سبد خرید شما خالی است.
تار مرتضی نی داوود

تار مرتضی نی داوود
سال انتشار : 1386

 

 

 

 

ضبط‌های قدیمی از تک‌نوازی‌های استاد نی داوود شامل دستگاه شور، آواز افشاری، آواز دشتی، آواز بیات ترک، دستگاه سه‌گاه، آواز بیات اصفهان و دستگاه ماهور که این مورد اخیر به همراهی ویلُن موسی نی داوود اجرا شده است.

M. CD 247

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه شور (بیات کرد، عشاق) 4:23 10.05 MB 2/899 تومان
دستگاه شور 5:06 11.71 MB 2/899 تومان
آواز افشاری 3:52 8.87 MB 2/899 تومان
آواز دشتی 4:20 9.96 MB 2/899 تومان
آواز بیات ترک 4:41 10.75 MB 2/899 تومان
آواز بیات ترک 7:23 16.92 MB 2/899 تومان
دستگاه سه‌گاه 7:34 17.35 MB 2/899 تومان
آواز بیات اصفهان 7:34 17.35 MB 2/899 تومان
دستگاه ماهور: پیش درآمد (به همراه ویولن موسی نی‌داوود) 7:36 17.42 MB 2/899 تومان
دستگاه ماهور 7:11 16.46 MB 2/899 تومان

آثار مشابه