سبد خرید شما خالی است.
موسیقی کردهای هورامان

موسیقی کردهای هورامان
سال انتشار : 1381
شابک : 9646409539

آوانویسی، تجزیه و تحلیل

نوشته‌ی بهمن حاج امینی 

 

 

 

کتاب موسیقی کردهای هورامان شامل سه فصل است، به  انضمام اشعار و آوانگاری قطعات گردآوری شده. مؤلف در فصل اول به کلیاتی در مورد منطقه می‌پردازد و موقعیت و پیشینه‌ی تاریخی هورامان و نیز ویژگی‌های جغرافیا یی و زبانی آن را به اجمال بررسی می‌کند. فصل دوم به مفاهیم آوازهای هورامان، از قبیل سیاوچَه مانه، دَه رَیی، شیخانه، سوز و گوشی اختصاص دارد و به آوازهای مخصوص مراسم عروسی نیز می‌پردازد. فصل سوم ملودی‌های رایج در هورامان را به شیوه‌ی مرحوم مسعودیه تجزیه و تحلیل می‌کند و فیگورهای خاتمه، فاصله‌ی ساختاری و فرم و غیره در موسیقی هورامان را معرفی کرده، از رابطه‌ی متن و موسیقی و رابطه ی موسیقی این منطقه با دیگر مناطق کردستان نیز غافل نمی ماند.

آثار مشابه