم اجرا شده‌ است تا مضراب‌ها و تزیین‌ها به خوبی شنیده شوند.

M. CD 374

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه‌ی ماهور 2:18 5.28 MB 499 تومان
پیش‌درآمد ماهور 3:24 7.78 MB 499 تومان
پیش‌درآمد ماهور 4:50 11.10 MB 499 تومان
پیش‌درآمد ماهور 2:09 4.94 MB 499 تومان
پیش‌درآمد ماهور 1:14 2.86 MB 499 تومان
پیش‌درآمد ماهور 1:38 3.78 MB 499 تومان
پیش‌درآمد ماهور 2:34 5.90 MB 499 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا 3:12 7.34 MB 499 تومان
پیش‌درآمد دشتی 3:39 8.38 MB 499 تومان
پیش‌درآمد افشاری 3:02 6.95 MB 499 تومان
پیش‌درآمد افشاری 2:59 6.85 MB 499 تومان
پیش‌درآمد افشاری 3:39 8.37 MB 499 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 5:40 12.97 MB 499 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 4:31 10.36 MB 499 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 5:44 13.15 MB 499 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر) 2:33 5.86 MB 499 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه 1:33 3.58 MB 499 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (کلوب اردیبهشت) 4:50 11.08 MB 499 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 6:17 14.40 MB 499 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 1:55 4.39 MB 499 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه 4:01 9.23 MB 499 تومان
پیش‌درآمد همایون 8:21 19.15 MB 499 تومان
پیش‌درآمد شوشتری 2:28 5.67 MB 499 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 5:07 11.75 MB 499 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 3:25 7.83 MB 499 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 3:16 7.50 MB 499 تومان
پیش‌درآمد راست‌پنجگاه 5:23 12.35 MB 499 تومان
رنگ ماهور (حربی) 3:41 8.44 MB 499 تومان
رنگ ماهور قدیم (شهر آشوب) 3:28 7.95 MB 499 تومان
رنگ ماهور (قهر و آشتی) 1:55 4.40 MB 499 تومان
رنگ ماهور 2:23 5.46 MB 499 تومان
رنگ ماهور 3:47 8.69 MB 499 تومان
سه ضربی ماهور 1:20 3.06 MB 499 تومان
رنگ ماهور (رنگ حالتی) 1:52 4.28 MB 499 تومان
رنگ ماهور (شهر آشوب) 1:48 4.13 MB 499 تومان
رنگ ماهور (نوید بهار) 0:47 1.83 MB 499 تومان
رنگ ماهور (یادگار) 0:59 2.28 MB 499 تومان
رنگ شور (گرایلی) 4:08 9.47 MB 499 تومان
رنگ شور (گرایلی شستی 1) 1:45 4.03 MB 499 تومان
رنگ شور (گرایلی شستی 2) 2:52 6.59 MB 499 تومان
رنگ شور (ضرب اصول) 2:48 6.41 MB 499 تومان
رنگ شور (هَشدَری) 1:01 2.36 MB 499 تومان
رنگ شور (هَشدَری) 0:18 713.33 KB 499 تومان
رنگ شور (شهر آشوب) 16:49 38.50 MB 499 تومان
رنگ شور 2:21 5.40 MB 499 تومان
رنگ سه قسمتی شور 2:36 5.95 MB 499 تومان
رنگ شور 3:39 8.36 MB 499 تومان
رنگ ابوعطا 3:23 7.75 MB 499 تومان
رنگ ابوعطا 1:53 4.33 MB 499 تومان
رنگ دشتی 2:01 4.65 MB 499 تومان
رنگ دشتی (در قفس) 1:41 3.88 MB 499 تومان
رنگ دشتی (به یاد گذشته) 0:49 1.88 MB 499 تومان
تمرین دشتی 1:14 2.82 MB 499 تومان
رنگ دشتی 1:13 2.81 MB 499 تومان
رنگ افشاری 5:38 12.91 MB 499 تومان
رنگ افشاری 1:19 3.02 MB 499 تومان
رنگ افشاری 1:49 4.17 MB 499 تومان
رنگ افشاری (رقص چوپی قاسم آبادی) 2:16 5.21 MB 499 تومان
رنگ بیات ترک 2:59 6.83 MB 499 تومان
رنگ بیات ترک 2:21 5.41 MB 499 تومان
رنگ سه‌گاه (رنگ دلگشا) 4:29 10.26 MB 499 تومان
رنگ سه‌گاه 2:09 4.94 MB 499 تومان
رنگ سه‌گاه 2:47 6.40 MB 499 تومان
