سبد خرید شما خالی است.
اتنوموزیکولوژی

اتنوموزیکولوژی
سال انتشار : 1401
شابک : 9789648772869

مطالعه‌ی ماهیت‌ها، پرسش‌ها، روش‌ها
نمایندگان و کتابشناسی
نویسنده: یاپ کونست
برگردان فارسی: مریم قرسو

این کتاب در سال ۱۹۵۰ منتشر شده است. این کتاب از نظر شناخت تاریخ رشته ی اتنوموزیکولوژی اهمیت دارد و ترجمه ی فارسی آن را نیز باید از همین زاویه مورد توجه قرار داد. بسیاری از روش های محاسباتی و یا پژوهشیِ پیشنهاد شده در این کتاب، امروزه و به واسطه ی پیشرفت ابزار و تکنولوژی فاقد اهمیت کاربردی و گاه اعتباری هستند و باید به عنوان بخشی از روندِ تاریخی این رشته به آنها نگاه کرد

آثار مشابه