سبد خرید شما خالی است.
ردیف تار مرتضی نی‌داوود

ردیف تار مرتضی نی‌داوود
سال انتشار : 1384

 

 

 

این چهار سی‌دی مجموعه‌ی ردیفی است كه استاد مرتضی نی داوود در سال ۱۳۴۸ در سازمان رادیو نواخته و ضبط كرده است. نی داوود این ردیف را در دوران بازنشستگی و در سن هفتاد سالگی نواخته است. اگرچه زمان بندی و سبک‌نوازندگی نی داوود با استادش درویش خان تفاوت زیادی داشته است، اما از قدیم ردیف نی‌داوود را اهل فن به ردیف درویش خان نسبت می داده اند. در این مجموعه نی داوود كلاً ۲۹۷ گوشه را نواخته و نام هریک‌ را در آغاز ذكر كرده است. از شواهد پیداست كه استاد نی‌داوود دو یا سه بار ردیف خود را نواخته است و این اجرا طبق گفته‌ی نزدیكان او آخرین اجراست. به جز آوازهای افشاری، دشتی و اصفهان، در این مجموعه همه‌ی نواخته‌های استاد نی‌داوود عرضه شده است.

M. CD 180

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول، دوم، سوم (دستگاه شور) 3:26 7.86 MB 399 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:43 1.65 MB 399 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:44 1.71 MB 399 تومان
محمد صادق‌خانی (دستگاه شور) 0:34 1.30 MB 399 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:41 1.57 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه شور) 0:56 2.14 MB 399 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:31 1.19 MB 399 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:48 1.84 MB 399 تومان
رضوی (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 399 تومان
پنجه کردی (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 399 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:36 1.38 MB 399 تومان
زیرکش (دستگاه شور) 0:14 578.64 KB 399 تومان
نشیب و فراز (دستگاه شور) 0:23 904.15 KB 399 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:46 1.77 MB 399 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:25 988.85 KB 399 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:22 3.14 MB 399 تومان
عُزّال (دستگاه شور) 0:16 660.27 KB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 0:32 1.23 MB 399 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:23 925.58 KB 399 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:27 1.03 MB 399 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:30 1.18 MB 399 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:37 1.43 MB 399 تومان
شور بالا، دوبیتی (دستگاه شور) 0:23 921.50 KB 399 تومان
درآمد (دستگاه شور) 0:52 1.99 MB 399 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:38 1.45 MB 399 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:41 1.59 MB 399 تومان
محمد صادق‌خانی (دستگاه شور) 0:25 992.93 KB 399 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:29 1.11 MB 399 تومان
گریلی (دستگاه شور) 1:09 2.63 MB 399 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:21 3.12 MB 399 تومان
عقده‌گشا (دستگاه شور) 0:18 720.48 KB 399 تومان
پنجه کردی (دستگاه شور) 0:33 1.29 MB 399 تومان
هشتری (دستگاه شور) 0:28 1.07 MB 399 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:21 859.25 KB 399 تومان
شهرآشوب (دستگاه شور) 2:00 4.59 MB 399 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:41 3.88 MB 399 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:00 2.31 MB 399 تومان
آواز (آواز ابوعطا) 1:06 2.54 MB 399 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:11 2.72 MB 399 تومان
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) 1:14 2.84 MB 399 تومان
دو تا یکی (آواز ابوعطا) 0:33 1.27 MB 399 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 0:59 2.25 MB 399 تومان
بغدادی (آواز ابوعطا) 0:55 2.12 MB 399 تومان
رامگُلی (رامکلی) (آواز ابوعطا) 0:58 2.24 MB 399 تومان
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) 1:54 4.38 MB 399 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:39 3.79 MB 399 تومان
گبری قسمت دوم (آواز ابوعطا) 2:20 5.34 MB 399 تومان
عشاق (آواز ابوعطا) 2:15 5.16 MB 399 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 0:51 1.98 MB 399 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 2:18 5.27 MB 399 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 0:38 1.47 MB 399 تومان
آواز (آواز بیات ترک) 1:14 2.83 MB 399 تومان
قسمت چهارم (آواز بیات ترک) 0:20 804.15 KB 399 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:38 1.45 MB 399 تومان
محمد صادق‌خانی (آواز بیات ترک) 0:52 2.02 MB 399 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 0:32 1.24 MB 399 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:32 1.24 MB 399 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:37 1.43 MB 399 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:39 6.07 MB 399 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:39 3.80 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 2:06 4.83 MB 399 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.32 MB 399 تومان
آواز (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.35 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:52 1.99 MB 399 تومان
قسمت پنجم (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.50 MB 399 تومان
قسمت ششم (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.04 MB 399 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.11 MB 399 تومان
زابل قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:06 2.54 MB 399 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.06 MB 399 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:21 840.89 KB 399 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:16 645.99 KB 399 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:28 1.09 MB 399 تومان
چهارمضراب لنگ (دستگاه سه‌گاه) 0:37 1.42 MB 399 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.05 MB 399 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.10 MB 399 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:34 3.60 MB 399 تومان
