سبد خرید شما خالی است.
ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای کمانچه

ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای کمانچه
سال انتشار : 1400

کمانچه: حسام اینانلو

حسام اینانلو، آهنگساز و نوازنده ی کمانچه
دوره های آموزشی:
نزد اردشیر کامکار و محمدرضا لطفی
کنسرت ها و فعالیت های گروهی:
همکاری با گروه « شیدا» به سرپرستی محمدرضا لطفی؛ گروه « خورشید » به سرپرستی مجید درخشانی؛ گروه « نهفت» به سرپرستی جهانشاه صارمی و گروه ماه ریز.
آثار:
رهگذار (همنوازی دوتار و کمانچه؛ پژوهش و بازنگری بر موسیقی شمال خراسان)؛  من جدا گریه کنان، ابر جدا (همکاری با گروه ماه ریز با آواز مظفر شفیعی؛ به عنوان آهنگساز و نوازنده ی کمانچه)؛  صبح امید (همنوازی کمانچه و تار مجید درخشانی)؛ پشت پرچین سخن (همنوازی کمانچه و تار مجید درخشانی)؛ در آیینه ی اوهام (هم نوازی رباب و کمانچه؛ به عنوان آهنگساز و نوازنده ی کمانچه)؛  همساز (بررسی موسیقی ارمنستان، ترکمن و خراسان)؛ نجوایی برای باد (بداهه نوازی کمانچه و گیتار اسلاید هندی (امینو مانیش) و طبلا (اودای رامداس)  ـ    موسیقی ایران و هند)؛ چهار راه (موسیقی اقوام ایران، همکاری با حسین حمیدی)؛ ابوعطا (موسیقی دستگاهی ایران)؛ هنگام که گریه می دهد ساز (آهنگسازی بر اشعار نو در موسیقی دستگاهی)؛ رام (بداهه نوازی کمانچه و پیانو، حسام اینانلو و پیمان یزدانیان)؛  یال‌و‌‌باد (آهنگساز و نوازنده ی کمانچه)؛ وهم (آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ـ نوازنده ی کنترباس تونی اورواتر، نوازنده ی تمبک نوید افقه)؛ میان (آهنگساز و نوازنده ی کمانچه ـ نوازنده ی تمبک نوید افقه، نوازنده ی پیانو هوشیار خیام)؛ مرثیه ای برای بودن.
 M. CD 608

