سبد خرید شما خالی است.
هنوز

هنوز
سال انتشار : 1395

تار: عیسی غفاری

 

هنوز محصول تجربه‌های زیسته در زمان‌های مختلفی است که همچنان که به‌تدریج به دست می‌‌آمدند و ثبت و ضبط می‌شدند (در حدود یک‌ سال‌ونیم)، از فصول مشترکی که همراه اندیشه‌ی مولّف در تألیف و شکل بخشیدن به آن‌ تجربه‌ها بودند، برخوردار است. از آن میان یکی اشاره و پرداختن مستقیم به گوشه یا گوشه‌هایی از ردیف سازی موسیقی ایرانی ا‌ست در فضای مُدال چهار قطعه از این مجموعه. این اشارات، گاه روشن و بی‌واسطه و واریاسیون حاضر می‌شوند (قطعات ۵ و ۶) و گاه با تغییراتی که اندکی ـ با حفظ موقعیّت و فضا ـ از شکل اصلی خصوصا ریتمیک‌ آنها در ردیف، دورشان می‌کند (قطعات ۱ و ۳): تلاش و اندیشیدن به راه‌های تازه‌ای در مواجهه با فُرم و نیز محتوای اصوات و نقش نغماتی که گوشه‌های ردیف می‌سازند؛ همچون قطعه‌ی دوم که تأکیدهای متفاوت و پُررنگ کردن نقش درجه‌ای از اشل صوتی راست‌پنجگاه ما را از فضای اصلی آن تا دقایقی دور نگاه می‌دارد.

M. CD 467

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
نزدیک دورها 7:33 17.28 MB 14/000 تومان
ابهام 11:19 25.93 MB 14/000 تومان
دِگره 7:52 18.01 MB 14/000 تومان
هنوز (آواز: همایون آرام‌فر) 7:07 16.31 MB 14/000 تومان
روایت موازی 8:09 18.69 MB 14/000 تومان
شورها 6:32 14.99 MB 14/000 تومان

آثار مشابه