ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

تار درویش خان

تار درویش خان

  • کد اثر : MCD-393
  • سال انتشار : 1393
  • متن: امیر شریفی
درباره اثر :

این مجموعه، که به مناسبت صدمین سال ضبط صفحات درویش‌خان در تفلیس منتشر ‌شده، شامل آثاری است که تار درویش همراه با آواز خوانندگان برجسته‌ای چون سید‌احمدخان، سیدحسین طاهرزاده، رضاقلی نوروزی، ابوالحسن اقبال آذر و عبدالله دوامی اجرا شده است. درباره‌ی این اثر، به قلم امیر شریفی می‌خوانیم:«درویش‌خان یکی از اثرگذارترین مردان موسیقی دستگاهی یا موسیقی کلاسیک ایران است که در عصر خود شخصیتی بی‌بدیل و به‌غایت پویا بود و به عنوان استادی نمونه سهم عمده‌ای در ارتقای جریان تجدد‌طلبی در موسیقی کلاسیک ایران داشت. او در ایجاد تعادل میان سنت و تجدد موسیقایی در ایران نمونه‌ای عالی است. حسن مشحون درباره‌ی نوازندگی درویش‌خان می‌نویسد: علاوه‌بر قدرت و سرعت و ظرافت در نوازندگی قدرت ابتکار داشت و تار و سه تار را کسی به شیرینی او نمی‌نواخت».

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان)

3:02
7.3 MB
4,000 تومان
2

دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان)

3:06
7.4 MB
4,000 تومان
3

دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان)

3:14
7.7 MB
4,000 تومان
4

دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان)

3:11
7.6 MB
4,000 تومان
5

دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان)

3:18
7.9 MB
4,000 تومان
6

دستگاه ماهور (آواز سید احمد‌خان)

4:22
10.3 MB
4,000 تومان
7

دستگاه سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده)

2:53
6.9 MB
4,000 تومان
8

دستگاه سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده)

3:10
7.6 MB
4,000 تومان
9

دستگاه سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده)

2:55
7 MB
4,000 تومان
10

تصنیف مخالف سه‌گاه (آواز حسین طاهرزاده)

3:11
7.6 MB
4,000 تومان
11

آواز شوشتری (آواز حسین طاهرزاده)

3:00
7.2 MB
4,000 تومان
12

رنگ بیات اصفهان

2:52
6.9 MB
4,000 تومان
13

آواز بیداد، رنگ بیداد

3:03
7.3 MB
4,000 تومان
14

آواز بیداد، رنگ بیداد

3:05
7.4 MB
4,000 تومان
15

آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات (آواز حسین طاهرزاده)

3:02
7.3 MB
4,000 تومان
16

آواز کرد بیات، رنگ کرد بیات (آواز حسین طاهرزاده)

3:05
7.3 MB
4,000 تومان
17

آواز افشاری (آواز حسین طاهرزاده)

3:01
7.2 MB
4,000 تومان
18

تصنیف نوا (آواز رضاقلی نوروزی)

2:54
6.9 MB
4,000 تومان
19

تصنیف شهناز (آواز رضاقلی نوروزی و حسین طاهرزاده)

2:59
7.1 MB
4,000 تومان
20

آواز حجاز (آواز حسین طاهرزاده)

3:14
7.7 MB
4,000 تومان
21

تصنیف حجاز (آواز حسین طاهرزاده)

3:43
8.8 MB
4,000 تومان
22

آواز دشتی (آواز حسین طاهرزاده)

2:45
6.6 MB
4,000 تومان
23

آواز راک (آواز حسین طاهرزاده)

3:01
7.2 MB
4,000 تومان
24

تصنیف بیات اصفهان (آواز رضاقلی نوروزی)

2:29
6 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 2
1

دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر)

3:11
7.6 MB
4,000 تومان
2

دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر)

3:17
7.8 MB
4,000 تومان
3

دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر)

3:17
7.8 MB
4,000 تومان
4

دستگاه ماهور (آواز اقبال آذر)

3:46
8.9 MB
4,000 تومان
5

دستگاه همایون (آواز اقبال آذر)

3:05
7.3 MB
4,000 تومان
6

دستگاه همایون (آواز اقبال آذر)

3:13
7.7 MB
4,000 تومان
7

دستگاه همایون (آواز اقبال آذر)

3:12
7.6 MB
4,000 تومان
8

دستگاه سه‌گاه (آواز عبدالله دوامی)

3:02
7.2 MB
4,000 تومان
9

آواز حجاز (آواز حسین طاهرزاده)

3:08
7.5 MB
4,000 تومان
10

تصنیف ابوعطا (آواز عبدالله دوامی)

3:08
7.5 MB
4,000 تومان
11

آواز افشاری (آواز حسین طاهرزاده)

3:34
8.5 MB
4,000 تومان
12

تصنیف افشاری از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی)

3:09
7.5 MB
4,000 تومان
13

آواز بیات اصفهان (آواز حسین طاهرزاده)

2:46
6.6 MB
4,000 تومان
14

تصنیف بیات اصفهان (آواز عبدالله دوامی)

2:59
7.1 MB
4,000 تومان
15

ضربی همایون (آواز عبدالله دوامی)

3:09
7.5 MB
4,000 تومان
16

آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی)

2:29
6 MB
4,000 تومان
17

آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی)

2:57
7.1 MB
4,000 تومان
18

رنگ بیات ترک

2:57
7 MB
4,000 تومان
19

تصنیف گیلکی (آواز حسین طاهرزاده)

3:15
7.7 MB
4,000 تومان
20

تصنیف دشتی از عارف قزوینی (آواز عبدالله دوامی)

2:59
7.1 MB
4,000 تومان
21

تصنیف ماهور از حسام‌السلطنه (آواز عبدالله دوامی)

2:57
7 MB
4,000 تومان

عزیز
خوش آمدید