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
دستگاه ماهور: درآمد، کرشمه، آواز 3:01 6.93 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: مقدمه‌ی داد، داد، مجلس افروز 3:26 3.95 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: خسروانی، دلکش 2:52 3.30 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: چهارمضراب و فرود 2:16 2.62 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: خاوران، طرب‌انگیز، نیشابورک 4:16 4.90 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: نصیرخانی یا طوسی، چهارپاره یا مرادخانی 2:32 2.91 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: فیلی، ماهور صغیر، آذربایجانی 4:11 4.81 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: حصار ماهور یا ابول، زیرافکند، نیریز 3:58 4.56 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: شکسته، عراق، نهیب، محیر 4:20 4.99 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: آشورآوند، اصفهانک، حزین، کرشمه، زنگوله 2:47 3.21 MB 4/000 تومان
دستگاه ماهور: راک هندی، راک کشمیر، راک عبدالله، کرشمه ی راک، صفیر راک 5:35 6.41 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک: درآمد، دوگاه، درآمد دوم، درآمد سوم 4:40 5.36 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک: حاجی‌حسنی، بسته‌نگار، زنگوله، خسروانی 3:14 3.73 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک: نغمه، فیلی، شکسته، مهربانی 2:48 3.22 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک: جامه‌دران، مهدی ضرابی 2:28 2.85 MB 4/000 تومان
آواز بیات ترک: روح‌الارواح، قطار 4:08 4.75 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا: چهارمضراب، درآمد اول، درآمد دوم 4:23 5.04 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا: کرشمه، گردونیه، نغمه 3:54 4.48 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا: بیات راجه، حزین، عشاق 3:26 3.95 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا: نهفت، گوشت، عشیران 2:09 2.48 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا: نیشابورک، مجسلی، خجسته 3:26 3.96 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا: ملک حسین، حسین 2:20 2.70 MB 4/000 تومان
دستگاه نوا: بوسلیک، نیریز 2:24 2.77 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا: رامکلی، درآمد 3:02 3.49 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا: سیخی، حجاز 3:21 3.86 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا: بسته‌نگار، یقولونه 2:09 2.48 MB 4/000 تومان
آواز ابوعطا: چهارپاره، گبری 4:09 4.77 MB 4/000 تومان
آواز کرد بیات: درآمد اول، درآمد دوم، بسته‌نگار 3:49 4.40 MB 4/000 تومان
آواز کرد بیات: حاجی حسنی، درآمد سوم، درآمد چهارم 4:34 5.25 MB 4/000 تومان
آواز دشتی: درآمد، اوج 2:31 2.91 MB 4/000 تومان
آواز دشتی: بیدگانی، حاجیانی 3:51 4.42 MB 4/000 تومان
آواز دشتی: غم‌انگیز، گیلکی 3:54 4.49 MB 4/000 تومان
آواز افشاری: درآمد، بسته‌نگار 4:23 5.04 MB 4/000 تومان
آواز افشاری: عراق، قرایی 4:43 5.43 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: درآمد اول، دوم، سوم 3:20 7.65 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: درآمد چهارم، نغمه، کرشمه 2:30 5.74 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: کرشمه با مویه، زنگ شتر 3:33 8.17 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: زابل، بسته‌نگار، مویه، فرود 3:47 8.69 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: حصار، حصار قسمت دوم، حصار قسمت سوم 4:00 9.18 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: حصار قسمت چهارم، چهارمضراب حصار 2:56 6.76 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: پس حصار، مویه 2:04 4.76 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: مخالف، حاجی حسنی 3:34 8.20 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: بسته‌ نگار، مغلوب، نغمه 3:38 8.33 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: حزین، حدی، پهلوی، رجز 3:21 7.71 MB 4/000 تومان
دستگاه چهارگاه: منصوری، منصوری قسمت دوم، منصوری قسمت سوم 4:06 9.42 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: چهارمضراب، درآمد، نغمه، کرشمه 2:40 6.15 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: کرشمه با مویه، زنگ شتر 3:29 8.00 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: زابل، بسته نگار 2:21 5.42 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: مویه، مخالف 3:30 8.06 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: حاجی حسنی، بسته نگار، مغلوب 3:00 6.89 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: نغمه، حزین، مویه 3:08 7.21 MB 4/000 تومان
دستگاه سه‌گاه: رهاب، مسیحی، شاه ختایی، تخت طاقدیس 3:26 7.90 MB 4/000 تومان
آواز اصفهان: درآمد، جامه‌دران 3:55 8.99 MB 4/000 تومان
آواز اصفهان: بیات راجه و فرود 3:44 8.59 MB 4/000 تومان
آواز اصفهان: نغمه، سوز و گداز 3:07 7.18 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: چهارمضراب، درآمد اول، درآمد دوم 4:20 9.94 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: موالیان، چکاوک 3:35 8.25 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: طرز، بیداد، بیداد کت 4:34 10.47 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: نی‌داوود، باوی با چهارمضراب 3:28 7.95 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: سوز و گداز، ابوالچپ، لیلی و مجنون 3:02 6.97 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: راوندی، نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا 4:07 9.47 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: نفیر، فرنگ با شوشتری گردان، شوشتری 3:19 7.61 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: جامه‌دران، رازونیاز، میگلی، مؤالف 3:22 7.72 MB 4/000 تومان
دستگاه همایون: بختیاری با مؤالف، عزال، دناسری 3:57 9.06 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: درآمد، درآمد دوم، زنگ شتر 3:47 8.70 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: زنگوله، پروانه 2:38 6.07 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: خسروانی، روح‌افزا، پنجگاه 2:33 5.88 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: سپهر، عشاق 3:06 7.11 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: نیریز، بیات عجم، بحر نور 3:13 7.41 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: قرچه، مبرقع، طرز 3:27 7.91 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: ابوالچپ، لیلی‌ و مجنون، راوندی 2:16 5.21 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: نوروز عرب، نوروز صبا، نوروز خارا 3:48 8.73 MB 4/000 تومان
دستگاه راست‌پنجگاه: ماوراء‌النهر، نفیر، فرنگ 3:16 7.52 MB 4/000 تومان
دستگاه شور: درآمد، پنجه شعری، کرشمه 2:59 6.87 MB 4/000 تومان
دستگاه شور: رهاب، اوج، ملانازی 2:49 6.46 MB 4/000 تومان
دستگاه شور: نغمه‌ی اول، نغمه‌ی دوم 3:10 7.29 MB 4/000 تومان
دستگاه شور: زیرکش سلمک، سلمک، گلریز 3:11 7.33 MB 4/000 تومان
دستگاه شور: مجلس افروز، عزال، صفا 2:20 5.38 MB 4/000 تومان
دستگاه شور: بزرگ، کوچک، دوبیتی، خارا، قجر 3:06 7.13 MB 4/000 تومان
دستگاه شور: حزین. شورپایین دسته: درآمد، رهاب 2:14 5.13 MB 4/000 تومان
شور پایین دسته: چهارگوشه، مقدمه‌ی گریلی 4:08 9.50 MB 4/000 تومان
شور پایین دسته: رضوی 4:19 9.91 MB 4/000 تومان
شور پایین دسته: شهناز، مقدمه‌ی قرچه، قرچه، شهنازکت یا عاشق‌کش 4:05 9.36 MB 4/000 تومان

آثار مشابه