سبد خرید شما خالی است.
برنامه‌ی دشتی

برنامه‌ی دشتی
سال انتشار : 1376
شابک : 9646409075

ساخته‌ی موسی معروفی

بازنگری و ویرایش: ارشد تهماسبی 

 

 

 

ارشد تهماسبی در مقدمه‌ی کتاب نوشته است:«کتاب حاضر که ساخته و پرداخته‌ی موسی معروفی است مجموعه ای کامل از آواز دشتی است که با وجود پیش‌درآمد و چهارمضراب و تصنیف و رِنگ در کنار آوازها می‌توان آن را یک «برنامه‌ی دشتی» محسوب کرد. این مجموعه با نگاهی نو به آوازها و جواب‌ها در دهه‌ی سی ساخته شده است.»

آثار مشابه