سبد خرید شما خالی است.
ویلُن رکن الدین مختاری

ویلُن رکن الدین مختاری
سال انتشار : 1382

تمبک: نورعلی برومند 

 

 

 

سی دی حاضر مجموعه  قطعاتی است که از میان ساعت ها ضبط بازمانده از رکن الدین خان مختاری که در اختیار داشتیم برگزیده شده است. این مجموعه در سال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ با حضور نورعلی برومند، یوسف فروتن و محمودعلی برومند اجرا شده است و مسئولیت ضبط برعهده ی محمودخان برومند بوده است. 

M. CD 158

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور 5:17 12.11 MB 1/499 تومان
ضربی شور 3:58 9.11 MB 1/499 تومان
ضربی دشتی 2:43 6.23 MB 1/499 تومان
ضربی دشتی 2:35 5.92 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک 4:55 11.27 MB 1/499 تومان
ضربی بیات ترک 1:50 4.22 MB 1/499 تومان
رنگ بیات ترک 2:26 5.57 MB 1/499 تومان
چهارمضراب بیات ترک 3:10 7.28 MB 1/499 تومان
ضربی افشاری 1:57 4.46 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه 11:04 25.36 MB 1/499 تومان
ضربی سه‌گاه 3:18 7.58 MB 1/499 تومان
پیش‌درآمد ماهور 3:21 7.70 MB 1/499 تومان
ضربی ماهور 2:41 6.17 MB 1/499 تومان
چهارمضراب ماهور 6:05 13.93 MB 1/499 تومان

آثار مشابه