ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۵

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۸۵

  • سال انتشار : 1398
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. موسیقی‌درمانی در شرقِ تاجیکستان: تعدیلِ اضطراب و افسردگی با اجرای فَلَک بنجامین، دی. کُئِن، ترجمه‌ی ساسان فاطمی ۲. فعالیت موسیقایی و جایگاه اجتماعیِ بخشی‌های شمال خراسان، سیاوش محبی ۳. نظام موسیقاییِ هاواهای عاشیقی، سیاوش عسگری
مفاهیم بنیادین: ۱. به‌سوی متنِ چندرسانه‌ای در قوم‌موسیقی‌شناسی، مارک شُمیلیه، ترجمه‌ی آرش محافظ

گزارش: ۱. سازِ جدیدِ پنج‌تار: طرحی از ژان دورینگ، ژان دورینگ با همکاریِ لِیلی آتشکار ۲. تأملی بر قدیمی‌ترین اثرِ صوتی از آواز نوا، مهدی فراهانی ۳. چند کلمه راجع به موسیقی ایرانی، سن آراکلیان

یاد یاران: ۱. آن دهلوی که من دیدم، به یاد استاد حسین دهلوی (1306- 1398) ۲. میراث هنریِ حسین دهلوی، هومن دهلوی

گفتگو: ۱. از تحوّلاتِ ساختمان‌شناختی و مسائلِ کمانچه تا تنظیم، به‌سازی و آموزشِ این ساز در گفتگو با سامر حبیبی، آرش محافظ ۲. مصاحبه با مهرداد پهلبد، مهناز افخمی

نقد و بررسی: ۱. چه‌چیزی اصطلاحاتِ « زیباشناختی » را  زیباشناختی می‌کند؟ پیتر کیوی، ترجمه‌ی ساسان فاطمی ۲. تا فصلي ديگر…
سید محمد موسوی


عزیز
خوش آمدید