ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی ایرانی۳

موسیقی ایرانی۳

  • بارکد : 9646409563
  • سال انتشار : 1381
هنرمندان :
  • ساخته‌ی: علی تجویدی
درباره اثر :

بخش اول: مقام ماهور

بخش دوم: قطعاتی از ساخته‌های علی تجویدی

 

 

 

سومین کتاب از مجموعه‌ی موسیقی ایرانی تألیف استاد علی تجویدی. بخش اول، مقام ماهور به روش تحلیلی و تطبیقی، با توضیحات مؤلف است و بخش دوم شامل قطعات ساخته‌شده‌ی اوست. در بخش اول و در معرفی گوشه‌های مقام ماهور، اشعاری متناسب با گوشه‌ی مورد نظر آمده اند. کتاب اول این مجموعه شامل دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان و دستگاه چهارگاه، و کتاب دوم دستگاه‌های راست‌پنجگاه، نوا و سه‌گاه است. این دو کتاب توسط انتشارات سروش منتشر شده اند.


عزیز
خوش آمدید