ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۸

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۸

  • سال انتشار : 1399
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. سهم «عثمانی» در عمل‌های موسیقاییِ یونانیانِ ازمیر. بَسمَه زِروالی، ترجمه‌ی آرش محافظ 2. انعطاف دستگاه: جوهری یا عرَضی؟ (بخش دوم). تأملاتی بر برخی تحولاتِ سبك‌شناسانه و نظریِ سنتِ دستگاهی در قرن بیستم میلادی. سعید كردمافی 3. اسنادی از مدارس موسیقی دوره‌ی پهلوی اول. بخش نخست: «دارالالحان موسیقی»ِ موسی معروفی. محمدرضا شرایلی 4. ایرانی‌سازیِ موسیقایی: از سادگیِ یك پرسش تا پیچیدگیِ یك تاریخ (بخش اول). فرشاد توكلی

مفاهیم بنیادین: 1. پی‌ریزیِ قوم‌موسیقی‌شناسیِ تاریخی. جاناتان مك‌كالُم و دیوید جی. هِبرت، ترجمه‌ی سیاوش عسكری

یاد یاران: 1. به‌یاد سهراب محمدی (1317-1399). آمنه یوسف‌زاده

گزارش: 1. كاربردِ واژه‌های «حال»، «سَری» و «مقوم» در موسیقی مازندران. بهمنیار شریفی و محمدابراهیم عالمی 2. روند انتخاب نام تالار رودكی و تغییر آن به «تالار وحدت». سپنتا حامدی‌نژاد 3. نگاره‌های موسیقاییِ مرقع گلشن موجود در كاخ گلستان و كتابخانه‌ی دولتیِ برلین. مولود ولدی و اسمر شهبازی 4. تا فصلی دیگر... سیدمحمد موسوی

 

 


عزیز
خوش آمدید