سبد خرید شما خالی است.
تار مرتضی نی داوود

تار مرتضی نی داوود
سال انتشار : 1386

 

 

 

 

ضبط‌های قدیمی از تک‌نوازی‌های استاد نی داوود شامل دستگاه شور، آواز افشاری، آواز دشتی، آواز بیات ترک، دستگاه سه‌گاه، آواز بیات اصفهان و دستگاه ماهور که این مورد اخیر به همراهی ویلُن موسی نی داوود اجرا شده است.

M. CD 247

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه شور (بیات کرد، عشاق) 4:23 10.05 MB 2/099 تومان
دستگاه شور 5:06 11.71 MB 2/099 تومان
آواز افشاری 3:52 8.87 MB 2/099 تومان
آواز دشتی 4:20 9.96 MB 2/099 تومان
آواز بیات ترک 4:41 10.75 MB 2/099 تومان
آواز بیات ترک 7:23 16.92 MB 2/099 تومان
دستگاه سه‌گاه 7:34 17.35 MB 2/099 تومان
آواز بیات اصفهان 7:34 17.35 MB 2/099 تومان
دستگاه ماهور: پیش درآمد (به همراه ویولن موسی نی‌داوود) 7:36 17.42 MB 2/099 تومان
دستگاه ماهور 7:11 16.46 MB 2/099 تومان

آثار مشابه