ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی مذهبی شیعیان ایران

موسیقی مذهبی شیعیان ایران

تعزیه ی ملی، تعزیه‌ی بومی، مدح و منقبت، نوحه و پیش خوانی

  • کد اثر : MCD-275
  • سال انتشار : 1388
  • ضبط و متن: جهانگیر نصری اشرفی
درباره اثر :

 مجموعه ای است از انواع موسیقی های مذهبی شیعیان ایران، شامل چهار سی دی، که به تعزیه‌ی ملی، تعزیه‌ی بومی، مدح و منقبت، و نوحه و پیش خوانی اختصاص دارند. در بخشی از متن دفترچه‌ی همراه، به قلم جهانگیر نصری اشرفی، می خوانیم:«مجموعه‌ی حاضر مشتمل بر بخشی از تحقیقات نگارنده است که طی سال های ۱۳۷۱-۱۳۷۸ صورت گرفته است. موارد انتخاب شده شاخص‌ترین نمونه های صوتی و الحان موسیقی شیعیان ایران است که با توضیحاتی موجز پیرامون مفاهیم هریک از لحن ها و نمونه ها ارائه شده اند. یادآوری این نکته ضروری است که در پژوهش و ضبط های میدانی و استودیویی این مجموعه تلاش و تمرکز بسیاری به خرج داده ام تا نمونه های صوتی در هر قسمت با جریان سیال سنت های شناخته شده‌ی رپرتوار موسیقی مذهبی منطبق بوده و دو اصل نسبی اصالت و قدمت مورد توجه و دقت قرار گیرد.»

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

امام‌خوانی (تعزیه ملی) (همایون، سیدحمزه حسینی)

6:25
14.9 MB
3,000 تومان
2

عباس‌خوانی (تعزیه ملی) (نوا، سیدحمزه حسینی)

4:07
9.6 MB
3,000 تومان
3

زینب‌خوانی (تعزیه ملی) (دشتی، سیدحمزه حسینی)

7:12
16.7 MB
3,000 تومان
4

بحر طویل موافق (رجز) (تعزیه ملی) (چهارگاه، سیدحمزه حسینی)

3:29
8.2 MB
3,000 تومان
5

امام‌خوانی (مرکب‌خوانی) (تعزیه ملی) (همایون-دشتی، سیدحمزه حسینی)

3:43
8.7 MB
3,000 تومان
6

امام‌خوانی (تعزیه ملی) (شور، سیدحمزه حسینی)

5:28
12.7 MB
3,000 تومان
7

عباس‌خوانی (تعزیه ملی) (شور، سیدحمزه حسینی)

5:00
11.6 MB
3,000 تومان
8

رجز موافق (تعزیه ملی) (چهارگاه، سیدحمزه حسینی)

5:40
13.1 MB
3,000 تومان
9

امام‌خوانی (تعزیه ملی) (دشتی، فرخ زند کریمی)

4:59
11.6 MB
3,000 تومان
10

رجز موافق (تعزیه ملی) (چهارگاه، مسلم بانگ‌آور)

1:16
3.1 MB
3,000 تومان
11

امام‌خوانی (سوال و جواب موافقین) (تعزیه ملی) (شور-چهارگاه، فرخ زند کریمی و عبادالله راستگردانی)

5:48
13.4 MB
3,000 تومان
12

پیش‌درآمد تعزیه و مداحی (تعزیه ملی) (ماهور، غلامرضا فرجپوری)

3:42
8.6 MB
3,000 تومان
13

زره‌پوشی و رجز موافق و مخالف‌خوانی (تعزیه ملی) (دشتی و شور، حبیب‌الله زمانی و حمزه حیدری)

13:51
31.9 MB
3,000 تومان
14

امام‌خوانی (تعزیه ملی) (شور، غلامرضا فرجپوری)

3:21
7.9 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 2
1

تعزیه‌ی هرمزگان (تعزیه بومی) (شروند مینابی، عباس رنجبریان)

1:03
2.6 MB
3,000 تومان
2

تعزیه‌ی هرمزگان (تعزیه بومی) (شروند زهیری، عباس رنجبریان)

2:08
5.1 MB
3,000 تومان
3

تعزیه‌ی هرمزگان (تعزیه بومی) (شروند سرحدی، عباس رنجبریان)

1:50
4.4 MB
3,000 تومان
4

تعزیه‌ی هرمزگان (تعزیه بومی) (شروند سرحدی، عباس رنجبریان)

2:42
6.3 MB
3,000 تومان
5

تعزیه‌ی مازندران (تعزیه بومی) (بر اساس تحریر کیجاجانک، محمدرضا اسحاقی)

1:08
2.7 MB
3,000 تومان
6

تعزیه‌ی مازندران (تعزیه بومی) (امیری، ولی‌الله اکبری)

4:00
9.3 MB
3,000 تومان
7

تعزیه‌ی مازندران (نوحه در تعزیه) (تعزیه بومی) (سهراب سبحانی‌راد)

1:18
3.2 MB
3,000 تومان
8

تعزیه‌ی سمنان (شاهرود) (تعزیه بومی) (سرکویری،‌ عبدالحسین گل‌پرور)

