سبد خرید شما خالی است.
دستور ویلن. کتاب اول و دوم

دستور ویلن. کتاب اول و دوم
سال انتشار : 1400
شابک : 9790802628755

ساخته‌ی علینقی وزیری

کتاب اول و دوم

برای دوره‌ی اول و دوم متوسطه‌ی موسیقی

کتاب حاضر نخستین اثر مکتوبی است که توسط علینقی وزیری برای آموزش نوازندگی ویلن در موسیقی ایرانی تألیف شده است. پی ریزی این کتاب از سال ۱۳۰۶ش برای تدریس در مدرسه ی عالی موسیقی آغاز شد و پس از تکمیل، نسخه ی نخستِ آن با عنوان «دستور ویولون، کتاب اول» برای دوره ی اول متوسطه در اسفندماه ۱۳۱۲ش به چاپ رسید اما چند سال بعد، بخش دومی نیز برای دوره ی دوم متوسطه به آن افزوده شد و اثر پیش رو نسخه ی دوم و کامل شده ی این کتاب است که برای دوره ی اول و دوم متوسطه (هنرستان) تدوین شد و در سال ۱۳۱۶ش به چاپ رسید.

 

آثار مشابه