ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

گفت وگوی چپ و راست

گفت وگوی چپ و راست

دونوازی تمبک، بداهه نوازی و غیره

  • کد اثر : MCD-203
  • سال انتشار : 1385
  • تمبک: بهمن رجبی، فربُد یداللهی
درباره اثر :

مجموعه ای از ساخته ها و بداهه نوازی‌های بهمن رجبی برای تمبک که توسط او اجرا شده است: مرکّب نوازی تمبک، پنج‌ضربی کلاسیک با ترکیبات معکوس، فانتزی برای تمبک، هفت ضربی کلاسیک، بداهه‌نوازی. قسمت نخست سی‌دی، به  مدت ۲۵ دقیقه، به دونوازی بهمن رجبی با فربُد یداللهی اختصاص دارد که طی آن قطعاتی ساخته‌ی بهمن رجبی، شامل ریتم‌های لنگ و ترکیبی و تک‌نوازی گفت وگوی چپ و راست، و قطعاتی ساخته‌ی فربُد یداللهی: «اَتَل مَتَل» و «فرار از نَفْس» اجرا می‌شوند.

قطعه ها :
1

دونوازی تمبک

25:33
58.8 MB
14,000 تومان
2

مرکب‌نوازی تمبک

6:02
14.1 MB
14,000 تومان
3

پنج‌ضربی کلاسیک با ترکیبات معکوس

5:40
13.2 MB
14,000 تومان
4

فانتزی برای تمبک

4:29
10.5 MB
14,000 تومان
5

هفت‌ضربی کلاسیک

7:32
17.5 MB
14,000 تومان
6

بداهه‌نوازی

11:57
27.6 MB
14,000 تومان

عزیز
خوش آمدید