حُزّان [نغمه] (دستگاه سه‌گاه) 0:52 2.01 MB 399 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.62 MB 399 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:56 2.14 MB 399 تومان
پهلوی (دستگاه سه‌گاه) 1:41 3.85 MB 399 تومان
رجز (دستگاه سه‌گاه) 0:46 1.79 MB 399 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.97 MB 399 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 0:23 915.38 KB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.03 MB 399 تومان
قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 399 تومان
آواز (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.29 MB 399 تومان
قسمت پنجم (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 399 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.63 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.44 MB 399 تومان
قسمت هشتم (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.40 MB 399 تومان
قسمت نهم (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.66 MB 399 تومان
قسمت دهم (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.30 MB 399 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.36 MB 399 تومان
زابل قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.49 MB 399 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 399 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:16 630.68 KB 399 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:18 721.50 KB 399 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:23 933.74 KB 399 تومان
چهارمضراب لنگ (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.61 MB 399 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.39 MB 399 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.16 MB 399 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:44 3.98 MB 399 تومان
حُزّان [نغمه] (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.03 MB 399 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.79 MB 399 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.80 MB 399 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:47 6.40 MB 399 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 1:22 3.14 MB 399 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 2:09 4.93 MB 399 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.88 MB 399 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 399 تومان
مصاحبه با استاد نی‌داوود (گفت‌وگوگر: کیخسرو بهروزی 1355) 16:07 36.90 MB 399 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 0:44 1.70 MB 399 تومان
آواز (دستگاه همایون) 2:36 5.99 MB 399 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:03 2.42 MB 399 تومان
تکه‌ای از چهارگاه (دستگاه همایون) 0:45 1.75 MB 399 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 399 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:05 2.48 MB 399 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:12 2.76 MB 399 تومان
پروانه (دستگاه همایون) 0:27 1.06 MB 399 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 2:37 6.02 MB 399 تومان
باوی (دستگاه همایون) 0:47 1.81 MB 399 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:46 1.78 MB 399 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:42 1.63 MB 399 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 1:17 2.97 MB 399 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:14 2.86 MB 399 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:09 2.66 MB 399 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:49 1.87 MB 399 تومان
فرنگ (دستگاه همایون) 1:19 3.02 MB 399 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:40 1.54 MB 399 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:17 683.74 KB 399 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:48 1.87 MB 399 تومان
طرز (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 399 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:49 4.17 MB 399 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 1:50 4.21 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 1:39 3.79 MB 399 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:42 1.62 MB 399 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 0:45 1.74 MB 399 تومان
درآمد سوم (دستگاه ماهور) 1:13 2.80 MB 399 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:14 2.83 MB 399 تومان
سارنگ (دستگاه ماهور) 1:02 2.39 MB 399 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:11 2.72 MB 399 تومان
دادآفرین (دستگاه ماهور) 1:39 3.79 MB 399 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 399 تومان
خوارزمی (دستگاه ماهور) 0:44 1.69 MB 399 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 399 تومان
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) 2:47 6.38 MB 399 تومان
خاورانی (دستگاه ماهور) 0:47 1.80 MB 399 تومان
دوتا یکی (دستگاه ماهور) 0:40 1.54 MB 399 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 399 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 0:57 2.19 MB 399 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 399 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.63 MB 399 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:48 1.86 MB 399 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 399 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 0:52 2.01 MB 399 تومان
طوسی (دستگاه ماهور) 1:21 3.12 MB 399 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 0:52 2.01 MB 399 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 399 تومان
