سبد خرید شما خالی است.
ردیف تار مرتضی نی‌داوود

ردیف تار مرتضی نی‌داوود
سال انتشار : 1384

 

 

 

این چهار سی‌دی مجموعه‌ی ردیفی است كه استاد مرتضی نی داوود در سال ۱۳۴۸ در سازمان رادیو نواخته و ضبط كرده است. نی داوود این ردیف را در دوران بازنشستگی و در سن هفتاد سالگی نواخته است. اگرچه زمان بندی و سبک‌نوازندگی نی داوود با استادش درویش خان تفاوت زیادی داشته است، اما از قدیم ردیف نی‌داوود را اهل فن به ردیف درویش خان نسبت می داده اند. در این مجموعه نی داوود كلاً ۲۹۷ گوشه را نواخته و نام هریک‌ را در آغاز ذكر كرده است. از شواهد پیداست كه استاد نی‌داوود دو یا سه بار ردیف خود را نواخته است و این اجرا طبق گفته‌ی نزدیكان او آخرین اجراست. به جز آوازهای افشاری، دشتی و اصفهان، در این مجموعه همه‌ی نواخته‌های استاد نی‌داوود عرضه شده است.

M. CD 180

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول، دوم، سوم (دستگاه شور) 3:26 7.86 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:43 1.65 MB 299 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:44 1.71 MB 299 تومان
محمد صادق‌خانی (دستگاه شور) 0:34 1.30 MB 299 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:41 1.57 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه شور) 0:56 2.14 MB 299 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:31 1.19 MB 299 تومان
ملانازی (دستگاه شور) 0:48 1.84 MB 299 تومان
رضوی (دستگاه شور) 0:50 1.92 MB 299 تومان
پنجه کردی (دستگاه شور) 0:45 1.75 MB 299 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:36 1.38 MB 299 تومان
زیرکش (دستگاه شور) 0:14 578.64 KB 299 تومان
نشیب و فراز (دستگاه شور) 0:23 904.15 KB 299 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:46 1.77 MB 299 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:25 988.85 KB 299 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:22 3.14 MB 299 تومان
عُزّال (دستگاه شور) 0:16 660.27 KB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 0:32 1.23 MB 299 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:23 925.58 KB 299 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:27 1.03 MB 299 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:30 1.18 MB 299 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:37 1.43 MB 299 تومان
شور بالا، دوبیتی (دستگاه شور) 0:23 921.50 KB 299 تومان
درآمد (دستگاه شور) 0:52 1.99 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:38 1.45 MB 299 تومان
آواز (دستگاه شور) 0:41 1.59 MB 299 تومان
محمد صادق‌خانی (دستگاه شور) 0:25 992.93 KB 299 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:29 1.11 MB 299 تومان
گریلی (دستگاه شور) 1:09 2.63 MB 299 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:21 3.12 MB 299 تومان
عقده‌گشا (دستگاه شور) 0:18 720.48 KB 299 تومان
پنجه کردی (دستگاه شور) 0:33 1.29 MB 299 تومان
هشتری (دستگاه شور) 0:28 1.07 MB 299 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:21 859.25 KB 299 تومان
شهرآشوب (دستگاه شور) 2:00 4.59 MB 299 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:41 3.88 MB 299 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:00 2.31 MB 299 تومان
آواز (آواز ابوعطا) 1:06 2.54 MB 299 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 1:11 2.72 MB 299 تومان
قسمت پنجم (آواز ابوعطا) 1:14 2.84 MB 299 تومان
دو تا یکی (آواز ابوعطا) 0:33 1.27 MB 299 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 0:59 2.25 MB 299 تومان
بغدادی (آواز ابوعطا) 0:55 2.12 MB 299 تومان
رامگُلی (رامکلی) (آواز ابوعطا) 0:58 2.24 MB 299 تومان
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا) 1:54 4.38 MB 299 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 1:39 3.79 MB 299 تومان
گبری قسمت دوم (آواز ابوعطا) 2:20 5.34 MB 299 تومان
عشاق (آواز ابوعطا) 2:15 5.16 MB 299 تومان
فرود (آواز ابوعطا) 0:51 1.98 MB 299 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 2:18 5.27 MB 299 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 0:38 1.47 MB 299 تومان
آواز (آواز بیات ترک) 1:14 2.83 MB 299 تومان
قسمت چهارم (آواز بیات ترک) 0:20 804.15 KB 299 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:38 1.45 MB 299 تومان
محمد صادق‌خانی (آواز بیات ترک) 0:52 2.02 MB 299 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 0:32 1.24 MB 299 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:32 1.24 MB 299 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:37 1.43 MB 299 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:39 6.07 MB 299 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 1:39 3.80 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 2:06 4.83 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.32 MB 299 تومان
آواز (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.35 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:52 1.99 MB 299 تومان
قسمت پنجم (دستگاه سه‌گاه) 1:31 3.50 MB 299 تومان
قسمت ششم (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.04 MB 299 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.11 MB 299 تومان
زابل قسمت دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:06 2.54 MB 299 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.06 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:21 840.89 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه سه‌گاه) 0:16 645.99 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:28 1.09 MB 299 تومان
چهارمضراب لنگ (دستگاه سه‌گاه) 0:37 1.42 MB 299 تومان
حصار (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.05 MB 299 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:54 2.10 MB 299 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:34 3.60 MB 299 تومان