رنگ سه‌گاه 1:55 4.40 MB 499 تومان
رنگ سه‌گاه (کلوب اردیبهشت) 1:41 3.88 MB 499 تومان
رنگ سه‌گاه (سامانی) 1:36 3.67 MB 499 تومان
ضربی سه‌گاه (بهار مست) 1:07 2.59 MB 499 تومان
رنگ مخالف سه‌گاه 1:18 3.01 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه (لزگی) 2:16 5.19 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه (حاشیه) 4:44 10.83 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه (متن) 2:22 5.42 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه (شهر آشوب) 11:48 27.03 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه (رنگ ناز) 2:22 5.42 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه 3:50 8.78 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه 1:43 3.93 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه 3:45 8.61 MB 499 تومان
رنگ چهارگاه (پهلوانان فومنی مقام) 0:25 991.91 KB 499 تومان
رنگ همایون (رنگ فرح) 5:49 13.34 MB 499 تومان
رنگ همایون (شهر آشوب) 8:36 19.71 MB 499 تومان
رنگ همایون 3:55 8.98 MB 499 تومان
رنگ همایون 1:36 3.69 MB 499 تومان
رنگ همایون 2:08 4.89 MB 499 تومان
رنگ شوشتری 1:10 2.67 MB 499 تومان
رنگ بیات اصفهان (فرح انگیز) 5:07 11.74 MB 499 تومان
رنگ بیات اصفهان (پریچهر و پریزاد) 2:47 6.40 MB 499 تومان
رنگ بیات اصفهان (غنی و فقیر) 2:05 4.78 MB 499 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان 2:59 6.87 MB 499 تومان
رنگ بیات اصفهان 2:00 4.61 MB 499 تومان
رنگ بیات اصفهان 6:31 14.92 MB 499 تومان
رنگ نوا (نستاری) 5:52 13.45 MB 499 تومان
رنگ نوا و شهرآشوب 4:02 9.25 MB 499 تومان
رنگ راست‌پنجگاه (حربی) 3:44 8.57 MB 499 تومان
رنگ راست‌پنجگاه (شهر آشوب) 4:41 10.72 MB 499 تومان
چهارمضراب ماهور 1:33 3.57 MB 499 تومان
چهارمضراب ماهور 1:17 2.94 MB 499 تومان
چهارمضراب ماهور 3:59 9.15 MB 499 تومان
چهارمضراب شور 3:41 8.47 MB 499 تومان
چهارمضراب دشتی (کاروان) 4:38 10.61 MB 499 تومان
چهارمضراب دشتی 2:36 5.95 MB 499 تومان
چهارمضراب افشاری 1:20 3.06 MB 499 تومان
چهارمضراب چهارگاه 1:57 4.49 MB 499 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 0:53 2.03 MB 499 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 1:23 3.20 MB 499 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان 1:49 4.17 MB 499 تومان
چهارمضراب نوا 2:00 4.58 MB 499 تومان
چهارمضراب نوا (نهفت) 0:53 2.05 MB 499 تومان
ماهور (ساقی‌نامه) 1:43 3.97 MB 499 تومان
تصنیف ماهور (تاب بنفشه) 2:53 6.61 MB 499 تومان
تصنیف ماهور (ای تیر غمت) 2:07 4.86 MB 499 تومان
تصنیف ماهور (ز من نگارم) 2:55 6.69 MB 499 تومان
تصنیف ماهور (مرغ سحر) 2:43 6.24 MB 499 تومان
تصنیف ماهور (زندگی) 4:17 9.83 MB 499 تومان
تصنیف دشتی (از خون جوانان وطن) 1:12 2.75 MB 499 تومان
تصنیف دشتی (نوای نی) 2:15 5.15 MB 499 تومان
تصنیف بیات ترک (قصد جفاها) 1:53 4.32 MB 499 تومان
تصنیف سه‌گاه، مخالف (چه خوش صید دلم کردی) 1:49 4.17 MB 499 تومان
تصنیف سه‌گاه، مخالف (تو مو می‌بینی) 2:53 6.60 MB 499 تومان
تصنیف سه‌گاه (عروس گل) 1:25 3.27 MB 499 تومان
تصنیف سه‌گاه (من بی‌دل) 3:18 7.57 MB 499 تومان
تصنیف چهارگاه (از دلم بی‌خبری) 1:23 3.20 MB 499 تومان
تصنیف چهارگاه (زد لشگر گل) 2:54 6.67 MB 499 تومان
تصنیف چهارگاه 3:33 8.13 MB 499 تومان
همایون (ساقی‌نامه) 2:45 6.30 MB 499 تومان
تصنیف شوشتری (سلسله‌ی موی دوست) 0:50 1.91 MB 499 تومان

آثار مشابه