سبد خرید شما خالی است.
صد سال سنتور

صد سال سنتور
سال انتشار : 1380

گزیده ای از شیوه های سنتورنوازی در دوران معاصر

 

مجموعه ی ۱۵ اجرای گزیده و شنیدنی از صدسال هنر سنتورنوازی در موسیقی ایرانی که در آن آثاری از میرزا علی اکبر شاهی، حسن خان، حبیب سماعی، ابوالحسن صبا، قباد ظفر، مرتضی عبدالرسولی، نورعلی برومند، طلیعه کامران، حسین صبا، حسین ملک، رضا ورزنده، منصور صارمی، فرامرز پایور، مجید کیانی و پرویز مشکاتیان آمده است. این مجموعه نیز مانند دیگر گزیده های این سلسله از آثار، با نخستین ضبط های نوازندگان بزرگ این سده آغاز می شود و دو مکتب بزرگ سنتورنوازی، یعنی مکتب قدما (که نمایندگان عمده اش محمدصادق خان، حبیب سماع حضور و حبیب سماعی هستند) و مکتب جدید (با مکتب شاگردان و پیروان علینقی وزیری و ابوالحسن صبا) را دربرمی گیرد. 
M. CD 76

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
میرزا علی‌اکبر شاهی (شور) 2:58 6.81 MB 9/000 تومان
حسن‌خان (آواز راست، دوگاه، رنگ) 5:56 13.60 MB 9/000 تومان
حبیب سماعی (شور، ماهور) 8:52 20.31 MB 9/000 تومان
ابوالحسن صبا (ابوعطا) 5:33 12.73 MB 9/000 تومان
ابوالحسن صبا (ابوعطا «تصنیف چهره به چهره») 6:07 14.01 MB 9/000 تومان
نورعلی برومند (بیات اصفهان) 6:36 15.12 MB 9/000 تومان
مرتضی عبدالرسولی (ماهور) 5:38 12.90 MB 9/000 تومان
قباد ظفر (شور) 8:58 20.54 MB 9/000 تومان
طلیعه کامران (همایون) 9:52 22.62 MB 9/000 تومان
حسین صبا (سه‌گاه) 5:20 12.22 MB 9/000 تومان
حسین ملک (سه‌گاه) 3:31 8.05 MB 9/000 تومان
رضا ورزنده (سه‌گاه) 9:06 20.83 MB 9/000 تومان
منصور صارمی (بیات اصفهان) 7:07 16.31 MB 9/000 تومان
فرامرز پایور (همایون) 12:29 28.61 MB 9/000 تومان
مجید کیانی (بیات کرد) 7:41 17.59 MB 9/000 تومان
پرویز مشکاتیان (سه‌گاه) 10:17 23.54 MB 9/000 تومان

آثار مشابه