پیمان عشق
Audio CD

The Pledge of Love
Publish Year : 2015

Tasnifs by Mohammad-Ali Amirjâhed

Music by Sadjâd Pourghanâd

Râmin Bahirâie, Vocals

M. CD 422

Tracks

Name Time Previews
Euphony 3:16
Kamânche and Vocals 4:48
Ney and Vocals 4:35
Tasnif "Peymân-e Eshq" (Pledge of Love) 3:45
Ud and Vocals 5:57
Setâr and Vocals 2:27
Tasnif "Nâle-ye Oshshâq" (The Lovers Weep) 3:37
Tasnif "Amân Ze Hejr" (Alas! Separation) 4:22
Santur and Vocals 5:34
Tasnif "Man-e Bi Del" (Be Not Hard-Hearted!) 4:08
Târ and Vocals 5:14
Tasnif "Narges-e Mast" (Inebriated Eyes) 4:28
Tasnif "Del Man" (Heart of Mine) 0:45

Similar Items