ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی کومش ۱ (موسیقی نواحی ایران ۴۳)

موسیقی کومش ۱ (موسیقی نواحی ایران ۴۳)

موسیقی شرق و شمال شرقی کومش

  • کد اثر : MCD-365
  • سال انتشار : 1392
  • ضبط و متن: روح الله کلامی
درباره اثر :

این مجموعه شامل ضبط‌های میدانی محدوده‌ی شرق و شمال شرقی کومش (شهرستان‌های میامی و شاهرود) است. تأثیر تنوع قومی و زبانی و همجواری با نواحی خراسان و گلستان (بخش ترکمن‌صحرا) بیش از پیش در اجرای سازی و آوازی این محدوده و همچنین شکل و نوع سازها مشهود است. موسیقی رقص‌ها، بازی‌ها و روایت‌ها مهم‌ترین شکل موسیقی این محدوده‌اند. مجریان این مجموعه عبارت‌اند از: علی‌خان گودرزی، علی‌اصغر حاتمی، مسلم رجبی، حمیدرضا مسعودی‌ساسَنگ، رمضان آذرپور، محمد آذرپور، عباس آذرپور، نعمت‌الله آتش‌سَر، یدالله آتش‌سَر، علی‌اصغر حداد، محمدحسین شکوری، محمدعلی نوروزیان و اکبر سلطانعلی.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

بُویناق (شهرستان میامی)

2:05
5 MB
8,000 تومان
2

قِرخ (ق) آیدِم (سازی) (شهرستان میامی)

3:31
8.3 MB
8,000 تومان
3

حمام برون، اسب چوبی، دوقَرسه و سه‌قرسه (شهرستان میامی)

4:38
10.8 MB
8,000 تومان
4

چپ و راست، چوب‌بازی (شهرستان میامی)

4:10
9.8 MB
8,000 تومان
5

رقص محلی (شهرستان میامی)

3:41
8.7 MB
8,000 تومان
6

آهنگ‌های محلی (شهرستان میامی)

1:47
4.3 MB
8,000 تومان
7

قِرخ (ق) آیدِم (باکلام) (شهرستان میامی)

8:13
19 MB
8,000 تومان
8

کوهساری (شهرستان میامی)

2:45
6.5 MB
8,000 تومان
9

اصلی و کَرَم (شهرستان میامی)

2:41
6.4 MB
8,000 تومان
10

شاختایی (شهرستان میامی)

5:15
12.2 MB
8,000 تومان
سی دی شماره 2
1

معصومه (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

9:51
22.8 MB
8,000 تومان
2

خلقت آدم، حیدربیک و صَنَمبر (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

7:10
16.6 MB
8,000 تومان
3

سَرکویری (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

8:01
18.6 MB
8,000 تومان
4

حنابندان (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

2:12
5.3 MB
8,000 تومان
5

صَنَم جان (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

5:37
13.1 MB
8,000 تومان
6

سحرخوانی (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

1:43
4.1 MB
8,000 تومان
7

سَرمقام، سَر آب برون دام، کشتی‌گیری، چاربیتی (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

7:59
18.5 MB
8,000 تومان
8

چوب‌بازی، دوقَرسه و سه‌قرسه، شلنگی، چپ و راست، راسته (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

6:15
14.5 MB
8,000 تومان
9

دخترعمو-پسرعمو (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

4:14
9.9 MB
8,000 تومان
10

بره‌چران (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

2:18
5.5 MB
8,000 تومان
11

زهرا زهرا (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

2:16
5.4 MB
8,000 تومان
12

گل لاله لاله (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

3:37
8.5 MB
8,000 تومان
13

عَلَفه (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

1:26
3.5 MB
8,000 تومان
14

شهربانو (شهرستان‌های میامی و شاهرود)

2:15
5.4 MB
8,000 تومان

عزیز
خوش آمدید