1:29
3.6 MB
3,000 تومان
9

تعزیه‌ی آذربایجان (پیش‌خوانی) (تعزیه بومی) (بر اساس متن ترکی، ‌رحیم چاووشی)

1:03
2.6 MB
3,000 تومان
10

تعزیه‌ی قزوین (تعزیه بومی) (بر اساس متن ترکی، محمدحسین تقی‌زاده)

7:35
17.5 MB
3,000 تومان
11

تعزیه‌ی قزوین (پیش‌خوانی هانی) (تعزیه بومی) (بر اساس متن ترکی، عباس زمانی)

6:17
14.5 MB
3,000 تومان
12

تعزیه‌ی آذربایجان (رجز مخالف) (تعزیه بومی) (بر اساس متن ترکی، حمزه حیدری)

1:07
2.7 MB
3,000 تومان
13

تعزیه‌ی آذربایجان (پیش‌خوانی) (تعزیه بومی) (بر اساس متن ترکی، حسین دلاویز)

1:53
4.5 MB
3,000 تومان
14

تعزیه‌ی اصفهان (تعزیه بومی) (چوپانی «شیرازی»، یدالله اکبری)

2:48
6.6 MB
3,000 تومان
15

تعزیه‌ی اصفهان (تعزیه بومی) (چوپانی «اصفهانی»، علی‌جان یوسفی)

1:40
4 MB
3,000 تومان
16

تعزیه تهران (طالقان) (تعزیه بومی) (بر اساس عزیز و نگارخوانی، حاج‌مطلب صفاری)

2:06
5 MB
3,000 تومان
17

تعزیه گیلان (تعزیه بومی) (دیلمانی گیلی، غم‌انگیز، علی‌اکبر اسمی)

2:13
5.2 MB
3,000 تومان
18

تعزیه گیلان (تعزیه بومی) (بر اساس گوشه‌های گیلی، دیلمی و ردیف، علی‌اکبر اسمی)

7:50
18.1 MB
3,000 تومان
19

تعزیه‌ی بوشهر (نوحه) (تعزیه بومی) (بر اساس ترانه‌های بومی)

2:06
5 MB
3,000 تومان
20

تعزیه‌ی بوشهر (جوشی، نوحه) (تعزیه بومی) (زنان بوشهر)

1:18
3.1 MB
3,000 تومان
21

مرثیه‌ی علی‌اصغر (تعزیه بومی) (بر اساس لالایی)

1:53
4.5 MB
3,000 تومان
22

تعزیه‌ی بختیاری (تعزیه بومی) (بیت‌لحن حسینا، اکبر یزدانی)

1:03
2.6 MB
3,000 تومان
23

تعزیه‌ی بختیاری (رجز مخالف) (تعزیه بومی) (چپی «ساز وارونه»، حاج اسدالله قاسمی و هوشنگ صادقی)

2:07
5 MB
3,000 تومان
24

افغانی (نوحه‌ی علی‌اکبر) (تعزیه بومی) (هراتی، علی نظری)

1:34
3.8 MB
3,000 تومان
25

افغانی (وداع امام) (تعزیه بومی) (هراتی، علی نظری)

1:57
4.6 MB
3,000 تومان
26

افغانی (نوحه‌) (تعزیه بومی) (هراتی، علی نظری)

1:31
3.6 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 3
1

سحر‌خوانی (مدح و منقبت) (دشتی، سیدجلال محمدیان)

3:28
8.1 MB
3,000 تومان
2

سحر‌خوانی (مدح و منقبت) (افشاری، سیدجلال محمدیان)

2:53
6.8 MB
3,000 تومان
3

مناجات (مدح و منقبت) (عراق، جامه‌دران و دشتی، ذبیح‌الله جلالی)

4:39
10.8 MB
3,000 تومان
4

استغانه یا غیاث‌المستغین (مدح و منقبت) (سه‌گاه، ابوطالب رضایی)

4:04
9.5 MB
3,000 تومان
5

خداوندا من از اعمال خور بسیار می‌ترسم (مدح و منقبت) (دشتی،‌ غلامحسین مومنی)

2:48
6.6 MB
3,000 تومان
6

اذان (مدح و منقبت) (بیات ترک، عباس زمانی)

4:40
10.8 MB
3,000 تومان
7

اذان (مدح و منقبت) (ماهور، موذن‌زاده اردبیلی)

6:16
14.5 MB
3,000 تومان
8

اذان (مدح و منقبت) (بیات ترک، موذن‌زاده اردبیلی)

4:34
10.6 MB
3,000 تومان
9

تلاوت قرآن بومی (گیلان) (مدح و منقبت) (نوا «شور-افشاری»، حاج‌حسین طالبی)

4:59
11.6 MB
3,000 تومان
10

تلاوت قرآن (مدح و منقبت) (سه‌گاه، ابوطالب رضایی)

2:40
6.3 MB
3,000 تومان
11

تلاوت قرآن (مدح و منقبت) (شور «با حالاتی از مقامات عرب»، غلامحسین مومنی)

