سبد خرید شما خالی است.
۲۸ رنگ برای نی

۲۸ رنگ برای نی
سال انتشار : 1401
شابک : 0791163032204

آثاری از دوره‌ی قاجار تا پهلوی اول
بازسازی، اجرای نی: زمان خیری
گردآوری قطعات، نوازندگی تمبک: محمدرضا شرایلی

درباره‌ی این اثر، به قلم محمدرضا شرایلی می‌خوانیم: «گرچه ساز نی از جمله‌ی کهن‌ترین سازها در موسیقی ایرانی است اما کارگان اجرایی آن بر اساس سنتی که امروز به ما رسیده است از جهات مختلف دارای نواقص و کمبودهایی است. یکی از این موارد که خود را نیز بیشتر در امر آموزش و تعلیم این ساز نمایان می‌سازد فقدان کارگان قطعات ضربی به ویژه رِنگ‌هاست. حتی در مقوله‌ی سنت موسیقایی ردیف دستگاهی نیز آنچه در این سال‌ها برای آموزش نی به کار گرفته شده اغلب برگرفته از ردیف سازهایی نظیر تار و سه‌تار بوده است. این آلبوم که ماحصل پژوهشی در شناسایی، انتخاب و بازسازی رِنگ‌هایی از قدما برای ساز نی است، سعی دارد تا با افزودن قطعاتی برگزیده از آثار ارزشمند اما کمترشنیده‌شده‌ی بزرگان موسیقی دستگاهی در دوره‌ی قاجار و پهلوی اول به کارگان اجرایی این ساز، بتواند به سهم خود هم فقدان این گونه قطعات را در امر آموزش و اجرای ساز نی تا حدی جبران کند و هم به عنوان اثری شنیداری، قابلیت‌های اجرایی این ساز را در قالب قطعات ضربی، به ویژه رِنگ، بیش از پیش نمایان سازد.»

M. CD 626

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
رنگ ماهور 2:17 5.41 MB 3/000 تومان
رنگ ماهور 3:08 7.36 MB 3/000 تومان
رنگ شور 1:55 4.58 MB 3/000 تومان
رنگ ابوعطا. ساخته‌ی موسی معروفی 1:57 4.66 MB 3/000 تومان
رنگ ابوعطا 2:19 5.49 MB 3/000 تومان
ضربی ابوعطا 1:34 3.78 MB 3/000 تومان
تصنیف گیلک و رنگ 1:43 4.12 MB 3/000 تومان
رنگ گیلکی 3:20 7.83 MB 3/000 تومان
رنگ دشتی 1:48 4.32 MB 3/000 تومان
رنگ دشتی 1:49 4.36 MB 3/000 تومان
رنگ دشتی 2:26 5.77 MB 3/000 تومان
رنگ بیات ترک 2:42 6.38 MB 3/000 تومان
رنگ بیات ترک 2:53 6.80 MB 3/000 تومان
رنگ بیات ترک 1:28 3.55 MB 3/000 تومان
رنگ افشاری 1:39 3.99 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه 1:31 3.65 MB 3/000 تومان
رنگ سه‌گاه 2:13 5.29 MB 3/000 تومان
رنگ اُزُن دره (شوشتری) 2:59 7.04 MB 3/000 تومان
رنگ شوشتری 2:20 5.53 MB 3/000 تومان
رنگ شوشتری 1:32 3.70 MB 3/000 تومان
ضربی شوشتری 2:04 4.93 MB 3/000 تومان
رنگ بیداد 2:48 6.62 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان 2:46 6.54 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان 1:56 4.62 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان (دکتر ریاضی‌دان) 1:47 4.27 MB 3/000 تومان
رنگ بیات اصفهان 2:22 5.63 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه 1:53 4.52 MB 3/000 تومان
رنگ چهارگاه 1:47 4.27 MB 3/000 تومان

آثار مشابه