حُزّان [نغمه] (دستگاه سه‌گاه) 0:52 2.01 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.62 MB 299 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 0:56 2.14 MB 299 تومان
پهلوی (دستگاه سه‌گاه) 1:41 3.85 MB 299 تومان
رجز (دستگاه سه‌گاه) 0:46 1.79 MB 299 تومان
فرود (دستگاه سه‌گاه) 0:51 1.97 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 0:23 915.38 KB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:19 3.03 MB 299 تومان
قسمت سوم (دستگاه چهارگاه) 0:41 1.60 MB 299 تومان
آواز (دستگاه چهارگاه) 0:59 2.29 MB 299 تومان
قسمت پنجم (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.63 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:03 2.44 MB 299 تومان
قسمت هشتم (دستگاه چهارگاه) 1:02 2.40 MB 299 تومان
قسمت نهم (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.66 MB 299 تومان
قسمت دهم (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.30 MB 299 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:01 2.36 MB 299 تومان
زابل قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.49 MB 299 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 0:16 630.68 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:18 721.50 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 0:23 933.74 KB 299 تومان
چهارمضراب لنگ (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.61 MB 299 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.39 MB 299 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.16 MB 299 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:44 3.98 MB 299 تومان
حُزّان [نغمه] (دستگاه چهارگاه) 0:53 2.03 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.79 MB 299 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 0:47 1.80 MB 299 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 2:47 6.40 MB 299 تومان
حدی (دستگاه چهارگاه) 1:22 3.14 MB 299 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 2:09 4.93 MB 299 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:49 1.88 MB 299 تومان
فرود (دستگاه چهارگاه) 0:39 1.50 MB 299 تومان
مصاحبه با استاد نی‌داوود (گفت‌وگوگر: کیخسرو بهروزی 1355) 16:07 36.90 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 0:44 1.70 MB 299 تومان
آواز (دستگاه همایون) 2:36 5.99 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 1:03 2.42 MB 299 تومان
تکه‌ای از چهارگاه (دستگاه همایون) 0:45 1.75 MB 299 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 299 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:05 2.48 MB 299 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:12 2.76 MB 299 تومان
پروانه (دستگاه همایون) 0:27 1.06 MB 299 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 2:37 6.02 MB 299 تومان
باوی (دستگاه همایون) 0:47 1.81 MB 299 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 0:46 1.78 MB 299 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:42 1.63 MB 299 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 1:17 2.97 MB 299 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 1:14 2.86 MB 299 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:09 2.66 MB 299 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:49 1.87 MB 299 تومان
فرنگ (دستگاه همایون) 1:19 3.02 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:40 1.54 MB 299 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:17 683.74 KB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:48 1.87 MB 299 تومان
طرز (دستگاه همایون) 0:37 1.43 MB 299 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 1:49 4.17 MB 299 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 1:50 4.21 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 1:39 3.79 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:42 1.62 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 0:45 1.74 MB 299 تومان
درآمد سوم (دستگاه ماهور) 1:13 2.80 MB 299 تومان
آواز (دستگاه ماهور) 1:14 2.83 MB 299 تومان
سارنگ (دستگاه ماهور) 1:02 2.39 MB 299 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 1:11 2.72 MB 299 تومان
دادآفرین (دستگاه ماهور) 1:39 3.79 MB 299 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 299 تومان
خوارزمی (دستگاه ماهور) 0:44 1.69 MB 299 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 299 تومان
حاجی حسنی (دستگاه ماهور) 2:47 6.38 MB 299 تومان
خاورانی (دستگاه ماهور) 0:47 1.80 MB 299 تومان
دوتا یکی (دستگاه ماهور) 0:40 1.54 MB 299 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 299 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 0:57 2.19 MB 299 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 299 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.63 MB 299 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:48 1.86 MB 299 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:28 1.08 MB 299 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 0:52 2.01 MB 299 تومان
طوسی (دستگاه ماهور) 1:21 3.12 MB 299 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 0:52 2.01 MB 299 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 1:08 2.60 MB 299 تومان
شکسته نصیرخانی (دستگاه ماهور) 0:31 1.20 MB 299 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 0:45 1.73 MB 299 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:23 909.25 KB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه ماهور) 0:19 777.62 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:16 655.17 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه ماهور) 0:11 440.89 KB 299 تومان