شکسته نصیرخانی (دستگاه ماهور) 0:31 1.20 MB 399 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 0:45 1.73 MB 399 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:23 909.25 KB 399 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:19 777.62 KB 399 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:16 655.17 KB 399 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:11 440.89 KB 399 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:37 1.45 MB 399 تومان
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) 0:46 1.77 MB 399 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:08 4.91 MB 399 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 399 تومان
مُخبر [محیّر] (دستگاه ماهور) 0:14 558.23 KB 399 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:26 1,019.46 KB 399 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:56 2.14 MB 399 تومان
راک (دستگاه ماهور) 0:25 981.70 KB 399 تومان
راک صغیر (دستگاه ماهور) 0:47 1.79 MB 399 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:20 3.07 MB 399 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:48 1.87 MB 399 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 0:46 1.79 MB 399 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 3:32 8.11 MB 399 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.42 MB 399 تومان
آواز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:06 4.84 MB 399 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.32 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.07 MB 399 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.51 MB 399 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 984.76 KB 399 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:15 2.87 MB 399 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.04 MB 399 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:15 2.87 MB 399 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.91 MB 399 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:32 1.24 MB 399 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 399 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:33 1.28 MB 399 تومان
مبرقع و سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.01 MB 399 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.03 MB 399 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:50 1.94 MB 399 تومان
مخبر (محّیر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 649.05 KB 399 تومان
نیشابور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 965.38 KB 399 تومان
اصفهانک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:14 551.09 KB 399 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:35 1.34 MB 399 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.61 MB 399 تومان
شوشتری‌گردان (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.31 MB 399 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.10 MB 399 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.95 MB 399 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.55 MB 399 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:31 1.22 MB 399 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.40 MB 399 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:18 728.64 KB 399 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.76 MB 399 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.19 MB 399 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 2.45 MB 399 تومان
دستان العرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:22 880.68 KB 399 تومان
نیریز صغیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:40 1.54 MB 399 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.33 MB 399 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:51 1.97 MB 399 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.32 MB 399 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:21 5.41 MB 399 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:48 1.84 MB 399 تومان
آواز (دستگاه نوا) 0:51 1.96 MB 399 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:32 3.53 MB 399 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:06 2.54 MB 399 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 0:42 1.63 MB 399 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 0:59 2.27 MB 399 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 1:13 2.79 MB 399 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 399 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:57 2.21 MB 399 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:22 3.16 MB 399 تومان
عراق (دستگاه نوا) 0:52 1.99 MB 399 تومان
مخبر (محّیر) (دستگاه نوا) 0:19 760.27 KB 399 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:31 1.21 MB 399 تومان
زنگوله (دستگاه نوا) 1:07 2.57 MB 399 تومان
نیشابور (دستگاه نوا) 1:02 2.39 MB 399 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:17 665.38 KB 399 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 0:44 1.71 MB 399 تومان
زمینه‌ی حسینی (دستگاه نوا) 0:47 1.82 MB 399 تومان
حسین (دستگاه نوا) 1:31 3.50 MB 399 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:43 1.67 MB 399 تومان
نیریز صغیر (دستگاه نوا) 0:33 1.27 MB 399 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:41 1.57 MB 399 تومان
رهاوی (دستگاه نوا) 0:39 1.49 MB 399 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 0:42 1.61 MB 399 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:45 1.72 MB 399 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:41 1.58 MB 399 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 0:59 2.28 MB 399 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:06 2.52 MB 399 تومان
نستاری (دستگاه نوا) 4:01 9.21 MB 399 تومان

آثار مشابه