ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ماهور (شماره‌ی ۱)

ماهور (شماره‌ی ۱)

دوره‌ی دوم، شماره‌ی ۱ (دوفصلنامه‌ی موسیقی)

  • سال انتشار : 1403
  • تعداد صفحه: 280
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: آرش محافظ
  • مشاور علمی و ادبی: ساسان فاطمی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. موسيقیِ ايرانی در نسخه‌های خطیِ بيزانسی و پَسابيزانسی (سده‌های 14-18م). کيرياکس کالايتزيديس، ترجمه‌ی آرش محافظ 2. جُستاری ديگر در پيشينه‌ی سنتور در موسيقیِ ايران با تأکيد بر دو سند از دوره‌ی شاه‌سليمان صفوی. امين (ابوالفضل) هراتی 3. تأملی بر مقوله‌ی شدت‌وَری در موسيقیِ دستگاهیِ ايران با تمرکز بر سازِ تار. علی کاظمی 4. نکاتی از روزنوشت‌های ناصرالدين‌شاه قاجار رامتين نظری‌جو

گزارش‌ها: 1. مبانیِ آکوستيکیِ وضوحِ گفتار در «نمايش‌های موزيکال» نگاهی به موردِ تالارِ وحدت. اُرُد انزابی‌پور 2. نگاهی تطبيقی به اجراهای اسماعيل قهرمانی و نور‌علی برومند از رديفِ ميرزاعبدالله موردِ چهارمضراب‌ها و درآمدهای نوا و راست‌پنجگاه. تارا اله‌وردی 3. روايتِ عبدالله اُلفت از زندگیِ سه موسيقيدانِ نابينا: نيستانی، طلعت‌زمان و اعتضادی به‌همراهِ صفحه‌شناسیِ حسن‌خان اعتضادی. محمدرضا شرايلی و فريد رضايی

يادداشت‌های پراکنده: 1. موسيقی در هزار و يک‌شب. ساسان فاطمی

نقد و بررسی، تحليلِ آثار: 1. يادی از هرمز فرهت و نکته‌هايی درباره‌ی کتابش، مفهومِ دستگاه در موسيقیِ ايرانی. مهدی رضانيا

گفتگو: 1. گفتگو با نِشان‌جان آتامُرادُف. ژان دورينگ (گفتگو، بازبينیِ متن و توضيحات)، ساسان فاطمی (پياده‌سازیِ متن از منبعِ شنيداری)

عزیز
خوش آمدید