زیرافکند (دستگاه ماهور) 0:37 1.45 MB 299 تومان
نیریز صغیر (دستگاه ماهور) 0:46 1.77 MB 299 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:08 4.91 MB 299 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:46 1.76 MB 299 تومان
مُخبر [محیّر] (دستگاه ماهور) 0:14 558.23 KB 299 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:26 1,019.46 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:56 2.14 MB 299 تومان
راک (دستگاه ماهور) 0:25 981.70 KB 299 تومان
راک صغیر (دستگاه ماهور) 0:47 1.79 MB 299 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:20 3.07 MB 299 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:48 1.87 MB 299 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 0:46 1.79 MB 299 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 3:32 8.11 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.42 MB 299 تومان
آواز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.80 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:06 4.84 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:00 2.32 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.07 MB 299 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.51 MB 299 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 984.76 KB 299 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:15 2.87 MB 299 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.04 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:15 2.87 MB 299 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:16 2.91 MB 299 تومان
زابل (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:32 1.24 MB 299 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.78 MB 299 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:33 1.28 MB 299 تومان
مبرقع و سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 2.01 MB 299 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:27 1.03 MB 299 تومان
عراق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:50 1.94 MB 299 تومان
مخبر (محّیر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:16 649.05 KB 299 تومان
نیشابور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:24 965.38 KB 299 تومان
اصفهانک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:14 551.09 KB 299 تومان
حزین (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:35 1.34 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.61 MB 299 تومان
شوشتری‌گردان (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.31 MB 299 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:21 3.10 MB 299 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:17 2.95 MB 299 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:06 2.55 MB 299 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:31 1.22 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.40 MB 299 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:18 728.64 KB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.76 MB 299 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.19 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 2.45 MB 299 تومان
دستان العرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:22 880.68 KB 299 تومان
نیریز صغیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:40 1.54 MB 299 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.33 MB 299 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:51 1.97 MB 299 تومان
راک هندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.32 MB 299 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:21 5.41 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 0:48 1.84 MB 299 تومان
آواز (دستگاه نوا) 0:51 1.96 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:32 3.53 MB 299 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:06 2.54 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 0:42 1.63 MB 299 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 0:59 2.27 MB 299 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 1:13 2.79 MB 299 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 1:00 2.30 MB 299 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:57 2.21 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:22 3.16 MB 299 تومان
عراق (دستگاه نوا) 0:52 1.99 MB 299 تومان
مخبر (محّیر) (دستگاه نوا) 0:19 760.27 KB 299 تومان
حزین (دستگاه نوا) 0:31 1.21 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه نوا) 1:07 2.57 MB 299 تومان
نیشابور (دستگاه نوا) 1:02 2.39 MB 299 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:17 665.38 KB 299 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 0:44 1.71 MB 299 تومان
زمینه‌ی حسینی (دستگاه نوا) 0:47 1.82 MB 299 تومان
حسین (دستگاه نوا) 1:31 3.50 MB 299 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 0:43 1.67 MB 299 تومان
نیریز صغیر (دستگاه نوا) 0:33 1.27 MB 299 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:41 1.57 MB 299 تومان
رهاوی (دستگاه نوا) 0:39 1.49 MB 299 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 0:42 1.61 MB 299 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:45 1.72 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:41 1.58 MB 299 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 0:59 2.28 MB 299 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 1:06 2.52 MB 299 تومان
نستاری (دستگاه نوا) 4:01 9.21 MB 299 تومان

آثار مشابه