سبد خرید شما خالی است.
تار موسی معروفی و یحیی  زرپنجه

تار موسی معروفی و یحیی زرپنجه
سال انتشار : 1386

موسی معروفی: آواز بیات کرد، دستگاه همایون، ماهور

یحیی زرپنجه: دستگاه ماهور، شور، آواز افشاری، بیات ترک، بیات اصفهان

 

 

 

ضبط‌های قدیمی آثار اجرا شده توسط استادان موسی معروفی و یحیی زرپنجه. در این مجموعه سه تک نوازی از موسی معروفی در آواز بیات کرد و دستگاه‌های همایون و ماهور آمده است. آثار اجرا شده توسط یحیی زرپنجه در دستگاه‌های شور و ماهور و آوازهای افشاری و بیات اصفهان و بیات ترک اند. تصنیفی از امیرجاهد، پیش‌درآمد اصفهان مرتضی نی‌داوود و «سرود وطن» از جمله‌ی این آثارند.

M. CD 249

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
آواز بیات کرد (موسی معروفی) 6:06 13.99 MB 2/199 تومان
دستگاه همایون (موسی معروفی) 5:42 13.06 MB 2/199 تومان
دستگاه ماهور (موسی معروفی) 5:35 12.79 MB 2/199 تومان
دستگاه ماهور (یحیی زرپنجه) 7:30 17.17 MB 2/199 تومان
دستگاه شور (یحیی زرپنجه) 2:26 5.58 MB 2/199 تومان
آواز افشاری (یحیی زرپنجه) 5:02 11.54 MB 2/199 تومان
آواز افشاری، ضربی (یحیی زرپنجه) 3:19 7.60 MB 2/199 تومان
آواز بیات ترک (یحیی زرپنجه) 3:33 8.16 MB 2/199 تومان
آواز اصفهان، پیش‌درآمد از مرتضی نی‌داوود رنگ اصفهان از درویش‌خان (یحیی زرپنجه) 5:45 13.19 MB 2/199 تومان
آواز بیات اصفهان (یحیی زرپنجه) 4:11 9.60 MB 2/199 تومان
دستگاه ماهور، سرود وطن آواز: عبدالله‌میرخان (یحیی زرپنجه) 4:55 11.28 MB 2/199 تومان
دستگاه ماهور (یحیی زرپنجه) 7:54 18.08 MB 2/199 تومان
دستگاه ماهور (یحیی زرپنجه) 5:41 13.03 MB 2/199 تومان
دستگاه ماهور، تصنیف «به گردش فروردین»، ساخته‌ی امیر جاهد، بی‌کلام (یحیی زرپنجه) 5:17 12.09 MB 2/199 تومان

آثار مشابه