سبد خرید شما خالی است.
صد سال سنتور

صد سال سنتور
سال انتشار : 1380

گزیده ای از شیوه های سنتورنوازی در دوران معاصر

 

مجموعه ی ۱۵ اجرای گزیده و شنیدنی از صدسال هنر سنتورنوازی در موسیقی ایرانی که در آن آثاری از میرزا علی اکبر شاهی، حسن خان، حبیب سماعی، ابوالحسن صبا، قباد ظفر، مرتضی عبدالرسولی، نورعلی برومند، طلیعه کامران، حسین صبا، حسین ملک، رضا ورزنده، منصور صارمی، فرامرز پایور، مجید کیانی و پرویز مشکاتیان آمده است. این مجموعه نیز مانند دیگر گزیده های این سلسله از آثار، با نخستین ضبط های نوازندگان بزرگ این سده آغاز می شود و دو مکتب بزرگ سنتورنوازی، یعنی مکتب قدما (که نمایندگان عمده اش محمدصادق خان، حبیب سماع حضور و حبیب سماعی هستند) و مکتب جدید (با مکتب شاگردان و پیروان علینقی وزیری و ابوالحسن صبا) را دربرمی گیرد. 
M. CD 76

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
میرزا علی‌اکبر شاهی (شور) 2:58 6.81 MB 3/099 تومان
حسن‌خان (آواز راست، دوگاه، رنگ) 5:56 13.60 MB 3/099 تومان
حبیب سماعی (شور، ماهور) 8:52 20.31 MB 3/099 تومان
ابوالحسن صبا (ابوعطا) 5:33 12.73 MB 3/099 تومان
ابوالحسن صبا (ابوعطا «تصنیف چهره به چهره») 6:07 14.01 MB 3/099 تومان
نورعلی برومند (بیات اصفهان) 6:36 15.12 MB 3/099 تومان
مرتضی عبدالرسولی (ماهور) 5:38 12.90 MB 3/099 تومان
قباد ظفر (شور) 8:58 20.54 MB 3/099 تومان
طلیعه کامران (همایون) 9:52 22.62 MB 3/099 تومان
حسین صبا (سه‌گاه) 5:20 12.22 MB 3/099 تومان
حسین ملک (سه‌گاه) 3:31 8.05 MB 3/099 تومان
رضا ورزنده (سه‌گاه) 9:06 20.83 MB 3/099 تومان
منصور صارمی (بیات اصفهان) 7:07 16.31 MB 3/099 تومان
فرامرز پایور (همایون) 12:29 28.61 MB 3/099 تومان
مجید کیانی (بیات کرد) 7:41 17.59 MB 3/099 تومان
پرویز مشکاتیان (سه‌گاه) 10:17 23.54 MB 3/099 تومان

آثار مشابه