سبد خرید شما خالی است.
آوازها و ترانه های عالِم قاسم اف

آوازها و ترانه های عالِم قاسم اف
سال انتشار : 1384

موسیقی آذربایجان

آواز و دف: عالم قاسم اف

تار: مالک منصوراف

کمانچه: الشَن منصوراف

 

مجموعه ای از آوازها، تصنیف ها و ترانه های مردمی که با خوانندگی عالِم قاسم اف، به همراه تار مالک منصورف و کمانچه‌ی اِلشان منصورف، اجرا شده است. 

 KM. CD 24 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
باقیشلامنی 6:25 14.71 MB 3/369 تومان
شوشتر موقاموندا، بسته کار ماهنی لاری 7:11 16.46 MB 3/369 تومان
شیروان شکسته سی 9:37 22.03 MB 3/369 تومان
راست 8:44 20.01 MB 3/369 تومان
سه‌گاه 10:04 23.06 MB 3/369 تومان
ماهور 10:47 24.69 MB 3/369 تومان
نازلی یار 1:50 4.20 MB 3/369 تومان
کَسمه شکسته سی 3:27 7.91 MB 3/369 تومان
نازلی یاریم قاراگُزو 2:16 5.22 MB 3/369 تومان
قاراگیله 3:00 6.90 MB 3/369 تومان
قاراگیز 3:36 8.27 MB 3/369 تومان
طاووس کیمی 3:58 9.09 MB 3/369 تومان
رهاب تصنیفی 2:51 6.55 MB 3/369 تومان

آثار مشابه