ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ماهور (دوره‌‌ی دومِ فصلنامه‌ی موسيقی ماهور) نشريه‌ای در زمينه‌ی موسيقی‌شناسیِ بومی و قوم‌موسيقی‌شناسی است که بر پژوهش درباره‌ی پديده‌های موسيقايیِ کلاسيک، مردمی و مردم‌پسند، همچنين گونه‌های رقص، در جهانِ ايرانی و فرهنگ‌های همسايه يا نزديک، از سويه‌های موسيقی‌شناختی، قوم‌موسيقی‌شناختی، تاريخی، مردم‌شناختی، اجتماعی، سازشناختی، زيباشناختی، نشانه‌شناختی، معناشناختی و يا هر جنبه‌ی علمیِ ديگر، تمرکز دارد. بااين‌حال، ماهور به مفاهيم و مسائلِ بنيادينِ قوم‌موسيقی‌شناسی و، حتی، به مطالعاتِ قوم‌موسيقی‌شناختیِ موردی در ديگرگستره‌های فرهنگی نيز علاقه‌مند است. نقد و بررسیِ مباحثِ روزِ موسيقی‌های ايران و تحليلِ آثارِ مکتوب يا صوتیِ دوره‌های گوناگونِ آن از ديگربخش‌های طيفِ موضوعیِ اين نشريه است؛ بخشی که دامنه‌اش می‌تواند به واکاویِ آثاری در گونه‌ی موسيقیِ کلاسيک/ معاصرِ غربی که از عناصری ايرانی بهره می‌برند نيز گسترش يابد. ماهور تنها مقالات و مطالبِ دانشورانه‌ای که پيش از اين در هيچ‌کجا و به هيچ زبانِ ديگری به چاپ نرسيده‌اند را عرضه می‌کند و، هر شش ماه يک‌بار، به‌روالِ دوفصلنامه چاپ می‌شود.

آخرین عناوین

عزیز
خوش آمدید