سبد خرید شما خالی است.
سه‌تار ارسلان در‌گاهی

سه‌تار ارسلان در‌گاهی
سال انتشار : 1381

 

 

 

مجموعه ای از نواخته های ارسلان درگاهی با سه تار در دستگاه ماهور، دستگاه شور، آواز دشتی، دستگاه نوا و آواز افشاری. درگاهی از شاگردان درویش خان و مرتضی نی داوود بوده و از تار وی چندین صفحه همراه آواز قمرالملوک وزیری ضبط شده است. از آنجا که تحصیل نوازندگی سه‌تار را نزد هیچ یک از استادان زمان ادامه نداد، هیچگاه خود را نوازنده‌ی حرفه ای سه تار نمی دانست و ارائه ی ذوق خود را منحصر به مجالس دوستانه و محافل انس می نمود. در سه‌تارنوازی درگاهی عناصری از موسیقی ردیف مشاهده می شود اما سرعت و حالت مضراب و پایه های چهارمضراب او به تکنیک تارنوازی نزدیک است
M. CD 99

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه ماهور 8:14 18.85 MB 7/299 تومان
دستگاه شور 21:43 49.71 MB 7/299 تومان
آواز دشتی 5:52 13.43 MB 7/299 تومان
دستگاه نوا 10:44 24.58 MB 7/299 تومان
آواز افشاری 11:00 25.18 MB 7/299 تومان
دستگاه ماهور 5:59 13.70 MB 7/299 تومان

آثار مشابه