مازرونی حال

مازرونی حال
سال انتشار : 1388

موسیقی مازندران

موسیقی: احمد محسن پور

خوانندگان: ابوالحسن خوشرو، حسین طیبی، نورالله علیزاده

 

مجموعه ی  مازرونی حال شامل نواها، قطعات و ترانه های محلی است که از موسیقی مردمی مازندران الهام گرفته است. در این مجموعه از انواع مختلف موسیقی مازندرانی چه آوازی و چه سازی، چه ضربی و چه غیرضربی استفاده شده است. قطعه‌ی «مازرونی حال»، که نام خود را به این مجموعه داده، با الهام از کمرسری، خلق شده که از قطعات چوپانی است. برخی ابتکارات در این مجموعه آورده شده که ظاهراً در سنت اجرای موسیقی مازندرانی وجود نداشته یا به گونه‌ی دیگری معمول بوده است، مثل وصل کردن کل‌حال به امیری.

M. CD 126

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
لاره 2:51 6.55 MB 2/569 تومان
امیری، کل حال، لاره 2:43 6.23 MB 2/569 تومان
یک ترانه‌ی محلی 0:37 1.44 MB 2/569 تومان
مازرونی حال 0:58 2.22 MB 2/569 تومان
جلوداری 1:57 4.49 MB 2/569 تومان
کتولی 5:41 13.04 MB 2/569 تومان
امان یارا 4:25 10.14 MB 2/569 تومان
مش‌حال 2:59 6.84 MB 2/569 تومان
غریبه‌حال 1:59 4.56 MB 2/569 تومان
مش‌حال (دنباله) 0:58 2.23 MB 2/569 تومان
حقانی 0:49 1.89 MB 2/569 تومان
پرجایی‌حال 2:14 5.12 MB 2/569 تومان
نجما 5:02 11.54 MB 2/569 تومان
جلویی 2:35 5.95 MB 2/569 تومان
های بروهای نشو 4:34 10.48 MB 2/569 تومان
امیری، چارویداری 12:40 29.03 MB 2/569 تومان
امیری، کتولی، بلبل سر دار 2:55 6.70 MB 2/569 تومان

آثار مشابه