سبد خرید شما خالی است.
مکتب تار تبریز

مکتب تار تبریز
سال انتشار : 1369

یادواره ی غلامحسین بیگجه خانی

تار: داوود آزاد

دایره: محمود فرنام

تمبک: محمد اخوان

   

در این مجموعه داوود آزاد (تار)، محمود فرنام (دایره) و محمد اخوان (تمبک) قطعاتی را به یاد استاد غلامحسین بیگجه‌خانی در دستگاه سه گاه، آواز دشتی، آواز افشاری و آواز بیات اصفهان نواخته اند. در اجرای فوق سعی شده است که بسیاری از نکات مهم و برجسته ی شیوه ی ساز استاد بیگجه خانی مختصراً ارائه شود. اثر حاضر بهانه ای نیز هست برای شنیدن ساز استاد محمود فرنام که در طول یک قرن زینت بخش تار استاد بیگجه خانی بوده است . استاد محمود فرنام متولد ۱۲۷۷ برجسته ترین نوازنده ی دایره در ایران بود که قریب صد سال با بزرگ ترین استادان موسیقی ایران نظیر عارف قزوینی، قمر، اقبال آذر، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا و دیگران همراه و همگام بوده است

M. CD 8

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه سه‌گاه 1:03 2.43 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 3:14 7.43 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 1:47 4.11 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 1:15 2.88 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 1:24 3.24 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 1:04 2.47 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 1:55 4.41 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 0:57 2.18 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 1:18 2.98 MB 1/239 تومان
دستگاه سه‌گاه 2:54 6.66 MB 1/239 تومان
آواز دشتی 2:07 4.88 MB 1/239 تومان
آواز دشتی 1:42 3.90 MB 1/239 تومان
آواز دشتی 0:47 1.82 MB 1/239 تومان
آواز دشتی 3:00 6.88 MB 1/239 تومان
آواز دشتی 1:26 3.31 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 0:26 1.02 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 2:44 6.28 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 0:29 1.13 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 1:12 2.75 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 1:28 3.38 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 1:02 2.37 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 1:40 3.85 MB 1/239 تومان
آواز افشاری 6:23 14.61 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 0:24 965.38 KB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 1:52 4.29 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 1:52 4.28 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 1:17 2.95 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 1:09 2.64 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 1:08 2.62 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 1:33 3.58 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 0:41 1.57 MB 1/239 تومان
آواز بیات اصفهان 1:37 3.71 MB 1/239 تومان

آثار مشابه