سبد خرید شما خالی است.
ضربی های قدیمی ۲

ضربی های قدیمی ۲
سال انتشار : 1390

به روایت و اجرای سه تار یوسف فروتن

 

 

مجموعه‌ای از ضربی‌های استاد فروتن در دستگاه‌های شور، ماهور، سه‌گاه، چهارگاه و آوازهای افشاری، بیات ترک، دشتی و بیات اصفهان. درباره‌ی این اثر، به قلم فرشاد توکلی می‌خوانیم:«سبک فروتن در سه‌تار جایی است که ردیف میرزاحسینقلی با ضربی‌ها و پیش‌درآمدهای رکن‌الدین مختاری به یکدیگر می‌رسند، و این هر دو با ظرافت‌های سه‌تار درویش‌خان و رنگ‌آمیزی‌های پیانوی مشیرهمایون شهردار درهم‌می‌آمیزند. ... سه‌تار فروتن سرود ملی دوره‌ی ناصری (ساخته‌ی ژان باتیست لومر) را با همان اصالت روایت می‌کند که رِنگ شهرآشوب شور را».

M. CD 311

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (رکن‌الدین مختاری) 4:25 10.12 MB 1/669 تومان
رنگ شور (رکن‌الدین مختاری) 3:39 8.39 MB 1/669 تومان
گریلی شور (مشیرهمایون شهردار) 7:43 17.69 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) 2:25 5.57 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) 2:52 6.57 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) 5:07 11.73 MB 1/669 تومان
گریلی شور (ناشناس) 4:20 9.92 MB 1/669 تومان
رنگ شلخو، ماهور (ناشناس) 1:27 3.32 MB 1/669 تومان
تصنیف ماهور (سماع حضور) 1:39 3.81 MB 1/669 تومان
سرود ملی (ژان باتیست لومر) 2:00 4.60 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد افشار (ناشناس) 2:58 6.80 MB 1/669 تومان
ضربی افشاری (ناشناس) 2:03 4.71 MB 1/669 تومان
پیش‌زنگوله، چهارگاه 1:02 2.37 MB 1/669 تومان
چهارمضراب زابل (چهارگاه) 1:18 2.99 MB 1/669 تومان
چهارمضراب مخالف (چهارگاه) 1:08 2.62 MB 1/669 تومان
قسمت حصار پیش‌درآمد چهارگاه (رکن‌الدین مختاری) 0:55 2.11 MB 1/669 تومان
رنگ چهارگاه (رکن‌الدین مختاری) 1:16 2.90 MB 1/669 تومان
رنگ شهرآشوب (چهارگاه) 2:20 5.37 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد شوشتری (درویش‌خان) 2:37 6.00 MB 1/669 تومان
رنگ شوشتری (درویش‌خان) 1:23 3.18 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 6:33 15.01 MB 1/669 تومان
رنگ بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 2:10 4.99 MB 1/669 تومان
ضربی بیات ترک (ناشناس) 2:49 6.46 MB 1/669 تومان
رنگ بیات ترک (فروتن) 5:23 12.34 MB 1/669 تومان
چهارمضراب بیات ترک 1:51 4.24 MB 1/669 تومان
سه‌ضربی بیات ترک (رکن‌الدین مختاری) 2:42 6.20 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (مرتضی نی‌داوود) 2:33 5.84 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (فروتن) 2:42 6.18 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (منتظم‌الحکما) 1:55 4.41 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) 5:35 12.80 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (مرتضی نی‌داوود) 2:47 6.41 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (درویش‌خان) 6:56 15.89 MB 1/669 تومان
رنگ غنی و فقیر (درویش‌خان) 1:51 4.26 MB 1/669 تومان
رنگ پریچهر و پریزاد (درویش‌خان) 1:09 2.66 MB 1/669 تومان
رنگ بیات اصفهان (درویش‌خان) 2:23 5.47 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (درویش‌خان) 4:13 9.67 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 7:08 16.36 MB 1/669 تومان
رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 2:15 5.19 MB 1/669 تومان
رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 2:18 5.29 MB 1/669 تومان
رنگ سه‌گاه (رکن‌الدین مختاری) 1:43 3.94 MB 1/669 تومان
رنگ روحوضی سه‌گاه (ناشناس) 2:09 4.93 MB 1/669 تومان
ردیف دشتی 13:45 31.51 MB 1/669 تومان
چهارمضراب 1:24 3.21 MB 1/669 تومان
چهارمضراب اوج 1:04 2.46 MB 1/669 تومان
پیش‌درآمد (رکن‌الدین مختاری) 3:16 7.50 MB 1/669 تومان
رنگ (رکن‌الدین مختاری) 1:17 2.94 MB 1/669 تومان
شهرآشوب دشتی 1:51 4.27 MB 1/669 تومان
رنگ (فروتن) 3:56 9.02 MB 1/669 تومان
تصنیف (ناشناس) 2:20 5.35 MB 1/669 تومان
سلام انجمن اخوت (ناشناس) 1:37 3.71 MB 1/669 تومان
چهارمضراب (موسی مهام) 0:44 1.68 MB 1/669 تومان
ضربی (ناشناس) 2:54 6.66 MB 1/669 تومان
ضربی (فروتن) 1:03 2.42 MB 1/669 تومان
چهارضربی 4:22 10.00 MB 1/669 تومان
چهارمضراب ترک در دشتی (فروتن) 3:19 7.63 MB 1/669 تومان

آثار مشابه