3:22
7.9 MB
3,000 تومان
12

تلاوت قرآن (مدح و منقبت) (شور، سهراب سبحانی‌راد)

2:09
5.1 MB
3,000 تومان
13

چاووشی (مازندران) (مدح و منقبت) (چهارگاه، غلامرضا فرجپوری)

6:23
14.8 MB
3,000 تومان
14

چاووشی (قزوین) (مدح و منقبت) (چهارگاه، حسین رستگاری)

2:54
6.8 MB
3,000 تومان
15

چاووشی (گیلان) (مدح و منقبت) (آواز دشتی، حسینعلی فاضلی)

3:39
8.5 MB
3,000 تومان
16

چاووشی (گیلان) (مدح و منقبت) (افشاری «بر اساس عزیز و نگارخوانی»، علی‌اکبر اسمی)

2:21
5.6 MB
3,000 تومان
17

مداحی (بازارخوانی) (یزد) (مدح و منقبت) (نوا با ورود به اصفهان، علی‌اکبر درویش‌بلبل)

7:41
17.8 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 4
1

نوحه‌ی حضرت لیلا (ع) (نوحه و پیش‌خوانی) (دشتی، عبادالله راستگردانی)

7:19
16.9 MB
3,000 تومان
2

نوحه‌ی حضرت زینب (ع) (نوحه و پیش‌خوانی) (سه‌گاه، غلامرضا فرجپوری)

4:46
11.1 MB
3,000 تومان
3

نوحه‌ی امام حسین (ع) (نوحه و پیش‌خوانی) (ابوعطا، غلامرضا فرجپوری)

9:24
21.7 MB
3,000 تومان
4

نوحه‌ی ماه محرم (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون، رضا عباسی)

1:37
3.9 MB
3,000 تومان
5

نوحه‌ی حضرت علی‌اکبر (نوحه و پیش‌خوانی) (دشتی، رضا عباسی)

2:32
6 MB
3,000 تومان
6

نوحه‌ی عمومی (نوحه و پیش‌خوانی) (بر اساس الحان بومی، جهانبخش کردی‌زاده «بخشو»)

6:55
16 MB
3,000 تومان
7

نوحه‌ی حضرت لیلا (ع) (نوحه و پیش‌خوانی) (دشتی، شریفیان)

4:44
11 MB
3,000 تومان
8

نوحه‌ی روز عاشورا (نوحه و پیش‌خوانی) (بیات ترک «شهابی»، عبادالله راستگردانی)

4:19
10 MB
3,000 تومان
9

نوحه‌ی جوشی (شورگیری) (نوحه و پیش‌خوانی) (چهارگاه، عباس زمانی)

2:43
6.4 MB
3,000 تومان
10

توبه‌ی حُر (نوحه و پیش‌خوانی) (دشتی، سیدعلی‌اکبر هاشمی)

1:25
3.4 MB
3,000 تومان
11

جوشی‌خوانی محرم (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون، سهراب سبحانی‌راد)

1:20
3.2 MB
3,000 تومان
12

نوحه‌ی حضرت زینب (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون، زنان بوشهر)

0:59
2.4 MB
3,000 تومان
13

نوحه‌ی حضرت لیلا و علی‌اکبر (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون، زنان بوشهر)

1:07
2.7 MB
3,000 تومان
14

جوشی حضرت زینب (نوحه و پیش‌خوانی) (چهارگاه، زنان بوشهر)

0:56
2.3 MB
3,000 تومان
15

پیش‌خوانی حُر (نوحه و پیش‌خوانی) (دشتی، محمدحسین تقی‌زاده)

3:42
8.6 MB
3,000 تومان
16

پیش‌خوانی عاشورا (نوحه و پیش‌خوانی) (دشتی، محمدحسین تقی‌زاده)

3:00
7 MB
3,000 تومان
17

پیش‌خوانی عمومی (نوحه و پیش‌خوانی) (افشاری، فرخ زند کریمی)

4:56
11.5 MB
3,000 تومان
18

پیش‌خوانی (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون، مسلم بانگ‌آور)

1:20
3.2 MB
3,000 تومان
19

پیش‌خوانی (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون، رضا لطیفی)

1:18
3.1 MB
3,000 تومان
20

پیش‌خوانی (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون، رضا عباسی)

1:17
3.1 MB
3,000 تومان
21

پیش‌خوانی (نوحه و پیش‌خوانی) (دشتی، رضا عباسی)

1:38
3.9 MB
3,000 تومان
22

پیش‌خوانی (نوحه و پیش‌خوانی) (همایون «شوشتری»، رضا عباسی)

1:05
2.7 MB
3,000 تومان
23

پیش‌خوانی (نوحه و پیش‌خوانی) (ماهور، رضا ابراهیمی)

2:12
5.2 MB
3,000 تومان
24

پیش‌خوانی (نوحه و پیش‌خوانی) (ابوعطا، حاج‌نقی کفایتی)

1:02
2.5 MB
3,000 تومان
25

پیش‌خوانی عمومی (نوحه و پیش‌خوانی) (افشاری، رجب‌علی معینیان)

2:32
5.9 MB
3,000 تومان

عزیز
خوش آمدید